Menu

Onderdeel van Pixfactory

Lightroom module Ontwikkelen (2)

In het eerste deel over de Lightroom module Ontwikkelen bespraken we het linker zijvenster en de taakbalk. In dit deel wordt het rechter zijvenster tot en met het paneel 'Kleurtintcurve' besproken.
ontwikkelmodule

Ontwikkelmodule

Dan is het nu de beurt aan het rechter zijvenster van de module Ontwikkelen. Van boven naar beneden zien we de onderdelen ‘Histogram’, met daar meteen onder de gereedschappen voor plaatselijke aanpassingen. Onder het histogram treffen we achtereenvolgens de onderdelen ‘Standaard’, ‘Kleurtintcurve’, ‘HSL / Kleur / Zwart-wit’, ‘Gesplitste tinten’, ‘Details’, ‘Lenscorrecties’, ‘Effecten’, en ‘Camerakalibratie’ aan. Daar weer onder bevinden zich dan nog de knoppen ‘Synchroniseren…’ en ‘Opnieuw instellen’.

Rechter zijvenster van de Lightroom module Ontwikkelen.

Histogram

Het histogram in de module Ontwikkelen laat meer gegevens zien dan het histogram in de module Bibliotheek. De ‘standaardweergave’ van het histogram geeft links en rechts in de hoeken de aanduidingen voor te donkere tinten en uitgebeten lichte tinten. In die partijen is dan geen doortekening zichtbaar. De donkere partijen zonder doortekening worden in de afbeelding blauw weergegeven en de lichte delen zonder doortekening worden in de afbeelding rood weergegeven. Dit uitknippen van donkere en lichte delen van de afbeelding (clipping in het Engels) kan opgelost worden door met de schuifregelaars van het onderdeel ‘Tint’ van het Paneel ‘Standaard’ te schuiven.

lightroom
Standaardweergave van het histogram in de ontwikkelmodule.

Onder het histogram de aanduiding voor de ISO, brandpuntsafstand, diafragma en sluitertijd. Het gereedschap voor weergave van uitknippen zet je aan/uit met de letter ‘J’ van je toetsenbord.

Beweeg je cursor/muis over de afbeelding en het histogram geeft van die plek de kleur weer, uitgedrukt in procenten Rood-Groen-Blauw.

Wanneer je met de muis niet over je foto, maar over over het histogram beweegt dan wordt dat stuk lichter van kleur weergegeven. Vlak onder het histogram lezen we dat het om de zwarte tinten gaat wanneer je met je cursor helemaal links in het histogram staat.

lightroom
In deze afbeelding, in het paneel ‘Standaard’, zien we dat de ‘Zwarte tinten’ een waarde van -2 hebben.

Beweeg je met je muis steeds verder naar rechts over het histogram, dan worden achtereenvolgens de schaduwen, belichting, hooglichten en witte tinten weergegeven en lichten de ermee corresponderende schuifbalkjes op. Op twee manieren kun je de onderdelen van het histogram wijzigen. Door met ingedrukte linkermuisknop over het histogram te bewegen, of door rechtstreeks met de schuifregelaars te schuiven tot je tevreden bent over het resultaat.

Standaard

De naam van het paneel ‘Standaard’ spreekt voor zich, het gaat hier om standaardwijzigingen om de afbeelding te verbeteren. Het kopje ‘behandeling’ geeft ons de keus: gaan we de afbeelding in kleur bewerken of in zwart-wit. Iets naar beneden vinden we de witbalans, die standaard staat ingesteld op ‘als opname’. Klik je op het dubbele driehoekje rechts daarvan, dan kun je de witbalans met voorinstellingen aanpassen.

Lightroom
Witbalans voorinstellingen.

Natuurlijk kan de witbalans ook handmatig, met de schuifregelaars ‘Temperatuur’ en ‘Kleur’, al dan niet in combinatie met de Witbalans pipet worden ingesteld. Klik op de pipet en selecteer een neutrale lichtgrijze kleur om de witbalans in te stellen.

De ‘Tint’ kan ook automatisch worden ingesteld. De tint betreft de onderdelen, belichting (dit is het gebied tussen de zwarte tinten en de schaduwen aan de ene kant en de hooglichten en witte tinten aan de andere kant), contrast, hooglichten, schaduwen, witte tinten en zwarte tinten.
De schuifregelaar ‘Contrast’ werkt vooral op de middentonen van de afbeelding. Schuif je de regelaars van contrast naar links verlaag je het contrast, schuif je naar rechts wordt het contrast verhoogd.

‘Presentie’ van het paneel ‘Standaard’, bestaat uit:

  • Helderheid‘, met deze schuifregelaar verlaag je of verhoog je het plaatselijk contrast. Bij portretfoto’s laat je deze schuifregelaar het beste staan of schuif je hem zelfs iets naar links om oneffenheden wat te verzachten. Advies: zoom in tot 100% als je dit gereedschap gebruikt omdat het effect, afhankelijk van het onderwerp, al snel behoorlijk sterk kan zijn.
  • Levendigheid‘, hiermee wordt de verzadiging aangepast. Bij kleuren die al meer verzadigd zijn wordt de verzadiging minder verhoogd, dan bij kleuren die nog minder verzadigd zijn. Het gereedschap levendigheid zorgt daardoor dat kleuren niet oververzadigd raken.
  • Verzadiging‘ verzadigt alle kleuren gelijkmatig meer of minder.

Kleurtintcurve

Het is met de kleurtintcurve mogelijk het toonbereik heel nauwkeurig in te stellen. Staan alle schuifregelaars op nul, dan zien we een diagonale lijn van links beneden naar rechts boven. Dit komt doordat de ‘Puntcurve’ op lineair staat.

Lightroom
De rechte lijn wanneer de puntcurve op ‘Lineair’ staat.

Deze voorinstelling is te wijzigen in ‘Normaal contrast’ en in ‘Hoog contrast’. Normaal contrast geeft alleen iets meer contrast in de donkere partijen en hoog contrast geeft ook meer contrast in de lichtere partijen. Er ontstaat een lichte ‘S-curve’, waarbij de schuifregelaars op nul blijven staan.

Weet je niet welke schuifregelaar(s) je moet gebruiken om je foto te verbeteren, klik dan links boven op het rondje en beweeg vervolgens met ingedrukte linker muisknop, over dat deel van de foto dat je wilt aanpassen: naar boven om die regio lichter te maken en schuif naar beneden om die regio donkerder te maken. Je aanwijzer verandert in een soort plusteken, met rechts eronder de aanduiding om de muis naar boven of naar beneden te bewegen. De schuifregelaars die overeenkomen met het gebied waarover je met de muis beweegt schuiven mee. Schuif je naar boven (lichter), gaat de regelaar naar rechts, schuif je naar beneden (donkerder), gaat de regelaar naar links.
Een andere manier om de curve in het diagram te wijzigen is om de bolletjes op de bodem van het diagram naar links of rechts te slepen. Het resultaat is dat je de delen van de afbeelding die tot respectievelijk de zwarte tinten/schaduwen, middentonen en lichten/hooglichten worden gerekend kunt verkleinen of vergroten.

Lightroom
Ook is het mogelijk de afbeelding via – al dan niet afzonderlijke – kanalen te verbeteren. Wil je dat, klik dan op het icoontje van het diagram rechts beneden in de hoek van het paneel kleurtintcurve.

Het woord ‘regio’ onder het diagram is nu vervangen door ‘Kanaal’. Door op dit icoontje te kikken kun je aangeven of je wijzigingen wilt aanbrengen in de gezamenlijke RGB-kanalen, of dat je één kanaal wilt wijzigen.

Het is in alle gevallen mogelijk de curve met de muis te wijzigen. Werk je in de ‘kanalenmodus’ is het ook mogelijk met de linker muisknop punten op de curve te plaatsen en die te verslepen. Met de rechter muisknop kun je deze punten verwijderen (kies: ‘Controlepunt verwijderen’) en/of van de curve weer een diagonale lijn maken door te kiezen voor ‘curve verminderen’.
Wijzig je het rode kanaal en sleep je de diagonale lijn naar boven, dan versterk je de kleur rood. Sleep je de diagonale lijn naar beneden, dan versterk je de complementaire kleur van rood, dat is cyaan. Zo ook voor de overige twee kanalen groen en blauw. Groen en blauw worden versterkt, of juist hun complementaire kleuren magenta en geel.

Tot slot, wil je weer terug naar de ‘regiomodus’, klik dan nogmaals op het icoontje van het diagram rechts onder in de hoek. En, door op het licht/donker grijze rechthoekje links boven in het paneel te klikken, maak je de aanpassingen van het paneel zichtbaar of onzichtbaar. De instellingen blijven gewoon staan! Het (on)zichtbaar maken van aanpassingen is mogelijk van het paneel ‘Kleurtintcurve’ tot helemaal beneden in het scherm het paneel ‘Camerakalibratie’.

In het eerste deel van een vierluik over de module Ontwikkelen bespraken we het linker zijvenster en de taakbalk.
In dit deel 2 bespreken we het rechter zijvenster tot en met het paneel ‘Kleurtintcurve’.
Deel 3 gaat over het rechter zijvenster vanaf het paneel ‘HSL’ tot en met het paneel ‘Lenscorrecties’.
Deel 4 behandelt het rechter zijvenster vanaf het paneel ‘Transformatie’ tot en met de knoppen ‘Vorige’ en ‘Opnieuw’.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: