Menu

Onderdeel van Pixfactory
Mark Kras (1965) is boswachter bij Staatsbosbeheer in het Nationaal Park Hollandse Duinen in Zuid-Holland. Als boswachter is het vooral zijn taak om te zorgen dat de vele bezoekers van het mooie gebied genieten en de natuur leren kennen en waarderen. Hij maakt daarbij veel gebruik van fotografie. Zijn doel is om mensen te betrekken bij alle verschijningsvormen van natuur en het beheer van de bijzonder soortenrijke Zuid-Hollandse duinen. Hij is er van overtuigt dat betrokkenheid het draagvlak voor de geweldige Nederlandse natuur vergroot en daarmee zorgt voor broodnodige bescherming van die soorten waarmee wij dit land delen.