Menu

Onderdeel van Pixfactory

Eendragtspolder

De Eendragtspolder, tussen Zevenhuizen en Rotterdam, was tot 2011 een gebied met vooral akkerbouw. In 2011 werd begonnen met de herinrichting ervan. Een van de belangrijkste functies van de nieuwe polder is waterberging.
Toendrarietgans. Fotograaf: Gerard Visser

Dit artikel is geschreven door: Gerard Visser

Eendragtspolder

In geval van nood kan het gebied 4 miljoen kubieke meter bergen. In 2013 werd er de Willem-Alexanderbaan officieel geopend. Grofweg is de polder nu in drieën verdeeld: de roeibaan met aan weerszijden moerassige gebieden met drassige oevers, zandbanken en eilanden; een plasdras gebied met wandel- en fietspaden erdoorheen; en ten oosten van de Slingerkade nog een stuk resterende akkerbouw. Inmiddels zijn de gebieden door veel vogels bezet. Je kunt er goed fotograferen en mooie soorten tegenkomen, maar de eilandjes met de broedkolonies liggen wel op flinke afstand.

Gele kwikstaart. Fotograaf: Gerard Visser

Ideaal voor

Vogelfotografie: Hoewel dit gebied ook zeker voor landschaps- en macrofotografen voldoende te bieden heeft, zijn het met name vogels die de aandacht trekken.

Veldleeuwerik. Fotograaf: Gerard Visser

Beste plekken

Locatie 1: Willem-Alexanderroeibaan
(51.994883, 4.565727)

Links en rechts van de echte roeibaan liggen moerassige gebieden, waarvan het oostelijke in gebruik is als terugroeibaan tijdens wedstrijden. Als er internationale wedstrijden worden gehouden, wordt de waterstand verhoogd en dat kan nadelige gevolgen hebben voor op de zandbanken broedende vogels. Beide gebieden zijn echter interessant. Het westelijke gebied, grenzend aan de Rotte, herbergt een broedkolonie van visdieven en er broeden kluten, kieviten, tureluurs en diverse eendensoorten. In het trekseizoen zijn hier allerlei steltlopers te vinden. In de omringende rietkragen en graslandjes: veldleeuwerik, gele kwikstaart, rietzanger, kleine karekiet en, nog in 2020, grote karekiet. Het oostelijke deel, grenzend aan de Slingerkade, is erg levendig met een grote kokmeeuwenkolonie, veel ganzen en ook daar diverse eenden als slobeend, tafeleend en krooneend. Hier hebben geoorde futen gebroed en ook steltkluten hebben er al jongen grootgebracht. Regelmatig zijn er zwartkopmeeuwen te zien en te horen tussen de kokmeeuwen.

Geoorde fuut. Fotograaf: Gerard Visser

Locatie 2: Eendragtspolder, plasdras gebied
(51.994852, 4.583354)

Het plasdras gebied kent inmiddels ook een rijk vogelleven. Een beetje spijtig is dat door bijna alle open stukken wandelpaden lopen, waar ook honden mogen worden uitgelaten. Dat kan niet anders dan verstoring opleveren voor rodelijstsoorten, zoals de daar nog redelijk veelvuldig aanwezige veldleeuweriken. Er zijn grotere waterpartijen en in één ervan is een kunstmatig broedeiland aangelegd voor visdieven, dat dankbaar door ze werd aanvaard. Het loont de moeite om de groepen grauwe ganzen af te kijken, soorten als Ross’ gans en toendrarietgans zijn er ook waargenomen. Roerdompen worden ook steeds vaker gezien en er broeden toren- en slechtvalken. In het goede seizoen vind je tot slot bijzonderheden als witvleugelstern, steltkluut (ook broedend), grote karekiet en waterrietzanger.

Steltkluut. Fotograaf: Gerard Visser

Interessante soorten binnen het gebied

Haas, hermelijn, lepelaar, grote zilverreiger, slobeend, geoorde fuut, slechtvalk, veldleeuwerik, bastaardkikker, echte koekoeksbloem, bijenorchis, gevlekte rietorchis en naakte lathyrus zijn maar enkele van de vele soorten die je hier kunt tegenkomen.

Witvleugelstern. Fotograaf: Gerard Visser

Op de kaart

2 reacties

  1. Ja “jammer dat er wandelpaden door een recreatiegebied lopen”……
    Het is een onderdeel van het wandelroutenetwerk Provincie Zuid-Holland , Hof van Delfland. En toch kan je er deze prachtige plaatjes schieten.
    Mooi toch zo is dit gebied niet alleen voor vogelaars aantrekkelijk

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geef een reactie

2 reacties

  1. Ja “jammer dat er wandelpaden door een recreatiegebied lopen”……
    Het is een onderdeel van het wandelroutenetwerk Provincie Zuid-Holland , Hof van Delfland. En toch kan je er deze prachtige plaatjes schieten.
    Mooi toch zo is dit gebied niet alleen voor vogelaars aantrekkelijk

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: