Menu

Onderdeel van Pixfactory

Gedragscodes drones in natuurgebieden

Binnen korte tijd verschijnen twee gedragscodes voor het vliegen met drones in natuurgebieden. Onlangs werd een speciale gedragscode gepubliceerd voor drones in het Waddengebied. Een landelijke gedragscode voor drones in natuurgebieden is al wat langer in de maak en zal waarschijnlijk ook binnenkort openbaar worden gemaakt. Beide codes zetten vooral in op bewustwording en verantwoord vlieggedrag, om verstoring te voorkomen.
Herfstfoto van bloeiende meidoorns langs de IJssel, met deels drooggevallen zijtak. Fotograaf: Paul Oostveen

Een toenemend aantal natuurfotografen ontdekt de mogelijkheden van fotograferen en filmen met drones. Drones kunnen mooie luchtbeelden opleveren, die een waardevolle toevoeging zijn op wat je met je gewone camera kunt fotograferen. Maar drones maken ook geluid en kunnen dieren en mensen in de natuur verstoren. Net zoals bij andere vormen van fotografie zou elke dronepiloot ernaar moeten streven de natuur niet te verstoren. De gedragscodes helpen daarbij, via bewustwording en met praktische tips. Ze hebben geen juridische geldigheid, maar doen een beroep op de verantwoordelijkheid en het gezond verstand van alle dronepiloten in natuurgebieden.

Landelijke gedragscode dronevliegen in natuurgebieden

De KNVvL (de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, die ook professionele dronepiloten vertegenwoordigt) en Dronewatch werken al enige tijd aan een landelijke gedragscode voor het vliegen met drones in natuurgebieden. Eerste aanleiding was een afgekondigd verbod op vliegen met drones in Flevoland en de Gooi en Vechtstreek. Er ontstond veel protest en het verbod bleek niet houdbaar. Om toch gehoor te geven aan zorgen van natuurbeheerders besloten Dronewatch en de KNVvL een algemene gedragscode voor drones in natuurgebieden te gaan opstellen, in navolging van de watersportsector. Zij willen hiermee hun verantwoordelijkheid tonen en zullen de code op korte termijn publiceren. Amateurs én professionals worden dan opgeroepen om in alle Nederlandse natuurgebieden deze code op te volgen.

Gedragscode ‘Vliegen met respect voor de Waddennatuur’

De gedragscode voor dronevliegers in het Waddengebied werd op 12 juli 2019 gepubliceerd en is opgesteld door het Programma naar een Rijke Waddenzee op verzoek van de beheerders van het Waddengebied. De tekst en bijbehorende kaart zijn opgesteld in overleg met dronevliegers, Dronewatch, gebiedsbeheerders, natuurorganisaties en overheden. Daarbij is aansluiting gezocht bij de (nog te verschijnen) landelijke gedragscode en bij de Erecode voor Wadliefhebbers. Naast algemene tips voor natuurgebieden zijn er ook specifieke aandachtspunten benoemd voor het Waddengebied. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd om bij opkomend water (vanaf 3 uur voor hoogwater) niet in de buurt te vliegen van hoogwatervluchtplaatsen: plekken die droog blijven en waar wadvogels rusten bij vloed. En: ‘als de eerste vogels opvliegen of zeehonden hun kop opsteken, ben je te dichtbij’. De code verwijst verder naar de algemene regelgeving waar je je aan moet houden, zowel met betrekking tot luchtvaart als natuurbescherming.

Winterfoto van Texel. Op het zand rechts van het midden zitten honderden vogels, maar omdat de drone ruim afstand hield reageerden die totaal niet. Fotograaf: Paul Oostveen

Tips voor dronepiloten

Hieronder volgt een aantal tips uit de gedragscode Waddengebied (veel ervan gelden ook voor andere natuurgebieden en zullen waarschijnlijk terugkomen in de landelijke gedragscode):

Vlieg diervriendelijk: niet te dicht bij rustplaatsen voor vogels en zeehonden, breek je vlucht af als je ziet dat dieren onrustig reageren, houd rekening met het getij.

Vlieg natuurbewust: niet met meer drones tegelijk, vlieg zo hoog mogelijk naar je object toe, blijf op de paden, gebruik geluidsarme propellers en maak rustige vliegbewegingen.

Vlieg sociaal: met respect voor de rust en privacy van anderen, alleen bij daglicht, wees zichtbaar en leg zo nodig uit wat je doet.

Vlieg veilig: check je drone vooraf goed, houd je drone in het zicht, vlieg niet hoger dan 120 meter en vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen en gebouwen.

Je mag niet overal vliegen. Bekijk altijd de actuele no-fly zones op een dronekaart en raadpleeg de Natura 2000 beheerplannen.

Bekijk voor alle tips en aandachtspunten de digitale flyer van de gedragscode.

 

 

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geef een reactie

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: