Menu

Onderdeel van Pixfactory

De beste vogellocaties van Schiermonnikoog

Schiermonnikoog is het meest oostelijke toegankelijke Waddeneiland van Nederland. Vanaf Lauwersoog ben je met een klein uurtje varen op het eiland, waardoor het goed bereikbaar is voor een dagje fotograferen. Schiermonnikoog heeft nog geen duizend inwoners en is, op vergunninghouders na, vrij van gemotoriseerd vervoer. Dat zorgt voor een heerlijke rust op het eiland, waar ook de vogels van profiteren.
Op Schiermonnikoog kun je onder andere de dwergmeeuw aantreffen.
Op Schiermonnikoog kun je onder andere de dwergmeeuw aantreffen. Fotograaf: Thijs Glastra

Sinds 1989 heeft het eiland de status Nationaal Park, wat de natuurwaarde van het eiland onderstreept. Door de diverse habitats op het eiland is Schiermonnikoog een hotspot voor vogels. Tot nu toe zijn er bijna 350 vogelsoorten op Schiermonnikoog waargenomen, waarvan een groot deel jaarlijks te zien is!

Ideaal voor

Schiermonnikoog heeft voor ieder wat wils, van ruige landschappen tot zeldzame planten voor de macrofotograaf en een zeer uitbundig vogelleven voor de vogelliefhebber.

Beste plekken

Locatie 1 – Veerhaven

53.471925, 6.196761

Als je met de boot aankomt ga je vanaf de veerhaven met de bus, de fiets of te voet het eiland op. Maar voordat je de veerhaven verlaat, is het zeker de moeite waard om hier even rond te kijken! De veerhaven is een plek waar bij hoog water steenlopers, tureluurs en soms andere steltlopers op de steigers rusten, wachtend op laag water. Er zitten ook vaak meeuwen bij de veerhaven en in de zomer vliegen hier sterns rond. Bij laag water staan bijna jaarrond veel vogels op het wad, in de luwte van de pier van de veerhaven: steenlopers, tureluurs, strandlopers, wulpen, bergeenden en ga zo maar door. Het is een vogelrijke hoek door het vele voedsel dat hier te vinden is, mede door een zoetwaterstroompje dat vanuit de polder het wad in stroomt. Met name in de winter is het langs de veerhaven genieten, door de aanwezigheid van honderden pijlstaarten die op het wad foerageren. Je krijgt hier gelijk een goede eerste indruk van het vogelrijke Schiermonnikoog!

Pijlstaarten.
Pijlstaarten. Fotograaf: Thijs Glastra

Locatie 2 – Waddenzeedijk

53.472361, 6.181496

Schiermonnikoog heeft slechts een klein stukje Waddenzeedijk, dat begint bij de Bank van Bancks en na vier kilometer eindigt bij de kwelders. Toch is de Wadden-zeedijk een plek die bijna altijd wel de moeite waard is. Je hebt een prachtig uitzicht over de Waddenzee en afhankelijk van het getij is het landschap elke keer weer anders. Rotsblokken beschermen de dijk. Hier zitten in het voor- en najaar vaak tapuiten, zwarte roodstaarten en graspiepers. De gele korstmossen op de stenen zorgen voor een fraai decor. De laatste tijd zijn deze rotsblokken ook bijna jaarlijks een plek waar de bonte tapuit, een heel zeldzame vogelsoort, wordt gezien in het najaar. In de winter zitten er vaak oeverpiepers en steenlopers op de rotsblokken. De Waddenzee ligt aan de zuidkant van de Waddenzeedijk. Doordat je naar het zuiden kijkt, kun je hier goed experimenteren met tegenlichtfoto’s. Op de dijk zelf zitten soms ganzen, piepers, leeuweriken en kraaiachtigen. Richting de jachthaven is er een hoogwatervluchtplaats, waar steltlopers overtijen in afwachting op laag water. Met name scholeksters zijn hier goed vertegenwoordigd. Door juist wat hoger op de dijk te staan, zie je pas echt goed de massaliteit terug in je foto’s.

Een grote groep scholeksters.
Een grote groep scholeksters. Fotograaf: Thijs Glastra

Locatie 3 – Jachthaven

53.469853, 6.166397

In de jachthaven zijn eigenlijk jaarrond wel vogels te vinden. Op de steigers zitten tijdens hoog water veel steenlopers en meeuwen, met soms ook wat andere steltlopers. Tussen deze steigers zwemmen regelmatig eidereenden en in de winter is hier kans op een zeekoet of brilduiker. Aan het begin van het pad naar de jachthaven is een rommelig terreintje, waar vaak graspiepers, rietgorzen en tapuiten zitten. In de winter kun je hier met wat geluk ook sneeuwgorzen, fraters en strandleeuweriken aantreffen. In het voor- en najaar is dit terreintje ook al vaak een goede plek gebleken voor zeldzame doortrekkers zoals de dwerggors.

Eider.
Eider. Fotograaf: Thijs Glastra

Locatie 4 – Westerplas (hut-ID: 479)

53.472007, 6.151721

De Westerplas is de grootste zoetwaterplas op een Waddeneiland in Nederland. De Westerplas ligt, zoals de naam al verraadt, aan de westkant van het eiland, dicht bij het dorp. Het is een vogelrijke plas met veel eenden, ganzen, meeuwen en reigers. Vanaf het Minne Onnespad kun je een zijpaadje insteken voor een vogelkijkhut die uitkijkt op de Westerplas. Vanaf hier heb je een mooi overzicht. Met name in de winter zitten er veel eenden, met soorten zoals brilduiker, nonnetje, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend en kuifeend. Met zuidenwind liggen de eenden dicht voor de hut uit de wind, waardoor je deze van korte afstand kunt fotograferen. Weliswaar niet met een laag standpunt, maar de afstand maakt veel goed. Vanuit de hut heb je daarnaast zicht op een aalscholverkolonie waar lepelaars en kleine zilverreigers tussen zitten. Het pad naar de vogelkijkhut is in het najaar een goede plek voor zangvogeltjes, waaronder de goudhaan. Naast de vogelkijkhut kun je een rondje om de Westerplas lopen. De plas zelf is hierbij nauwelijks zichtbaar, maar de vochtige delen rondom de Westerplas vormen een mooie plek voor vogels, met in de herfst en winter goede kans op de watersnip of misschien wel het bokje.

Een koppeltje wintertaling.
Een koppeltje wintertaling. Fotograaf: Thijs Glastra

Interessante soorten binnen het gebied

wulp, scholekster, brandgans, kleine zilverreiger, bergeend, eider, kievit, tureluur, aalscholver, velduil, blauwe kiekendief, veldleeuwerik, slechtvalk, krakeend, torenvalk, kluut, grutto, rosse grutto, grasmus, braamsluiper, tapuit, fluiter, kanoet, zilverplevier, bonte strandloper, steenloper, bladkoning, roodhalsgans, sneeuwgors, ijsgors, strandleeuwerik

Op de kaart

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geef een reactie

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: