Thijs Glastra

Thijs Glastra (17-09-1998) is met twee biologen als ouders al van kinds af aan in aanraking met de natuur. Vooral vogels hebben zijn interesse en sinds 2011 is de fotografie er bij gekomen. Sindsdien is de hobby alleen maar verslavender geworden en steekt hij vele uren in het fotograferen. Van zeldzaamheden tot Koolmezen, van statieportretten tot vogels in het landschap en sinds de afgelopen jaren van kleine insecten tot grootse landschappen, alles kan en mag op de foto, zolang de foto in zijn ogen onderscheidend genoeg is. Op het moment studeert Thijs Bos en Natuurbeheer aan de Wageningen University waar hij zijn kennis in de natuur aan het verbreden is.


Alle artikelen van Thijs Glastra op een rij

De klapekster, een schaarse wintergast

Geschreven door Thijs Glastra

De klapekster herken je gemakkelijk aan zijn grijs-zwart-wit verenkleed. Deze klauwiersoort is een schaarse overwinteraar in Nederland, voorkomend in heide- en veenlandschappen, duingebied en ruige, braakliggende terreinen. In de jaren ’9

8 keer creatief met bosuil

Geschreven door Thijs Glastra

De Bosuil is de meest voorkomende uil in Nederland en Europa, grote kans dat je deze uilensoort wel eens gezien of gehoord hebt.

Zuidlaardermeer

Zuidlaardermeer

Geschreven door Thijs Glastra

Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het Hunzedal en ligt vlak onder de stad Groningen. Het bestaat uit het Zuidlaardermeer met haar oeverlanden en uit diverse polders welke samen een oppervlakte van zo’n 2000 hectare hebben. Voorhe