Loetbos

Natuur is voor tevredenen of legen En dan: wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos, ter grootte van een krant, Een heuvel met wat villaatjes ertegen. J.C. Bloem, Domweg gelukkig in de Dapperstraat. Wat is natuur nog in dit land? Deze verzuchting van de dichter J.C. Bloem is ook een beetje van toepassing op Het Loetbos in de Krimpenerwaard tussen Lekkerkerk en Berkenwoude. Aangelegde natuur, maar is dat erg?
Het Loetbos in het voorjaar
Het Loetbos in het voorjaar. Fotograaf: Arie Kooy

Het Loetbos is ongeveer  170 hectare groot en strekt zich uit langs het veenriviertje de Loet, waar het zijn naam aan te danken heeft.

Het bos werd in de jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd door de Provincie Zuid Holland, min of meer gelijktijdig met de aanleg van de N210 van Schoonhoven naar Krimpen aan de IJssel.

Het veenriviertje en de begroeiing van de oevers aan de zuidkant zijn authentiek gebleven. Aan de noordkant van de Loet werd een fietspad aangelegd. Tussen de N210 en de Loet zijn inheemse bomen als wilgen, populieren, essen en populieren aangeplant. De oude verkaveling werd gehandhaafd en oude weilandjes werden in stand gehouden. Ook ten Noorden van het veenriviertje vond aanplant plaats. Op verschillende plaatsen werden poelen aangelegd en werd het veenriviertje uitgebreid tot flinke vijvers. De waterkwaliteit is door de aanleg van natuurlijke filters uitstekend.

Nu bijna 70 jaar later kan worden gezegd dat het een mooi gebied geworden is, met tal van bijzondere  natuurwaarden. De plantenrijkdom is groot. Er zijn 2 uitgebreide nestplaatsen van de blauwe reiger. De poelen herbergen een groot aantal libellen. De soortenrijkdom aan paddenstoelen is groot!

Mede omdat de biodiversiteit in de omringende weilanden afneemt is de Vlinderstichting recent begonnen met de aanleg van een zogenaamde Vlinderidylle.

De bloemen van de Idylle zijn ingezaaid in de nazomer van 2015
De bloemen van de Idylle zijn ingezaaid in de nazomer van 2015. Fotograaf: Arie kooy

Hoewel er sprake is van tal van wandelpaden is de recreatie toch extensief gebleven. In 2014 is er in de Krimpenerwaard een kanoroute tot stand gekomen. Het veenriviertje de Loet maakt daar onderdeel van uit en vanuit het Loetbos is verkenning van de Krimpenerwaard per kano goed mogelijk.

En nog even over aangelegde natuur, daar is hier sprake van, maar dat zal libellen , vlinders en paddenstoelen én degenen die daarvan genieten een zorg zijn, toch?

Ideaal voor

Het Loetbos is bijzonder gevarieerd met water, droog en vochtig loofbos, kleine weilandjes, poelen en ecologisch beheerde wegbermen. Kortom in alle jaargetijden voor elk wat wils.

Beste plekken

1. Afgeplagde weilandjes aan de zuidzijde van het Loetbos, mooie vegetatie.

2. De Peterput in het centrale deel van het bos. Prachtige poel waar het kan wemelen van de libellen en amfibieën.

3. De ecologisch beheerde bermen aan weerszijden van het fietspad richting Berkenwoude en Berkenwoudse boezem, met een gevarieerde vegetatie van weidebloemen.

4. Het riviertje de Loet met vooral in de winter allerlei eenden.

5. Vanaf het voorjaar van 2016 de Vlinderidylle in het centrale deel van het Loetbos ten noorden van de Hendrikshoeve.

Interessante soorten binnen het gebied

Tal van Dagvlinders, vooral als de Vlinderidylle tot “bloei” gekomen is.
Paddenstoelenparadijs,
Zangvogels, watervogels.
Weidebloemen.
Reeën, maar die houden zich erg goed schuil.

Op de kaart

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef een reactie

2 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze artikelen vind je vast ook interessant: