HOME < INSPIRATIE < COLUMN
Column

Afschieten dat beest, de beste oplossing ….. of toch niet misschien?

De afgelopen maanden stond de pers in Nederland bol van artikelen omtrent omstreden dieren in de Nederlandse natuur. Artikelen die ik altijd met veel interesse volg omdat de weinige natuur die we in ons mooie landje nog hebben mij erg aan het hart ligt. Zoals geldt voor vrijwel alle natuurfotografen die ik ken. Een bikkelharde discussie tussen twee partijen waarbij de ene partij per se wil schieten en de andere daar lijnrecht tegenover staat en alles in het werk stelt ter bescherming van het dier. Een discussie ook vol drogredenen en omsponnen door een ragfijn net van leugens en halve waarheden. En dat van beide kanten, waardoor de kern van de zaak erg onoverzichtelijk wordt. Een discussie ook die vanuit het standpunt van beide partijen best begrijpelijk is. Aan de ene kant de angst voor het onbekende of voor de economische kant van de zaak, aan de andere kant het belang van de biodiversiteit en herstel van onze natuur voor onze toekomst als mensheid.

Afschieten dat beest, de beste oplossing ….. of toch niet misschien?
Het wilde zwijn, een ziekteverspreider die moet worden afgeschoten? Fotograaf: Jan Dolfing

Afschieten dat zwijn

Een van de items die me in dit kader de afgelopen weken erg bezighield waren berichten over het afschieten van wilde zwijnen bij mij in de omgeving. In de oostelijke grensstreek waar ik woon is voor het eerst een drijfjacht gehouden om wilde zwijnen af te schieten. Oh nee, geen drijfjacht maar een bewegingsjacht. Zo wordt het door de jagende partij genoemd, dat klinkt veel beter tenslotte. En wat is het achterliggende argument? We lopen zo minder risico op het binnenhalen van de Afrikaanse Varkens Pest (AVP). Want deze heerst in het voormalig Oostblok en er is een verhoogd risico dat onze varkenshouderij hier ook mee besmet gaat worden. Mogelijk besmet door de wilde zwijnen die de afgelopen weken helemaal vanuit Polen en Hongarije hierheen zijn komen lopen. Oh ja, natuurlijk. En dan lopen deze wilde zwijnen ook nog eens de hermetisch afgesloten terreinen en stallen van de varkenshouderij binnen. Wat een drogredenen gebruiken we toch voor dit soort jacht. Geloven we nou echt met zijn allen dat we dit soort ziektes tegenhouden als we in de grensstreek enkele wilde zwijnen af gaan schieten? Dat kan alleen als je de wilde varkens buitensluit van onze varkensfok- en vermeerderingsbedrijven. Deze hermetisch afsluiten van de buitenwereld en een hele strikte hygiëne toepassen indien je de stallen in gaat. En dat gebeurd al bij de meeste varkensbedrijven. En hoe lopen die wilde varkens dan de varkenspest op? Door contact met door mensen weggegooide besmette etensresten! Kortom ook dit probleem ligt bij onszelf. Hoe we in onze luxe-maatschappij omgaan met ons overschot aan voedsel.

Overigens het resultaat van de jacht bij mij in de buurt is één geschoten wild zwijn (jawel, een hele!) en 30 gespotte zwijnen (top schutters overigens dat ze van deze 30 geen één weten te raken). Ik denk dat de kans dat deze zwijnen de Pest over gaan brengen niet zo heel erg groot is. Wel de kans dat ik er de pest over in heb. Ondertussen zijn hier binnen de Tweede Kamer ook al vragen over gesteld, ik ben benieuwd wat hier de reactie op zal zijn.

De wolf, een kans of een bedreiging in de Nederlandse natuur? Fotograaf: Jan Dolfing

Beheersjacht of schietfestijn?

Begrijp me goed, ik heb geen enkel probleem met goed onderbouwde beheersjacht. Ik kan me heel goed voorstellen dat je als boer niet blij wordt als een stel van deze bosnozems in een nacht tijd je akker omploegen of je oogst minimaliseren. Maar dit soort door de wildbeheer eenheid genoemde drogredenen vind ik wel erg kort door de bocht. Volgens mij moet je eerst tellen, alvorens te bepalen of we teveel hebben en zo ja hoeveel we er dan teveel hebben. Dit dan afzetten tegenover de werkelijk aangerichte hoeveelheid schade en risico’s en pas dan en niet eerder komt afschot om de hoek kijken lijkt mij. Ik wordt verdrietig van dit soort slecht onderbouwde schietfestijnen. Er banjeren 80 man dwars door de natuur, allemaal legaal en zonder verstoring van de natuur. Want door op conversatietoon met elkaar te praten tijdens de jacht vind er geen verstoring plaats (jaja hun eigen woorden). Dat ze dwars door het terrein lopen doet niet ter zake. En als ik als natuurfotograaf een stap buiten het pad zet dan krijg ik gelijk een preek over natuurverstoring en als toetje mag ik ook nog een prent meenemen. Want natuurfotografen zijn een grote bedreiging voor onze natuur. Man, hou toch op!

De wolf, een magnifiek mooi dier staat onder heftige discussie. Fotograaf: Jan Dolfing

En natuurlijk gaat het ook weer over de gevaarlijke wolf

En laat nu vandaag, als ik deze column schrijf, nota bene de directeur van de Hoge Veluwe met een kulverhaal komen over het risico en de dreiging van de wolf in Nederland. Er is geen plek voor de meerdere roedels die in ons kleine landje leven volgens meneer de Baron. Meerdere roedels? Er zijn 2 wolven die volgens gedegen onderzoek nu wat langere tijd in Nederland verblijven (maximaal 6 maanden) en 10 wolven die op doortocht zijn geweest en ondertussen alweer vertrokken zijn. Welke roedels? Doe toch normaal! Als je schapenhouder bent en geregeld schapen verliest dan kan ik me nog voorstellen dat je bezorgd bent. Maar als directeur van één van de mooiste natuurgebieden van ons land zou je toch blij moeten zijn met een grotere biodiversiteit? En nu al de conclusie gaan trekken dat er in de nabije toekomst door de wolf geen moeflon op de Veluwe overblijft gaat wel heel erg ver. Er worden nota bene jaarlijks moeflons afgeschoten om het aantal niet te groot te laten worden. Ik schat zo tussen de 80 en 100 dieren, gezien het aantal geboren lammeren per jaar. Ik denk niet dat één enkele wolf zoveel schapen op kan.

De moeflon, binnenkort uitgestorven in Nederland. Fotograaf: Jan Dolfing

Ook hier geldt volgens mij weer, ga eerst eens gedegen onderzoek doen en tellen, inventariseer nu eens wat de werkelijke schade is die de wolven tot dusverre hebben aangericht en ga dan onderbouwd een mening geven. Ik denk dat het voor dit soort wild geschreeuw veel te vroeg is. Hierdoor worden de tegenstellingen tussen beide partijen (voor en tegen de wolf) alleen maar groter en verharden zich de standpunten. Daar wordt geen enkele partij beter van en de wolf al helemaal niet! Ook hier geldt voor mij weer dat als er aantoonbaar grote roedels ontstaan die een probleem worden ik de laatste ben die tegen beheer zal zijn. Maar ook niet eerder dan werkelijk nodig!

Het edelhert wordt afgeschoten in de Oostvaardersplassen, terecht of onterecht? Fotograaf: Jan Dolfing

Voor- en tegenstanders, een moeizaam beleid

En dan gaan we het maar even niet over de Oostvaardersplassen hebben. Het voorbeeld waar de voor- en tegenstanders van het huidige afschietbeleid van edelherten lijnrecht tegenover elkaar staan. En waar beide partijen zich flink in de loopgraven hebben verschanst. Hiermee een oplossing in de weg staand. Oplossingen die echt niet eenvoudig zijn. Maar die naar mijn idee wel gebaseerd moeten zijn op gedegen en onderbouwd onderzoek en niet op emotionele beslissingen zoals op dit moment gebeurt. Dan zijn zowel de natuur, de dieren en de mens het slachtoffer. En daar is helemaal niemand bij gebaat.

En u, hoe staat u in dit gevoelige debat? Bij welke partij voelt u zich thuis?

Fotogroet Jan

Deel dit artikel


22
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
 1. Door Pierre Van Uffelen op 14 februari 2019 om 10:55

  Beste
  wat betreft het gedeelte over het everzwijn. Ik heb onlangs in het Nieuwsblad (belgië) gelezen dat er een boswachter van Natuur en Bos (in België) samen met een aantal jagers, everzwijnen uit het voormalig oostblok hadden ingevoerd om er te kunnen op jagen. Probleem is deze dieren waren ziek. Je ziet, dieren komen niet altijd vanzelf naar onze contreien. Een echte schande…

 2. Heel mooi en goed omschreven Jan. Goed dat er meer mensen zijn die zich hier welgemeend druk over maken. Wat de wilde zwijnen en het virus betreft is het des te stuitender dat alles er op wijst dat het virus zich in België heeft kunnen wortelen dankzij rijke jagers die het keurig hier naar toe hebben gebracht met hun jachtpartijtjes in de verre landen. In het nieuws in België maar in ons eigen la ons wordt die optie de kop ingedrukt. En ja…zolang als mensen als ons aller tante Annie Schreijer zich er mee gaan bemoeien is het eind zoek….voor de dieren zelf vooral.

 3. Door Harry lette op 10 februari 2019 om 10:55

  Bij het handhaven van wolven, zou men ook loslopende honden moeten toestaan in elk willekeurig natuurgebied. Maar op heterdaad is die bekeuring niet mis, terecht?

 4. Door Ineke van Wijhe op 8 februari 2019 om 23:52

  Jan, ik geef een duimpje omhoog. Prima geschreven stuk.

  1. Dank voor je reactie Ineke

 5. Door Anneke Sasbrink op 8 februari 2019 om 19:25

  Is mij uit het hart gegrepen. Hoe er in heel veel gevallen met de natuur en de dieren die er inleven wordt omgegaan is onacceptabel. Daar mag je je ogen nooit voor sluiten vind ik. Ik doe dat in ieder geval niet en zet mij juist in om dit soort zaken onder de aandacht te brengen.
  Ik kan je vertellen dat het dierenleed wat ik daardoor zie afgrijselijk is, echt afgrijselijk en als je als mens empathisch vermogen hebt weet je dat dit moet stoppen.
  Geldt trouwens niet alleen voor wilde dieren maar ook voor consumptiedieren.

  1. Dank je Anneke, dierenleed kom ik in mijn vak ook veel tegen. En inderdaad mag je daar de ogen niet voor sluiten.

 6. Jan,

  Het is inderdaad een gevoelig debat. En deze column schaadt het debat in mijn ogen. Er staat onvolledige informatie in – zie bijvoorbeeld de reactie van Johannes om 11:31 – en u suggereert dat populatiebeheer en schadebestrijding ‘nattevingerwerk’ is. Ik kan u verzekeren dat dit niet het geval is. Ik beveel uw eigen advies aan: ga eerst gedegen onderzoek doen.

  1. Dag Alex, dank voor je reactie. Ik suggereer nergens in mijn artikel dat populatiebeheer en schadebestrijding natte vingerwerk is. Ik mag toch hopen dat het achterliggende beleid doordacht en zorgvuldig is. Anders kunnen we net zo goed gelijk stoppen met natuurbeheer. Zoals hier in beide beschreven voorbeelden echter om wordt gegaan met beheer dat lijkt naar mijn opinie helemaal nergens op. En natuurlijk mag jij hier anders over denken. Ik persoonlijk denk dat mijn column weinig invloed op het debat heeft, laat staan schadelijk zal zijn.

   1. Dag Jan,

    Wat aardig dat u reageert. Ik voel mij daardoor uitgenodigd om uw reactie te beantwoorden.

    U stelt dat u niet suggereert dat populatiebeheer en schadebestijging nattevingerwerk is. Maar in u column heeft u het toch echt over: ” (…) dit soort slecht onderbouwde schietfestijnen.”
    Ook uw cynische opmerking “top schutters overigens dat ze van deze 30 geen één weten te raken” getuigt van grote onwetendheid. U hebt duidelijk geen idee wat een jager dient af te wegen voordat hij tot schot komt.

    Dat u slecht bent geïnformeerd blijkt evenzeer uit uw reactie op wat u een “kulverhaal” noemt. U “denkt” dat de wolf geen grote invloed heeft op de populatie moeflons op de Veluwe, terwijl Wolven in Nederland aangeeft dat de moeflon hoog op het dieet van de wolf staat. Bovendien, en dat is kwalijker, lijkt u de boodschap van de directeur van Nationaal Park de Hoge Veluwe niet te hebben begrepen. Hij geeft in het interview aan dat er in Nederland geen ruimte is voor meerdere roedels wolven, omdat dit voor teveel conflicten en schade zal zorgen. Hij roept daarom op om mogelijkheden te creëren om de wolf te beheren. Deze mogelijkheden zijn er nu niet. Waarom zouden we eventuele problemen – of calamiteiten – afwachten en dan met gebonden handen toekijken? Dat is de strekking van het artikel. En niet het onmiddellijk afschieten van de solitaire wolven die zich nu hebben gevestigd.

    Ik ben overigens wel blij dat u erkent, zij het in een reactie op een reactie onder de column, dat u te kort door de bocht bent geweest omtrent de besmettingsrisico’s van Afrikaanse varkenspest.

    Rest mij nog aan te geven dat u de invloed van een dergelijke column kennelijk onderschat. Het bereik van natuurfotografie.nl zal vermoedelijk duizenden personen zijn. Door onvolledige en onjuiste informatie te verspreiden brengt u wel snel schade toe aan de maatschappelijke discussie.

 7. Beste Jan,
  Fijn om te lezen dat er mensen zijn die zich wel druk willen en kunnen maken om dit soort zaken. Als we allemaal de andere kant op kijken omdat we er toch niets aan kunnen doen, weten we zeker dat er niets gaat veranderen. En dat zou toch op z’n zachtst gezegd ‘jammer’ zijn!
  En helemaal eens, onderzoek de feiten en doe daar verstandige dingen mee.
  Groet, Erik

  1. Precies wat het doel is van de column Erik, laten we nu eens onderbouwd dingen gaan beslissen en uitvoeren, en dan op een professionele wijze. Dank voor je reactie.

 8. Als je zo’n stuk schrijft moet jezelf ook volledig zijn. Wilde zwijnen lopen het virus niet alleen via besmet voedsel op. Mensen kunnen het virus wel verspreiden, onder meer via kleding, schoenen en handen. Ook besmette materialen (bijvoorbeeld voertuigen, instrumenten en injectienaalden) kunnen ervoor zorgen dat het virus wordt verspreid tevens kan het virus vespreid worden door huisdieren en ongedierte en is het nog niet duidelijk of hetvirus zich ook door stofdeeltjes of druppels door de lucht verspreidt.
  Tevens is de besmetting niet alleen in Polen en Hongarije vastgesteld maar ook in Belgie Luxemburg en Frankrijk. Over hoe de ziekte hier in de buurt is genomen gaan verschillende theorieen : meegenomen aan kleding en materiaal toeristen, meegenomen aan kleding en materiaal militairen, door rijke belgische jagers geimporteerde everzwijnen, transport, etc… Niemand weet het precies. Wat wel zeker is is dat in oktober bekend werd dat de ziekte bij 44 van de 106 onderzochte wilde zwijnen werd vastgesteld. In het grootste deel van Nederland geldt het tevens het zogenaamde “nulstandbeleid”, wat inhoudt dat er geen enkel wild zwijn mag voorkomen, dit met uitzondering van de Veluwe en de Meinweg. In dit geval zal dit dus ook meespelen. Ik zou me ook drukker maken over het feit dat complete bedrijven geruimd moeten worden dan om een paar wilde zwijnen die buiten het hun toegestane gebied zijn. Ik snap je frustratie wel waarom zij wel buiten de paden en wij niet. Maar je er druk om maken heb je alleen jezelf mee, geniet van de dingen die je wel mag ipv te kijken naar wat je niet mag.

  1. Dank Johannes voor je uitgebreide en complete aanvulling op de column. Alles door jou vermeld is inderdaad correct en ik ben inderdaad in de column wat kort door de bocht geweest betreffende de besmettingsrisico’s. En zoals ik in mijn column ook aangeef is dat ik het me heel goed kan voorstellen dat er maatregelen genomen moeten worden als er een bedreiging voor varkensbedrijven aanwezig is. Ik meld dan ook bewust het hermetisch afsluiten van de varkensbedrijven van de buitenwereld door goede hygiënische maatregelen en strikte toegangsregels. Echter de manier waarop hier te werk is gegaan strookt naar mijn idee totaal niet met een onderbouwd beleid ter voorkoming van varkenspest. Wat is nu het uiteindelijke effect geweest van deze jachtactie. Welgeteld 1 zwijn, veel onrust en overlast voor de rest van de natuur wat naar mijn mening niet opweegt tegen het behaalde effect van deze specifieke jacht. Dat is ook datgene wat ik wil aangeven met de column.

 9. Mooi gezegd en ja, die emoties , veel regels zijn gebaseerd op onderbuikgevoel….maak je niet te druk, als je er niets mee kunt veranderen…

  1. Anne, uiteraard is mijn column ook ontstaan uit emotie, en te druk maak ik me ook niet. Maar het irriteert me wel. Dan voor je reactie op de column.

 10. Nuances, die zouden we vaker mogen lezen! Goed stuk.

 11. Ik zou zeggen ga lekker fotograferen en maak je niet zo druk.

  1. Dat doe ik zeker Bert, heerlijk op de paden in de natuur bezig. Lekker schieten met de camera. Dank Bert voor de reactie. Groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *