HOME < INSPIRATIE < COLUMN
Column

Oostvaardersplassen: overmand door emotie

Met de sneeuw nog in mijn schoenen, mijn donsjack nog aan en mijn hoofd nog in het Noorderlicht (gisteren teruggekomen uit Noorwegen) volg ik met verbazing de hele hectiek en discussie rond de Oostvaardersplassen. Terwijl ik ver boven de poolcirkel mijn beelden aan het uploaden ben zie ik filmpjes verschijnen van mensen die eigen meegebracht hooi over de hekken smijten en lees ik vol verwondering posts op de social media waarin de dood van de herten in verband wordt gebracht met het (niet geverifieerde) salaris van de directeur van Staatsbosbeheer. Mij is duidelijk… Nederland is op de been en springt op de bres voor de dieren.

Oostvaardersplassen: overmand door emotie
De andere kant van de Oostvaardersplassen. Fotograaf: Johan van der Wielen

De Siberische beer

Het begint dat Nederland in de ban is van ‘de Siberische beer’ en we alleen nog maar praten over ‘gevoelstemperatuur’. Op Facebook lees ik in de begeleidende tekst bij diverse foto’s niet alleen de temperatuur waarbij is gefotografeerd maar tevens de ‘gevoelstemperatuur’. Tuurlijk maakt wind het extra koud, maar het lijkt een tendens om het allemaal lekker dramatisch en heftig aan te moeten zetten. Hoop je daarmee op extra respect? We zijn gewoon niet meer gewend aan een beetje vorst. Half fotograferend Nederland lijkt tegenwoordig richting Lofoten te trekken (mijzelf incluis) waarbij we genieten van de kou, maar in Nederland lijkt het soms opbieden tegen elkaar wie met de laagste gevoelstemperatuur buiten is geweest. Siberische beer… trek een trui aan zou Gerrit Hiemstra zeggen. Gevoelstemperatuur… de Speld spreekt zelfs gekscherend over Gevoelsaanstellerij.

Nederlandse natuur: combinatie van gemaakt en natuurlijk. Fotograaf: Johan van der Wielen

Beste is niets zeggen

Maar dan de Oostvaardersplassen, dankzij de Siberische beer ineens trending topic door de grote sterfte onder de dieren. Een onderwerp waar de één in volle emotie over uitweid terwijl de ander zich in stilzwijgen hult. Beelden van protesten en oproepen in petities volgen elkaar in grote snelheid op. Ik heb sterk getwijfeld of ik mij hierover moet uitlaten, immers ik ben er op bepaalde manier van afhankelijk. Inmiddels heb ik op de social media al sneren gelezen over mijn activiteiten daar en dus zou het als beroepsfotograaf verstandiger zijn om mij er niet over uit te laten. Beste zou zijn mij in stilzwijgen te hullen en door te gaan met de veilige noorderlichtfoto’s te plaatsen. Maar toch knapt er iets in mij als ik alle reacties en discussies lees. Ondanks dat ik niemand wil overtuigen, ik vind namelijk dat iedereen het recht heeft te denken en voelen wat hij wil, voel ik wel dat ik er iets mee moet. Als columnist met bovengemiddelde kennis over dit unieke (lees ‘uniek’ in zijn letterlijke betekenis ‘eenig in zijne soort’) gebied voel ik het als mijn plicht om zaken uit te spreken.

Emotie vs. kennis

Mensen die ooit met mij mee zijn geweest naar dit gebied weten dat ik veel kennis deel over de totstandkoming en het huidige beleid. Wanneer ik iets doe, doe ik het goed. Ik lees mij dan in, hoor verhalen en interesseer mij in alle meningen, de voors en de tegens. Ik verdedig echter niets, niet de voorstanders maar ook niet de tegenstanders. Ik voel het als mijn plicht mijn verzamelde kennis te delen opdat mijn deelnemer zijn eigen mening kan vormen op basis van zoveel mogelijk feiten. En dat is nu precies wat hier in mijn ogen misgaat.

Let wel, ik snap absoluut dat de aanblik van dode dieren niet leuk is. En iedereen mag daar van mij van vinden wat hij wil. Maar ik vind het wel ieders plicht om zich eerst goed te gaan verdiepen in de materie alvorens met alle emotie te vuur en te zwaard de social media en het gebied zelf te lijf te gaan. De woede is groot en de emoties lopen hoog op.

Er zijn vele instanties die tegengeluiden laten zien in de hoop de mensen te kunnen voeden met de noodzakelijk achtergrond informatie om op die manier een goed onderbouwde mening te stimuleren. Zo geeft wildlife-dierenarts Henk Luten in een interview bij NPO1 aan wat de keerzijde van bijvoeren is en dat je daarmee helemaal niet bereikt dat wat de publieke emotie graag wil. Matthijs Schouten, buitengewoon hoogleraar natuurbeheer in Wageningen, geeft duidelijk aan dat de Oostvaardersplassen helemaal niet anders zijn dan andere gebieden in Nederland als het om dierenleed gaat.

De aanblik van zo’n prachtig dier, dood naast je voeten is ook niet leuk… Fotograaf: Johan van der Wielen

De Siberische beer is gewoon dol op dieren… of ze nou achter een hek staan of niet. Alleen alle dieren die volledig afhankelijk zijn van ons mensen (en daar ook aan gewend zijn), zoals vee, hebben een aangepast voedingspatroon om hele hele jaar door te eten. En dat wordt dan geprojecteerd op alle dieren, ook de ‘wilde’ dieren. Ik las zelfs ergens de opmerking ‘in een geciviliseerd land mogen dieren niet lijden‘. En om daad bij woord te voegen heeft iemand zijn punt bij de boswachter duidelijk gemaakt met een doodsbedreiging, zo lossen we dat op in een geciviliseerde wereld.

Zichtbaar

Wat maakt de Oostvaardersplassen dan zo uniek op dit moment? Het feit dat het uniek is. Namelijk een on-Nederlandse vlakte met heel veel dieren. En het feit dat we dus ook zien wat er gebeurt. We zien dode dieren en dat gaat door merg en been, dat kennen we niet. Let op, ik snap dat absoluut. Ik vind het ook niet leuk om naast een dood dier te staan. Toch is het in de Oostvaardersplassen niet anders dan elders in Nederland. Het aantal beelden van ingevroren vosjes of letterlijke ijsvogels volgen in hetzelfde tempo op als de heftigheid uit Flevoland.

Opvetten in de hoop dat je het redt

Maar wat is dan de realiteit? En nu ga ik echt het risico lopen de gemoederen over mij heen te krijgen…  de realiteit in mijn ogen is dat wij in Nederland al veel te lang geen echte winter meer hebben gehad. De laatste was in 2012, dat is gewoon 6 jaar geleden! En tijdens strenge winters gaan de zwakke dieren dood. Dat is net zo hard als dat het klinkt. De meeste reeën in Nederland worden niet opgegeten door wilde dieren (Die paar nieuwe dwalende wolven?) maar gaan dood door gewoon ouderdom, meestal in de winter. Alle grazers (herten, paarden en runderen) vetten op in het najaar. Tijdens de winter teren de dieren in op hun vet. Hoe sterker het individu hoe groter de kans op het overleven van de winter. Dieren die graatmager de winter uitkomen zijn gezonde dieren… anders hadden ze het niet gered. Een zachte winter zorgt ervoor dat ook de dieren die niet zo goed hebben kunnen opvetten, het toch redden. Wanneer echter de Siberische beer komt, ontkomen alleen de sterkste individuen aan zijn honger. Waren de winters in Nedederland nou altijd -10 dan zouden we per winter veel minder dode dieren zien, iedere winter zouden de zwakste overlijden, maar er wel meer aan gewend zijn.

Uitgemergeld en niet eens door de winter maar door eigen uithongering tijdens de bronst. Fotograaf: Johan van der Wielen

Maar er is geen eten voor zoveel dieren!

Dat las ik. En daarom is Staatsbosbeheer nu gaan bijvoeren. Het enige punt is dat de dieren ook geen eten nodig hebben of zelfs willen. Eten in de winter past niet in hun systeem. Ze wachten tot het eerste groene gras voor ze pas weer voedingsstoffen tot zich gaan nemen. Gras is ook veel fijner dan stug hooi met weinig voedingswaarde. Geen idee of mensen het gelezen hebben (of willen geloven) maar Staatsbosbeheer vertelt keurig waarom bijvoeren niet de oplossing is. Het voelt echter prettig aan als we de dieren kunnen ‘helpen‘, maar is niet het sussen van onze eigen onrust wat we willen? Want helpen doen we ze niet. Nee, dan kunnen we ze beter koekjes voeren… en het meest markante feit is nog dat het niet de voedselschaarste is waardoor de dieren sterven… maar kou. Toch echt de Siberische beer en geen gebrek aan eten. Dus nee, bijvoeren helpt echt niet: de dieren hebben op dit moment geen behoefte aan voedsel én het is de doodsoorzaak niet.

Maar waarom zijn er dan toch zoveel dieren? Ze fokken maar raak en verstikken hun eigen leefomgeving. Zo lijkt het althans tot je je weer meer verdiept in het systeem van de grazers. Als er te weinig te eten is treedt er namelijk een spectaculair mechanisme in werking waarbij bij de vrouwtjes geen eisprong plaatsvindt. Na een strenge winter zie je minder jongen. Moeder heeft namelijk alle vetreserves voor zichzelf nodig. Ze wordt pas vruchtbaar als er ook daadwerkelijk genoeg te eten is. Lastig te snappen als je bijna 5000 dieren op een kale vlakte ziet, dat snap ik ook wel. Toch is er blijkbaar genoeg voedsel, anders zou de populatie nooit zo groot zijn geworden. En een strenge winter reguleert dat weer. Dat is natuur.

De natuur reguleert zelf… jongen worden pas geboren als het voedseltechnisch kan. Fotograaf: Johan van der Wielen

Dus is de emotie fout?

Nee, voor de zoveelste keer… ik wil niemand zijn emotie ontnemen. Ik probeer slechts kennis te verspreiden over hoe het systeem werkt in de hoop dat je op basis daarvan een gedegen eigen mening vormt. Ook ik heb kanttekeningen bij het gebied. Ook ik vind dat de corridors geopend moeten worden t.b.v. vrije migratie. Echter, wat mensen niet beseffen is dat de zandgrond van de Veluwe nog veel schraler is dan de vruchtbare klei in Flevoland. Als er straks 3500 herten naar de Veluwe trekken zien we daar naast ieder schelpenfietspaadje op een zonnige dag met -7 ook de dode herten liggen. Een eerste initiatief is reeds gedaan, de extra beschutting kan zorgen voor minder bevattelijkheid voor de kou door openstelling Kottersbos en Oostvaarderswold. De Partij voor de Dieren legt haar beleid helder uit waarbij ze net zomin neigen naar het sentiment als naar de jagerslobby: “In de natuur zal het altijd zo zijn dat zwakke dieren sterven als gevolg van predatoren, voedselgebrek of extreme weersomstandigheden.” En dat is precies wat hier is gebeurd: extreme weersomstandigheden hebben hun tol geëist. Maar wat schetst mijn verbazing, dit initiatief tot vergroting van het leefgebied, waar zoveel actievoerders om roepen… is door partijen VVD, CDA, CU en SGP in de Flevolandse Provinciale Staten tegengehouden! Deze partijen zien meer in jacht op gezonde dieren (sterke lobby uit de jagerskant die zich maar al te graag voordoet als dierenvriend) en meer toerisme. Hoe wreed kan de werkelijkheid zijn? En juist degene die in 2011 een streep zette door de plannen van Staatsbosbeheer van de corridor naar de Veluwe en de natuur steeds ‘Bleker’ maakte, zit nu doodleuk in Nieuwsuur zijn zorgen te uiten over het gebied alsof hij natuurkenner en liefhebber is. Maar voor het afgeknalde wild heeft hij wel een oplossing… lekker op je bord.

Toch zie ik ook het liefste dat de herten, net als de reeën, gewoon vrij door ons land kunnen wandelen en op die manier de wolven naar ons toe lokken. En ondanks dat ik van mening ben dat er een evenwicht ontstaat in dit gebied zet ook ik mijn vraagtekens bij het feit of wij als mens wel dit soort gebieden moeten creëren waarbij wij beslissen over wat er moet samenleven.

Als laatste wend ik mij tot dé organisatie die zou moeten gaan over de bescherming van de dieren, de Dierenbescherming. In een statement schrijven zij: “De Dierenbescherming is voor vroeg reactief beheer in geval het wilde hoefdieren in grote natuurgebieden betreft omdat dit veel welzijnsvoordelen oplevert. Wij staan dan ook achter het beheer dat Staatsbosbeheer nu uitvoert in de Oostvaardersplassen. De Dierenbescherming is in deze grote natuurgebieden tegen het bijvoeren van dieren en het toedienen van anticonceptie. De Dierenbescherming is voor het verbinden van natuurgebieden zodat migratiemogelijkheden toenemen…”. Verdere uitleg en toelichting lees je terug in het document (PDF): De Oostvaardersplassen: Achtergrond en visie Dierenbescherming op de grote grazers.

“Er groeit niets meer”, wel als je goed kijkt. Dan zie je die planten groeien die tegen de vraat kunnen. Fotograaf: Johan van der Wielen

Mening zonder enige kennis van zaken

Ook ik maak mij zorgen om de soms dwangmatige maakbaarheid en beheer van natuur in Nederland. Soms vraag ik mij af of er in Nederland nog wel plaats is voor natuur. Niet omdat er fysiek geen plaats meer voor is, maar omdat wij mensen geen idee meer lijken te hebben wat natuur is. En dan praat ik zowel over de voorstanders als de tegenstanders in de Oostvaardersplassen discussie!

Maar het meeste kan ik mij opwinden over de houding van veel mensen. Uit de reacties op social media blijkt voor mij helaas dat veel mensen wel een snoeiharde mening lijken te hebben zonder zich eerst écht verdiept te hebben in het onderwerp. Hoe meer ik er zelf over lees, hoe moeilijker ik het namelijk vind om een mening te vormen. Wil je een rechtlijnige mening dan lijkt het devies je vooral te laten leiden door emoties en het voor waar aannemen van alles wat er op het net verschijnt. Verontwaardiging ten top, zonder kennis van zaken. Dat is wat ik mensen kwalijk neem.

Dus wil je echt een mening tentoonspreiden dan moet je je van mij eerst écht gaan verdiepen. Ken je alles voors en tegens en heb je alle kanten van de medaille bestudeerd… dan mag je van mij je mening spuien, maar dan onderbouw je die met feiten en niet met sentiment. Dan pas heb je mijn volledige respect, of je nou voorstander bent of tegenstander. En met die insteek is het fantastisch als mensen op de bres springen voor onze spaarzame natuur!

Een schedel is minder erg dan een dood dier. Zeker als je bedenkt dat dankzij dit rund vele raven en ander aaseters hebben kunnen overleven. Fotograaf: Johan van der Wielen

 

 

Deel dit artikel


132
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
 1. Door Egon Kraak op 10 november 2018 om 01:44

  Beste Johan, elders schrijf je alleen aangesproken te kunnen worden met platen, dus vandaar:
  https://www.nederpix.nl/album_page.php?pic_id=32800
  Een betere illustratie van wat ik van de Nederlandse natuurbeleving vind (jawel, uit 2007 reeds) heb ik tot op heden niet gemaakt. De principiële denkfout in die beleving is het verwarren van beheer en natuur, beheer gelijkstellen aan natuur. Uitgezet vee alsmede flora/faunavervalsing zijn beheer, geen natuur! Te verwachten (en uitgebreid gedemonstreerd in de OVP) is in het slechtst denkbare scenario dat het beheer zich gedraagt als invasieve exoot. Niet alleen het vee in de OVP is daar voorbeeld van, een ander willekeurig voorbeeld:
  https://www.nederpix.nl/album_page.php?pic_id=22477
  Niet alleen het politiek benoemde nepwild in de OVP is eigenlijk niet meer dan een vorm van extensief boeren (ook te verwachten natuurwaarden is een vorm van oogst), ook het nepwild op de veluwe, primair uitgezet ter bevrediging van jagershobby, e.a. vallen daaronder. Wanneer echter de bedoelde en verwachtte natuurwaarden niet plaatsvinden, anders verwoord dus een misoogst en dat is in de OVP als meest duidelijke geval aan de orde (niet één van de verwachtingen is uitgekomen, noch qua effecten noch qua populatieontwikkelingen) dan is dat naar mijn mening een complete sof. Het siert prof. Berendse naar mijn mening het compleet mislukken van het experiment gewoon toe te geven.

 2. Door G. Laagland op 31 mei 2018 om 11:57

  Beste Johan, ik wil graag wat toevoegen aan jouw idealistische beeld over- en de mogelijkheid van de corridor van de Oostvaardersplassen naar de Veluwe!
  De doorgang tot de randmeren bij Zeewolde zal zonder verdere doorgang voor alle hoefdieren over het Randmeer leiden tor een explosie van geboorten in de kudde en over een paar jaar ziet dat gebied er dan uit als de Oostvaardersplassen nu! Een vastgetrapte toendra zonder gras en stuweel en met dode afgekloven boomstammen! Nb ik heb het dus over de echte Oostvaardersplassen en niet over het Oostvaardersveld wat de etalage van Staatsbosbeheer is met een ander beheerregime!
  Maar zelfs als je de corridor alsnog zou kunnen realiseren dan moeten de hoefdieren eerst de brede diepe voor binnenschepen geschikte Lage Vaart overzwemmen vervolgens een snelweg oversteken daarna 3 Provinciale drukke wegen oversteken, de brede diepe Hoge Vaart overzwemmen en dan zijn ze pas in het Oosterwold bij Zeewolde! Dan moeten ze het Randmeer overzwemmen direkt daarna weer een snelweg en een spoorlijn oversteken voordat Ze ook maar in de buurt van de Veluwe komen, om vervolgens op de Veluwe te worden afgeschoten omdat ze daar ook met een gigantische overpopulatie van roodwild zitten (60% proactief afschotbeheer door jagers).
  Herten kunnen wel goed zwemmen maar paarden en Heckrunderen niet! Die komen dus niet verder dan de eerste paar kilometer tot de Lage Vaart!
  Om dan toch de door uw aangehaalde experts zo geliefde corridor te kunnen realiseren zouden dus een stuk of 10 a 12 grote ecoducten gebouwd moeten worden à raison van zo’n €6.000.000, per stuk, waarbij die over het Randmeer (zo die al ooit gerealiseerd zou kunnen worden) nog tig keer duurder zou uitpakken!
  Maar dan ben je er nog lang niet qua kosten. Want dan moet in die hele strook van een paar duizend haectare van de beste landbouwgrond ter wereld ook nog eens alle boeren uitgekocht worden en dient Staatsbosbeheer ook nog fors met mensen en materieel uitgebreid te moeten worden ivm toezicht op deze strook. En je hoeft geen boekhouder te zijn om te concluderen dat hier een gigantisch bedrag mee gemoeid is. Tot die conclusie kwam het kabinet Rutte in 2013 dus ook en Kabinet Rutte draaide met goedkeuring van het Parlement de geldkraan dicht, waardoor de Provinciale Staten Flevoland BIJNA UNANIEM moest besluiten de corridor (waarin ze al fors geïnvesteerd hadden) wegen gebrek aan middelen af te blazen! Niet het CDA of de heer Bleeker of Provinciale Staten of de VVD/SGP hebben de Corridor om zeep geholpen zoals u gretig suggereert in uw stuk, maar het Kabinet Rutte heeft dat op democratische wijze in 1913 besloten met steun van het Parlement!
  Ik heb dat allemaal van nabij als Statenlid meegemaakt dus ik weet waar ik over spreek! Overigens heb ik in de afgelopen jaren diverse Commissie vergaderingen met een keur van deskundige insprekers aangehoord en heb anders dan u de ervaring dat praktisch alle deskundigen elkaar op bijna elk gebied plegen tegen te spreken!
  En nog eens wat anders:het idealistische landschap in de echte Oostvaardersplassen (niet het Oostvaardersveld) zoals dat een jaar of 10 geleden nog bestond en waar ik regelmatig kwam met grazige vlakten struweel en majestueuze bomen grote biodiversiteit en honderden vogelsoorten bestaat thans dankzij Staatsbosbeheer uit een dichtgetrapte toendra zonder struwelen met dode boomstammen, onkruid en de biodiversiteit van een verlaten industrieterrein, waar vele vogelsoorten zijn verdwenen. Ik zou zeggen ga er zelf eens kijken en fotograferen en laat u daarbij niet misleiden door een rondleiding door het Oostvaardersveld wat Staatsbosbeheer zo graag doet! Want dat heeft niets te maken met het te begrazen deel van de Oostvaardersplassen waar 320o volgens u zwakke en verouderde dieren op een populatie van 5000 dieren na maanden van honger te hebben gecrepeerd zijn afgeschoten! En dat lag echt niet alleen aan de winter zoals u meent want er was al sinds december geen spatietje gras meer te bekennen! Dieren hebben wel vetreserves om schaarste in de winter te overleven! Maar hier was geen schaarste hier was al sinds december helemaal niets meer te eten!
  Ik hoop dat deze bijdrage iets heeft toegevoegd aan uw meningsvorming

  1. Door G. Laagland op 31 mei 2018 om 14:37

   1913 moet natuurlijk zijn 2013 🙂

 3. ps, er was nog een deel weggevallen in mijn reactie: “Maar het blijkt ook vooral GroenLinks te zijn die met een nieuw recreatiegebied voor de mens laat zien dat het groen en de natuur ondergeschikt zouden worden aan de belangen van mensen mbt ontwikkelen van economie en recreatie.

  Standpunt van de VVD mbt Natura 2000, “wetgeving niet in steen gegoten”: https://flevoland.vvd.nl/nieuws/19186/initiatiefvoorstel-van-de-vvd-mbt-beheer-oostvaardersplassen-is-aangenomen

 4. Beste Johan, je weet ondertussen dat je artikel bij veel mensen op een goede manier resoneert, vooral omdat je ook aangeeft dat het moeilijk is een mening te vormen, omdat naarmate je over meer achtergrondinformatie beschikt, je ook je mening hebt bij te sturen. Dat is een heel gezonde realisatie temidden van het zwart-wit denken en handelen dat met name door social media blijft groeien. Voor datzelfde Puurzaam Magazine van de Gulpener Bierbrouwerij, waarvoor ik een artikel over de Oostvaardersplassen heb geschreven (zoals ik vermeldde toen ik jouw artikel via social media doorplaatste), heb ik ook de initiatiefnemers van het platform Niemandsland Online geïnterviewd. Fenneke Wekker en Josien Aerts hebben samen met andere sociologen in Amsterdam een ruimte in het leven geroepen waar juist het hebben van een mening niet relevant is, maar eerder de twijfel, het zoeken naar, het niet (zeker) weten. Ze constateren enorm veel stelligheid, vooral op social media, en vragen zich af of al die meningen wel zo waardevol zijn of bijdragen aan meer helderheid, meer inzichten. Onze Puurzaam editie staat in het teken van niemandsland, zodoende. Over de OVP kan dit nog gezegd, er zijn plannen voor een Nationaal Park (status) Nieuw Land waarvoor op 22 maart een verzoek bij de minister is ingediend https://denoordoostpolder.nl/2018/03/23/flevoland-dient-aanvraag-in-voor-nationaal-park-nieuw-land, her en der wordt het al als een voldongen feit gebracht, zoals op de website ter ere van 100 jaar Zuiderzeewet. Onder het kopje Natuur en Recreatie worden de Oostvaardersplassen niet meer als zodanig genoemd, maar is het al Nationaal Park Nieuw Land. https://www.100jaarzuiderzeewet.com/verhalen/de-regio-van-ijsselmeer-verandert Nu dacht ik dat het voornamelijk de VVD en SGP zijn die de economische en toeristische belangen in de provincie Flevoland aanjagen https://www.trouw.nl/groen/plan-meer-grote-grazers-afschieten-in-oostvaardersplassen~ab3fc8d8/, zoals ook op hun eigen websites valt te lezen. Maar het blijkt ook vooral GroenLinks te zijn die met een nieuw recreatiegebied voor de mens https://flevoland.groenlinks.nl/nieuws/oostvaardersplassen-wordt-nationaal-park-nieuwe-stijl Voor Stichting Dierbaar Flevoland hebben natuur en dieren voorrang en ze plaatsen dan ook kanttekeningen bij de plannen voor dat NPNL. http://www.dierbaarflevoland.nl/oostvaardersplassen

 5. Door Katinka op 2 april 2018 om 01:20

  In de volkskrant van 2005 stond al een artikel over dat OVP een mislukt experiment is en nu 13 jaar later bestaat dit project vol dierenleed nog steeds. Niet raar dus dat mensen het zat zijn.

  1. Dank je wel voor je reactie. Ik ken het betreffende artikel niet en weet ook niet of dat gebaseerd is op emotie of wetenschappelijke feiten. Waar ik mij echter net zoveel zorgen om maak is dat er nu enerzijds wordt gereageerd op de emotie van het publiek (terwijl experts zeggen dat bijvoeren aan deze dieren op dit moment het slechtste is wat je kunt doen) en anderzijds de manier waarop op dit moment gedemonstreerd wordt bij de OVP i.p.v. de energie te gaan steken in het overtuigen van de politiek met verifieerbare feiten en goede argumenten.

   1. Door G. Laagland op 31 mei 2018 om 10:39

    Johan u staat zich er op voor dat u alle voors en tegens leest! Dat is mooi echter in uw artikel citeert u uitsluitend mensen en instellingen die vóór het huidige concept zijn dat schept weinig vertrouwen in een onbevooroordeeld geschreven artikel zoals u wel beweert!!
    Een mooi voorbeeld is ook het antwoord waarop ik nu reageer, waarin u stelt dat “EXPERTS beweren dat bijvoeren het slechtste is wat je kunt doen!” Als u zich daadwerkelijk zo goed van beide kanten had ingelezen als u in uw artikel suggereert dan had u zorgvuldiger geantwoord dat “SOMMIGE experts beweren dat bijvoeren het slechtste is wat je kunt doen”

 6. Door Anna op 25 maart 2018 om 13:23

  Dank voor dit uitstekende artikel! Ik heb er niets meer aan toe te voegen. Ik hoop dat het de mensen bereikt voor wie het eigenlijk bedoeld is…

  1. hartelijk dank voor je reactie!

 7. Door Joyce op 18 maart 2018 om 09:08

  De gele bloemenvelden die getoond worden in de foto als vraatbestendig zijn het zeer giftige Jakobskruiskruid. Dit gif is zeer bitter en wordt onder normale omstandigheden niet in verse toestand door grazers gegeten. Daarom kan het zo woekeren.

  Echter wanneer de plant af sterft of gedroogd in hooi terecht komt vermindert tot verdwijnt de bittere smaak.
  De dieren herkennen de nog steeds giftige plant niet meer en zullen hem wel eten.

  Gezien de kaalheid van de vlakte op de winterfoto’s kan men er vanuit gaan dat die hele vlakte gele zeer gevaarlijke bloemetjes uiteindelijk toch opgegeten is.

  Dit leidt op termijn tot een gifstapeling waardoor de lever kapot gaat en het dier een ellendige dood sterft.

  Verder kan men dit gebied prima geschikt houden voor ganzen door in het groeiseizoen tijdelijke kuddes paarden of runderen toe te voegen die in het najaar naar de winterstalling gaan. De vlakte gaat dan kort de winter in maar wordt niet overbegraasd.

  In het vroege voorjaar is er dan genoeg vers kort gras voor de ganzen en iets later in het voorjaar bij te veel grasgroei kan men de kuddes grote grazers weer toelaten. Zonder dierenleed die ontstaat omdat men te veel dieren jaar rond laat lopen op een gebied waar in de winter veel minder voedsel beschikbaar is dan in de zomer.

  Overigens is het gebied zo vernield dat ik amper kan geloven dat het zich in het voorjaar vlot genoeg kan herstellen om zowel de terugkerende ganzen als de grazers te kunnen voeden.

  Ook de dierenartsen realiseren zich dit waarschijnlijk aangezien de geadviseerde periode van bijvoeren al is verlengd naar eind april.

  Terugbrengen en daarna reguleren van aantallen dieren waarbij men kan kiezen voor het weghalen van de paarden en runderen of deze alleen in de piekperioden toevoegen is mijns inziens een eerlijke oplossing met respect voor de natuur en daarin levende dieren.

  Had men geen hek om dit gebied gehad was men eerder geconfronteerd met de verder trekkende kuddes en de overlast die dat veroorzaakt en had men ingegrepen.

  Paarden en runderen horen hier in Nederland niet bij “Wild” ze mogen hier niet vrij rondlopen in de echte niet-omheinde natuur. In tegenstelling tot reeën, herten en wilde zwijnen.

  De dieren zijn geplaatst. Hebben zelf niet gekozen om naar dat gebied te trekken en kunnen ook niet kiezen er te vertrekken indien de omstandigheden niet (meer) geschikt zijn. In mijn ogen is het onethisch de dieren gevangen te houden in een voor hun aantal of diersoort ongeschikt gebied.

 8. Door Inge op 16 maart 2018 om 22:21

  Dank je wel Johan!

 9. Door Sipko de Schiffart op 16 maart 2018 om 21:20

  Dag Johan, je hebt heel wat losgemaakt met jouw artikel over de Oostvaardersplassen. Na lezing van al die reacties (117) een bijdrage van mij.

  1. Dat je als natuurfotograaf betrokken bent bij het gebied waar je werkt, je daarover goed informeert en de kennis die je vergaart deelt met anderen lijkt logisch maar wordt blijkbaar niet altijd begrepen. Jij schrijft dit zelf al.
  2. Iedereen die goed geïnformeerd is kan een eigen mening ontwikkelen en uit de verscheidenheid aan reacties blijkt dat ook duidelijk.
  Helaas ook weer onderbuik reacties: jammer!
  3. De discussie over de OVP speelt al jaren en de provincie Flevoland is hier duidelijk verlegen mee. Daarom heeft SBB nu toch moeten bijvoeren, alleen om de gemoederen te sussen! Omdat dit project elk jaar weer uitgebreide emoties losmaakt moet je tot de conclusie komen dat het mislukt is: er is duidelijk geen maatschappelijk draagvlak voor.
  4. Als je langs het zuidelijk gebied rijdt is het alsof er een bom ontploft is: een grote, kale vlakte met dode bomen en duizenden dieren zonder beschutting en voedsel (ruim 5000 grote grazers op ruim 2000 ha grond).
  En daarom komen al die emoties los: iedereen ziet dat de dieren niets te eten hebben en dat ze door de omheining van het gebied ook niet elders voedsel kunnen zoeken. Ik vind dit wel heftiger dan wat er in de rest van Nederland gebeurd (Schouten en anderen).

  Het noordelijk gedeelte (ruim 3000 ha) is daarentegen een mooi ontwikkelt natuurgebied. Ik zou zeggen: laat de rest ook zo worden. Beheersmaatregelen blijven ook dan nodig, dat kan niet anders in een afgesloten gebied maar dan zijn alle emoties van de baan. Creperende grote grazers spreken meer tot de verbeelding dan planten of vogels in een moerasgebied die doodgaan.
  5. Dank voor jouw moed om deze discussie als fotograaf aan te gaan. De ontwikkeling van dit gebied zit mij ook al jaren dwars.

  1. Dank voor je heldere betoog met duidelijke argumenten!

 10. Door Joost Oosterbaan op 15 maart 2018 om 12:44

  Beste Johan
  Ik heb respect voor de uitgebreide wijze waarop u uw mening geeft. Dat heeft tijd gekost. Met veel van uw beweringen kan ik het evenwel niet eens zijn, ook al omdat het beweringen zijn van anderen, zoals Staatsbosbeheer of de partij voor de dieren, die u volgt en voor waar aan neemt.
  In de hele discussie over de Oostvaardersplassen wordt steeds weer voorbij gegaan aan het volgende:
  De OVP is met de grazers geen volledig ecosysteem. Daartoe ontbreekt een essentiele factor nl een intacte voedselpyramide. Het ontbreken dus van grote predatoren en aaseters.
  Het uitgangspunt van Vera e.a. is daarom per definitie onjuist. Dit kan nooit een zich zelf regulerend natuurlijk systeem zijn. Daarnaast is het gebied daarvoor ook veel te klein zoals door meerdere onderzoekers is vastgesteld.
  In de praktijk van alle dag is dit ook te zien. Bij een ecosysteem dat in evenwicht is, is ruimte voor meerdere dieren en plantensoorten. In de OVP vormen de grazers de overheersende soort ten koste van andere soorten zowel dieren als planten. Dat heet in de praktijk overschrijding van de ecologische draagkracht. Daarnaast is ook de fysieke draagkracht overschreden, wat blijkt uit het totaal kaalvreten van het hele gebied. Hier is 25 jaar geleden al voor gewaarschuwd.
  Kortom dit is verre van een natuurlijk gebied. Het is dan ook niet vreemd dat de biodiversiteit in het gebied dramatisch achteruit is gegaan en dat terwijl de OVP is aangewezen als Natura 2000 gebied.
  Ten slotte maak ik graag een opmerking over de foto van het edelhert na de bronst uit uw publicatie. Als ik goed naar de foto kijk dan twijfel ik zeer of deze foto na de bronst is gemaakt, ik denk het eerlijk gezegd niet.
  Het drama in de Oostvaardersplassen is o.a. dat de bronstherten die normaal veel gewicht verliezen in die tijd in de OVP geen voedsel meer vinden om voor de winter weer op gewicht te komen en vrijwel allemaal van honger omkomen. Oudere herten komen in de OVP dan ook niet meer voor. Het betreffende hert op de foto ligt in een “grazige weide” zo te zien. Het Hert op de foto is niet alleen door de bronst zo ver afgetakeld., of het heeft met de bronst zelfs niets te maken. Daar is veel meer aan de hand geweest. Meer dan 30 jaar heb ik bronstherten gezien en gevolgd ,vandaar.
  Het is onbegrijpelijk dat de politici dit experiment zo lang uit de hand hebben laten lopen terwijl meerdere biologen en ecologen hebben aangegeven dat dit geen natuurlijk systeem is en ook nooit kan zijn.
  Het is helaas een partijpolitieke kwestie geworden met de dieren als slachtoffer. Schandalig

 11. Klasse Johan!

 12. Door roel pannekoek op 14 maart 2018 om 14:27

  Dus als je je verdiept hebt in de materie en alle ins en outs kent van het destijds door een ecoloog ingezette experiment, accepteer je de duizenden dode grazers elk jaar.
  ‘Natuurgebied’ de Oostvaardersplassen: een intensieve veehouderij op een dodenakker tussen Almere en Lelystad.

  1. Beste Roel, dank je wel voor je reactie. Als je goed hebt gelezen doe ik dat allerminst maar ik heb vraagtekens gesteld bij de genoemde argumenten. Kijk ook eens naar alle vragen en mijn antwoorden hieronder bij anderen. Ik vind het op dit moment steeds moeilijker om een mening te hebben, hoe meer feit en voors en tegens is hoor hoe lastiger ik het vind. Want eerlijk = eerlijk, proactief dieren schieten in de bloei van hun leven omdat wij als mens beslissen dat ze boventallig zijn vind ik eigenlijk ook best arrogant. Als je er goed over gaat nadenken heeft elke oplossing zijn voor- maar ook nadelen.

 13. Door Kees rosenbrand op 14 maart 2018 om 10:33

  Beste Allen,
  Ik zal het kort houden er is al zo veel geschreven .
  mij lijkt dat kern van het probleem dat het niet de strenge of slappe winters zijn maar het feit dat we met goedkeuring van de overheid grote zelf zeer grote groepen grazers opsluiten in een voor deze grote groepen grazers te klein gebied we ze daarna de mogelijkheid tot voedsel migratie ontnemen ze zo dus in een conditie brengen waarin ze amper de bronst kunnen volbrengen en ze vervolgens daarna een totaal afgegraasd gebied opsluiten en ze een winterperiode of deze nu streng of matig is in sturen waar we dan vervolgens vele grazers bewust de hongerdood laten sterven en dan gezamenlijk beweren dat dit een natuurlijk proces is !.
  Lijkt mij niet ! , In de beginfase van het project zag het er goed uit maar en het leek ook bijna te lukken , Maar door de migratie blokkade door met name de toenmalige verantwoordelijk CDA prominent en wel de heer bleker is het project mislukt .
  Geef dit gewoon als staatbosbeheer toe en stop met discussiëren en stop dit onnodig dierenleed schoon het gebied goed op verwijder de overdaad aan grote grazers en ga dan verder op de wijze hoe men het in het lauwersmeergebied beheerd.
  Dan behoud je het gebied en komt het hopelijk weer in balans .
  vr gr Kees rosenbrand.

  1. Duidelijk standpunt, dank daarvoor!

 14. Door I. Den Boer op 14 maart 2018 om 01:13

  Redecoration nature is waar de mens aardig bedreven in is. Compassionate conservation is de vorm van conservatie waarbij elk individu ertoe doet, veiligheid kent in een gezonde habitat, daarbij de rol in het ecosysteem. Ieder individu is uniek, heeft recht op een veilige plek, bestaansrecht. Aantallen dieren doen er niet toe: al is een habitat vele kilometers groot en verblijft er een enkel dier of een kleine groep/roedel van dieren, dan nog telt immer het welzijn. Als uitzichtloosheid en onontkoombaar lijden de toekomst is, dan móet beheren, niet laten creperen. Dat zijn we als niet-menselijke zoogdieren verplicht, zeker als er een hek omheen staat. Geen van de paarden, runderen, herten hebben zich tenslotte vrijwillig aangemeld om in een gebied als de Oostvaardersplassen te verblijven. Dieren die buiten de hekken hun leefgebied kennen, worden zelfs vaak nog minder beschermd. ‘Er zijn er toch genoeg’ is een vaakgehoorde reden. Of ‘ die ene maakt niets uit’. Ik ben blij dat niemand tegen míj zegt niet op hulp te kunnen rekenen omdat er al genoeg ‘van mij’ (lees: mensen) zijn. Het is uitermate beschamend dat de situatie zo ver heeft kunnen komen. Alleen vogels kunnen vliegen….

  1. Duidelijk standpunt!, dank voor het delen

  2. Door I. Den Boer op 14 maart 2018 om 11:12

   Ps. waarschijnlijk overbodig doch bij deze het ontbrekende woordje ‘ze’: we zijn het ze als niet- menselijke (zoog)dieren verplicht.

 15. Door Menno Graaf op 13 maart 2018 om 23:27

  Johan, fijn en moedig stuk. Ik weet onderhands uit eigen ervaring wat je soms over je heen gestort krijgt als je probeert om bij de feiten te blijven en niet de grote verontwaardiging klakkeloos napraat. Een hek is geen reden om dit gebied anders te behandelen voor mij, ook eilanden hebben grenzen en uiteindelijk Is de planeet de grens. Wel hebben wij een keuze gemaakt voor welke soorten hier zijn geïntroduceerd, en met de PvdD ben ik het eens dat soortenintroductie zelden een goed idee Is. Het heeft wel goed uitgepakt voor een aantal van de ganzensoorten doordat, zoals ook jij aangeeft, die kort gras nodig hebben. Uiteindelijk blijft het een filosofische discussie. Is het beter om een kleiner aantal dieren een fijn leven te garanderen (en dan idd elk jaar meer dieren moet afschieten, vaak in de bloei van hun leven) of om een groter aantal te accepteren met een minder mooi leven (waarbij in dit geval er een heleboel op wijst dat de huidige populatie rustiger, stress vrijer en natuurlijker kan leven dan wild op bv de Veluwe). Als deze filosofische vraag beantwoordt wordt met minder dieren een beter leven, dan blijft er nog een puntje over, wat doen we dan met de dierensoort homo sapiens?

  1. Dank je wel Menno… een heel helder betoog waar ik mij erg goed in kan vinden. En v.w.b. de reacties… ja, ik heb wat nieuwe woorden leren kennen 😉

 16. Door peter kneepkens op 13 maart 2018 om 19:22

  dieren hebben het recht te leven zoals ze zich hebben geevolueerd, daar bedoel ik mee dat ze zich ontwikkeld hebben tot een soort die goed zijn voedsel kan zoeken, een goed sociaal leven kan leiden en een goed ontwikkeld instinkt heeft voor gevaar.
  Dat zijn de eigenschappen die hem moeten helpen een lang leven te leiden.
  In deze park-omstandigheden willen mensen dat de soort zich in stand moet houden volgens een stijl die niet past bij deze dieren, ze moeten hun leven uitsluitend baseren op zuinig omgaan met energie en hebben door gebrek aan natuurlijke vijanden[waar ik de mens ook toe reken]een onnatuurlijk bestaan. Ze hebben het recht om voedsel te zoeken in vrijheid en alert te zijn op gevaar en af en toe te moeten rennen voor hun leven. Dat is natuur!
  Daar zijn ze duizenden jaren voor geevolueerd

  1. Beste Peter, dat is een goede en gedegen overweging. En zeker vanuit het punt dat de mens hier heeft besloten welke soorten samen moeten gaan leven op welke plek ook zeker waar. Toch is het uiteindelijk de soort zelf die deze proporties heeft aangenomen en krijg je de lastige vraag wat arroganter is: reactief schieten om lijden te voorkomen (even daargelaten of dat hier goed is toegepast) of proactief schieten van gezonde individuen in de bloei van hun leven? Let wel… ik heb het antwoord niet, ik vind het steeds lastiger om een echte mening te vormen

 17. Beste Johan,
  We gaan voorbij aan 1 ding. Er staat een hek om het leefgebied van de dieren. En een hek heeft beheer nodig…
  We praten over natuur, alsof 56 m2 omheind natuur is… Ik ben bang dat het een park is… En wij zorgen helaas slecht voor de bewoners van het park. Ik ben van de bescheiden mening dat dit experiment lang genoeg heeft geduurd. En dat wij mensen niet het recht hebben dieren dit aan te doen.

  1. Klopt helemaal alleen … in het begin was het gebied tig keer zo groot als de initiële populatie nodig had (zie mijn reactie bij o.a. D. Richert). Het hek was dus geen enkele belemmering of inperking van vrijheid. De kuddes kwamen niet eens in het hele gebied, laat staan bij de hekken. De populatie heeft zichzelf tegen de fysieke grenzen aan vergroot en nu lijkt het maximaal. Dat heeft te maken met het reactieve beheer in de OVP ipv het proactieve beheer op bijv. de Veluwe. En dan komt inderdaad de grote vraag wat wij prefereren… dieren uit hun lijden verlossen (met het risico dat dit soms te laat is) of gezonde dieren in de bloei van hun leven afschieten omdat ze teveel zijn. Let wel, ik ben er voor mezelf nog niet uit!

 18. Door Peter Veen op 13 maart 2018 om 16:49

  Hallo allemaal,
  In de beginne was er.
  Ik kan er niet goed tegen als we dierproeven doen voor ons plezier.
  Indien een boer zijn koeien geen eten geeft worden deze dieren bij hem weg gehaald.
  Als je de kinderen geen eten geeft wordt je ontzet uit de ouderlijkenmacht.
  Indien je dieren houd moet je er voor zorgen, dus ook zorgen dat het er niet teveel worden.
  Dieren laten verhongeren is barbaars, geen enkele proef is dan acceptabel.

  1. Door Bram op 13 maart 2018 om 17:09

   Je hebt het niet goed gelezen en begrepen.

   1. Beste Peter, mag ik je vragen of je mijn reactie bij de opmerking van D. Richert zou willen lezen? Ik probeer niemand te overtuigen maar hek vs. grootte gebied vs populatie ben ik daar wel op ingegaan. Anders dan vee, kinderen of huisdieren zijn deze dieren geen eigendom van wie dan ook. Overigens neemt deze poging tot verduidelijking niet weg dat op dit moment veel dieren achter een hek zitten en dat daar heel goed over nagedacht moet worden.

 19. Door Sabine op 13 maart 2018 om 15:41

  Beste Johan, mooi dat je je zo goed inleest in materie die je fotografeert. Toch zeg ik: schoenmaker, hou je bij je leest.
  Onderstaande links,die het standpunt van de KNMvD,de beroepsvereniging van dierenartsen, deskundigen op het gebied van diergezondheid en dierwelzijn, weergeven,zou je eens moeten lezen; lees ook de rapporten waarop dit standpunt gebaseerd is, lees vooral document 150226 en de onder dat document genoemde bronnen!
  https://www.knmvd.nl/actueel/nieuws/item/10890692/KNMvD-adviseert-forse-vermindering-aantal-grote-grazers-in-Oostvaardersplassen
  https://www.knmvd.nl/dossiers/12108570/Oostvaardersplassen

  1. Beste Sabine, dank je wel voor je reactie en je goede links. Toch snap ik je punt over de schoenmaker niet. Dat zou namelijk betekenen dat niemand hier iets over mag zeggen en dat we het moeten overlaten aan deskundigen? Eén van mijn bronnen is notabene een dierenarts en verder haal ik de dierenbescherming aan. Daarnaast gaat het er mij niet om dat ik mensen wil overtuigen, ik wil juist dat mensen zich meer gaan inlezen en daar helpen jouw bronnen uiteraard enorm bij. Maar juist omdat het hier om menselijke emotie gaat is het zo belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden, zowel ik als alle anderen. En dus vond deze schoenmaker dat hij zich juist niet bij zijn leest hoefde te houden maar op kon roepen tot een inhoudelijke discussie met argumenten. Het is mij verder om het even of mensen voor- of tegenstander zijn zolang de dialoog maar gebaseerd is op feiten.

   Ik heb het document doorgenomen maar ook daar zie ik opmerkelijke zaken in staan. Zo hebben de andere partijen binnen provinciale staten alle plannen van de PvdD om meer beschutting te creëren getorpedeerd terwijl in deze link staat dat er meer beschutting moet gaan komen en de provinciale staten daar in 2018 over gaat beslissen. Ook opmerkelijk is dat de knmvd er een enigszins andere mening op na houdt dan sommigen van haar leden (lees: dierenartsen). Dan wordt het voor mij als leek natuurlijk wel lastig om een goed beeld te vormen 🙂

 20. Wij, de mens is verantwoordelijk voor al het wat LEEFT EN GROEIT op deze bijzondere blauwe planeet aarde.
  Hoe mooi men een story of ander zijt ook wil onderbouwen dan wel verklaren met niets schrijf je deze verantwoordelijkheid weg
  Hoe bijzonder en creatief wij ook kunnen zijn, onze daden zijn veelal desastreus voor o.a. de natuur.
  Als de natuur zich tegen ons keert wordt de mens ondanks zijn kennis er aan herinnerd dat onvermogen nog steeds zijn tijdsbeeld is.

 21. Door Sandra Zwerver op 13 maart 2018 om 11:02

  Beste Johan, dank voor deze bijdrage tot het oplossen van de verwarring in mijn hoofd over de Oostvaardersplassen.
  Het is fijn dat je uitnodigt tot dialoog en niet tot discussie. Fijn dat je uitnodigt tot objectiviteit en niet tot drama. Al is het dramatischer en verdrietiger dan ik kan zeggen. Het is mijns inziens de enige manier om tot de beste situatie voor de dieren te komen, vooral blijvend.

  1. Beste Sandra, dank je wel voor je reactie en ik volg je compleet. Toch is het m.i. enorm belangrijk om vanuit feiten en objectiviteit naar het gebied te kijken en ons niet te laten leiden door onze menselijke empathie. Want hoe logisch soms ook, soms staat ons gevoel lijnrecht tegenover de realiteit en soms doen we met onze manier van ‘helpen’ meer kwaad dan goed. Ik heb ook de oplossing niet maar hoop met mijn verhaal slechts te kunnen bijdragen aan een open dialoog.

 22. Amen.
  Goed verhaal Johan!
  In onze samenleving moet je altijd en overal een mening hebben en die zo luid mogelijk verkondigen. Of je kennis hebt van het onderwerp of niet. En daardoor gaat het maar al te vaak mis.
  “Schoenmaker, blijf bij je leest” lijkt me zeker in zo’n moeilijke kwestie als deze een goed advies.

  1. Dank je wel voor je bijval

  2. Door René op 12 maart 2018 om 22:23

   Idd. Laat Johan aub fotootjes maken.

 23. Hallo Johan, ik meen een reactie hier te hebben geschreven maar zie hem niet staan, mogelijk kijk ik verkeerd? Ik zie je overigens nergens je nek uitsteken en ‘goed geïnformeerd’ kun je verschillend interpreteren. Best logisch als je zo druk overal bezig bent. Succes met werk en fotografie!

  Groeten, Martijn de Jonge

  1. Beste Martijn, je had op mijn eigen website gereageerd en ik heb daar ook geantwoord 🙂 Ik steek in zoverre mijn nek uit dat ik al veel minder constructieve reacties over mij heen heb gekregen maar blijf hameren op discussies op basis van feiten.
   Sinds dit stuk heb ik alweer veel nieuwe informatie ontvangen en bestudeerd waardoor het voor mij eigenlijk alleen nog maar complexer is geworden en zeker niet duidelijker wat te vinden. Ik heb ook nog steeds geen eenduidige mening laat staan een idee over een mogelijke oplossing. Groet Johan

 24. Door Johan Offringa op 12 maart 2018 om 19:53

  Beste voornaamgenoot,

  hoe verklaar je dat ecologische inzichten in slechts enkele decennia zo kunnen veranderen? In 1988 concludeerde Vera nog dat de OVP plaats bieden aan een levensvatbare populatie van maximaal 300 edelherten. Dit bevestigt mijn conclusie dat de huidige populatie NIET levensvatbaar is; de populatie is domweg veel te groot en was nog nooit zo groot als dit jaar.
  Het valt beheerder SBB aan te rekenen dat men in plaats van ICMO2 op te volgen het populatiematig zo uit de hand heeft laten lopen.

  1. Beste naamgenoot, ik verklaar niets maar ben juist op zoek naar feiten en argumenten. Wat ik kan zeggen is gebaseerd op de biologie die stelt dat niet de mens maar de biotische en abiotische facturen bepalen hoe groot een populatie kan worden. Dat doortrekkende was er blijkbaar voldoende voedsel voor deze hoeveelheid dieren anders was de populatie niet zo groot geworden. Waar de het Vera die 300 op heeft gebaseerd weet ik niet. Dan komt een tweede punt dat SBB, ITT op de veluwe, alleen reactief schiet en niet proactief. Proactief betekent populatie beheer waarbij dus ook gezonde dieren geschoten worden. Reactief betekent dat alleen de dieren die het duidelijk niet gaan halen worden geschoten. Vanuit dat beleid kon de populatie dus ook groeien tot de huidige proporties. Dan komt de moeilijke discussie wat erger is: op voorhand gezonde dieren schieten, tot velen per jaar, of pas gaan ingrijpen wanneer de dieren het pas echt moeilijk gaan krijgen. Ik vind het lastig en heb zo geen oplossing.

 25. Door René op 12 maart 2018 om 19:27

  Bla bla bla bla bla, … spuit 11 moet ook ff reageren.

  Zooo moe van dit soort pseudowetenschappers, … blijf aub in Noorwegen Johan.

  1. Beste René, dankjewel dat je de moeite neemt om te reageren maar jammer dat het zo persoonlijk is zonder enige vorm van argumenten. Ik sta open voor alle discussies maar wel gebaseerd op feiten.

   1. Door René op 12 maart 2018 om 22:22

    Als het om de feiten gaat zul je toch meer moeten doen dan alleen je eigen epistels plaatsen, er is genoeg op internet te vinden waarom dit hele project als mislukt bestempeld mag worden. Dat jij en vele anderen keer op keer de zgn. tegenstanders van dit misdadig beheer als emotionelen en niet geinformeerden wegzetten is al een faillissement opzich. Informeer je eens goed voordat je zo respectloos met anders denkenden omgaat.

    1. Beste René, ik vind het bijzonder vervelend dat je je zo aangesproken voelt maar wanneer jij vindt dat je goede argumenten hebt en alle feiten kent wil ik je niet alleen uitnodigen die hier te laten zien maar ook ben jij dan niet één van degenen die ik heb aangesproken.

     1. Door René op 12 maart 2018 om 23:10

      Je gaat toch niet werkelijk verwachten dat ik je hier in hap klare brokjes kom aanleveren,?! Kom op zeg je bent wijs genoeg om hier een stukje te schrijven dan ben je ook verstandig genoeg om jezelf gedegen te informeren.

      Do your thing.

     2. Beste René, ik heb mij naar beste weten laten informeren maar ben ook zo ruiterlijk (zoals je hieronder in de reacties hebt kunnen lezen) dat als mij nieuwe informatie bereikt die in tegenspraak is met wat ik eerder heb vernomen, ik dat ga onderzoeken en kijken of ik mijn verhaal moet nuanceren.

     3. Door René op 16 maart 2018 om 08:05

      Neen Johan je grasduint, …

 26. Door Betty den Engelsman op 12 maart 2018 om 15:57

  Beste Johan,
  Een zeer mooi en duidelijk verhaal, helaas verschil ik van mening als je schrijft dat er geen honger heerst en de dieren hier niet aan doodgaan. Dat het puur door de kou komt.. Natuurlijk sterven er meer dieren door de kou. Dat gebeurt in de echte vrije natuur idd ook… In dit geval spreekt men beter van een genade slag van de Siberische beer. Voornamelijk voor de al zeer verzwakte dieren. Maar deze dieren sterven hoofdzakelijk door de koude weersinvloeden omdat er geen vetreserves zijn opgebouwd.
  Sommige dieren zijn echt vel over been. En dat komt echt niet omdat er voldoende voedsel is.. Verder zou het verdiepen in de koniks het antwoord geven dat deze zware vochtige zouten kleigrond niet geschikt is voor de hoeven van deze paardjes… Die van oorsprong op heuvelachtige droge harde grond leven… De gevolgen van deze ongeschikte grond geeft de koniks dan ook veel hoef problemen. Verder ben ik van mening dat er niet zoveel jongen worden geboren omdat de dieren het zo goed hebben.. Maar omdat de ruimte zo beperkt is dat bv de koniks hun hengsten niet kunnen uitstoten .. Er zijn gewoon te veel hengsten in een te klein gebied.. Waardoor er meer en vaker merries gedekt worden. U heeft helemaal gelijk dat in de vrije natuur dit van nature word geregeld.. Maar door de feiten die ik net benoem is mijn overtuiging dat de oostvaardersplassen niet eens in de buurt komt van de vrije natuur. Na de inpoldering had men het gebied gewoon met rust moeten laten. Het WAS een schitterend gebied dat uitstekend geschikt was voor vele soorten vogels. En planten, waaronder de orchidee. Helaas is dit alles verdwenen….

  1. Beste Betty, dank je wel voor je uitgebreide reactie met heel veel goede argumenten. Daar was het mij om te doen! Veel van je argumenten zijn zeker van toepassing op het huidige gebied. Toch kleven ook hier een paar kanttekeningen aan: zo lijkt het huidige gebied te klein voor de dieren, initieel was dit zeker niet zo. Toen was het slechts een kleine kudde op een veel grotere leefomgeving dan voor hun nodig was. De processen die jij beschrijft hadden toen prima ervoor kunnen zorgen dat de kuddes klein zouden blijven. Toch is de kudde enorm gegroeid tot misschien wel te veel voor het gebied. De kuddes zijn tegen de grenzen aan gegroeid, hoe zou dat dan kunnen? Verder worden Konik paarden op dit moment enorm veel ingezet in alle uiterwaarden gebieden langs de grote rivieren. Dit is allemaal kleigrond. Zou dat betekenen dat op al die plekken er verkeerd aan gedaan is?

   Als laatste over het met rust laten. Klopt dat het toen erg mooi moeras gebied was met veel vogels. Echter, moeras blijft nooit moeras. Wanneer er niet continu verstoringen zijn om het moeras open te houden, denk aan overstromingen door rivieren of uitbaggeren door de mens, groeit ieder moeras op den duur dicht tot een bos. En ook dan was het mooie gebied van toen verdwenen geweest. Overigens is nog steeds 2/3 van het totale oppervlak moeras welke wordt opengehouden door de ruiende ganzen die de jonge rietscheuten opvreten. Die ganzen komen juist daar omdat het gras zo mooi laag is door de grazers. Wanneer de grazers weg zijn ben ik erg benieuwd wat de 400.000 ganzen gaan doen. Blijven die komen of gaan die hun heil zoeken op landbouwgronden? En komen die dan nog wel in het huidige moeras om te ruien… zo niet, dan zal ook dat moeras vrij snel dicht gaan groeien. Let wel, deze tegenwerpingen zijn geen van allen bedoeld om je te overtuigen van enig feit maar vooral om de moeilijkheid van de discussie aan te tonen.

   1. Door Betty den Engelsman op 13 maart 2018 om 09:36

    https://m.facebook.com/groups/1513856412252322?view=permalink&id=1794693610835266
    Misschien moet je dit eens lezen, een echt paarden mens die wekelijks, soms dagelijks in de oostvaardersplassen komt… Met verstand van zaken.
    Vriendelijke groet
    Betty

    1. Beste Betty, dank je wel voor je link. Ik ga het nader bekijken.

 27. Door Frank op 12 maart 2018 om 10:49

  Al wat gezegd moest worden is gezegd, Johan. Helaas lezen en verdiepen veel mensen niet, maar hebben alleen oor voor de “gevoelstemperatuur” van de discussie. En die draait op sentiment.

  1. Klopt helaas maar meer kan ik niet doen. Dank voor je aanvulling.

 28. Door Astrid op 12 maart 2018 om 07:58

  Super stuk Johan, en ook je open houding voor nieuwe informatie. En je bereidheid om die ook weer te verifiëren.

  1. dat zou het doel voor iedereen moeten zijn!

 29. Door Lammy Alkema op 11 maart 2018 om 17:14

  Je vraagt jezelf terdege af of wij mensen dit soort gebieden als de Oostvaardersplassen wel moeten creëren! Voor mooie beelden (en ons eigen plezier?), maar dus ook opzettelijk creëren van onnodig leed! Het is namelijk inderdaad een nogal ón-Nederlands gebied en ongeschikt voor ons kleine kikkerlandje. Als wij graag Safari-achtige belevenissen willen ervaren laten we dan naar die landen gaan waar daar de natuur is.

 30. Helder stuk Johan, mee eens en gedeeld op Fb. Ik denk wel dat het aantal dieren nu wat aan de hoge kant is, waardoor met name de bomen geen enkele kans meer maken. Ook de relatief kleine uitbreidingen zullen vrees ik snel kaal zijn. Ik hoop maar dat de (wellicht te korte) periode van kou tot minder jongen leidt en dat dat bijvoeren de boel niet in de war gaat schoppen.

  1. Ik denk dat je heldere en zuivere afwegingen maakt!

 31. Door Jacqueline op 11 maart 2018 om 13:32

  Mooi Helder geschreven Stuk 😀
  Heb `m op mijn eigen Tijdslijn veder gedeeld…
  Wel ben ik voor Meer Leefgebied…we Nemen zelf al zoveel Plek en Ruimte in, ten koste van de Dieren.
  Dat het wat Natuurlijker word…en Dieren zelf kunnen Bepalen waar ze heen willen Trekken 😀
  Dode Kadavers horen in de Natuur Thuis… zo werkt het in Moeder Natuur!
  Verdrietig dat de Mens het altijd Beter lijkt te weten…als Moeder Natuur zelf :/
  De Mens Bepaald al veel te veel…
  Hartelijke Groet van Jacqueline

  1. Dankjewel voor je reactie en ik kan het alleen maar met je eens zijn. Dank voor het delen ook

 32. Door Johan Verheye op 11 maart 2018 om 09:30

  Johan, een heel helder en duidelijk verhaal. Hiermee leg je voor voor en tegenstander duidelijk uit waar het eigenlijk over gaat, zonder in de oordeelsvorming te komen. Dank.

  1. Dat was inderdaad mijn doel, dank voor je reactie

 33. Helder verhaal. Herkenbaar.
  (be) Dreigen en hard schreeuwen is beloond. Dieren zijn in lentestand gezet dus probleem blijft. Jagerslobby is inderdaad sterk. Bleker heeft het Oostvaarderswold om zeep geholpen. Ik zie wel eens foto’s van trotse veeboeren met hun “ top melkkoe”. Als je daar eens kritisch naar kijkt… die zouden het afschotkriterium van de Oostvaardersplassen makkelijk halen en zouden inderdaad proactief worden geschoten. Vaak vel over been en die superuiers tussen de poten, echt niet normaal. Daar heb ik echt heel gemengde gevoelens bij maar hoor je niemand over. Nou ja die verhongeren niet ( zoals men beweerd van de dieren in de O.V.P)… worden alleen maar uitgemolken.
  We zullen er nu wel nooit meer achter komen dat het principe van verminderde vruchtbaarheid en regulering
  Van de kudde werkt. Processen in de natuur hebben tijd nodig. In deze maakbare samenleving die geregeerd wordt door de waan en de emotie van de dag is daar geen ruimte voor.

  1. Helder betoog met inderdaad weer andere inzichten.

 34. Door Frank van Andel op 10 maart 2018 om 11:22

  Ik hoor de laatste tijd zoveel onzin door mensen zonder enige kennis van zaken. Zelfs “zie je dat daar zijn dode paarden! Dat is dierenmishandeling!”, wijzend op de overblijfselen van een stel ongezaagde bomen! Ik begrijp ook dat het niet leuk os om dode dieren te zien, maar men vergeet dat het geen huisdieren zijn. Het zijn dieren in een zo wild mogelijke omgeving, maar zonder natuurlijke vijanden. Hetzij leuk zijn als er een koppeltje wolven zou komen wonen in de OVP, maar daar zou dan ook wel veel protesten tegen komen.

  1. het fenomeen ‘wild’ is gewoon erg lastig in deze. De Dieren zijn geen eigendom van SBB (runderen hebben geen oormerken) en in die zin ‘wild’, echter ze zijn er wel doelbewust ingezet in een afgesloten terrein wat destijds voor de kleine kuddes groter was dan menig biotoop. In het begin was er dan ook geen sprake van een te klein gebied… is er sprake van dierenwelzijn of niet in deze? Lastig

 35. Door Marianne van Albada op 10 maart 2018 om 10:48

  Dank voor dit genuanceerde verhaal, dat precies verwoordt wat ik zelf ook voel!

 36. Door Zenno op 10 maart 2018 om 09:00

  Jammer er nog steeds mensen zijn die denken dat je de natuur in Nederland zijn gang kan laten gaan,alles moet beheerd worden goed of slecht.

  1. dat is een redelijk uitgangspunt

  2. Door Zenno op 13 maart 2018 om 16:22

   Ehhh redelijk ??
   Haha

   1. Ja redelijk… want de mensen die niets doen wordt arrogantie verweten omdat ze dieren moedwillig zouden laten lijden… echter, is het afschieten van gezonde dieren in de bloei van hun leven op basis van een door mensen bepaald max. aantal niet net zo arrogant? Let wel… ik ben er voor mezelf nog niet uit. Maar zie op dit moment van alle argumenten de keerzijde van de medaille en dat maakt het voor mijzelf enorm moeilijk om een echte mening te vormen. serieus.

 37. Door Maartje Nierop op 10 maart 2018 om 07:17

  Dank je wel voor je heldere verhaal. Dit heeft Nederland ( en ik dus ook) nodig.

 38. Door Theo van den Anker op 10 maart 2018 om 06:55

  Mijn reactie, is een korte: De moderne mens heeft geen referentie kader wat echte natuur is en betekend voor al wat leeft. En alles wat leeft heeft een eigen intrinsieke waarde waar wij als mensen niet over mogen heersen.

 39. Ik ben blij met uw verhaal, jammer dat een schreeuwende minderheid, een groter podium krijgt, wat mij wel opvalt is dat het lijkt of er alleen gekeken wordt naar wat zichtbaar is vanaf het spoor en de praambult, maar gelukkig is de Oostvaardersplassen veel meer

  1. Klopt, maar wat je ziet is allemaal wel enorm zichtbaar en dat maakt de OVP ook zo uniek en tevens complex

 40. Las in de media: ‘deze winter gingen er dan ook veel meer oudere mensen dood. Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers lag in de eerste zeven weken van dit jaar ruim een kwart (26 procent) hoger dan in een gemiddelde week in 2017. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen hoger (12 procent)’. Is ook ‘natuur’ maar geen actiegroep die zich daar druk over maakt 🙂 Bijvoeren had het leed ook niet verzacht…. Dat hele natuurbeheer blijft een heikel punt in Nederland en het van ‘nat’ naar ‘droog’ en van ‘droog’ naar ‘nat’ maken (een droge Oostvaardersplassen is mislukt dus maakt het eens nat, is dat wat..) is enkel werkgelegenheid en zo houdt al dat gediplomeerd en gecertificeerd kantoorpersoneel hun baan. Laat het natuurbeheer maar over aan de gewone boer die altijd buiten is, weet wat er leeft en gelijk ingrijpt als het mis gaat. Knap geschreven verhaal van je zoals je ook zo boeiend kunt vertellen over je fotografie. Genoten van je lezing vorig jaar in de schaapskooi te Schoonrewoerd!

  1. Dank je wel voor je heldere betoog. De koppeling met de ouderen heb ik ook gezien maar expres niet gemaakt. Wilde het niet nóg complexer maken dan het al is.

 41. Door Jos vink op 9 maart 2018 om 23:49

  Wat vooral jammer is dat in Nederland een kleine groep actievoerders zo’n groot podium krijgt . Hierdoor krijg je een grote groep meelopers die niet gehinderd worden door enige kennis. Ik lees lang niet alle kranten maar ik vrees dat de objectieve kant nauwelijks is belicht. Het probleem OVP is niet eenvoudig oplosbaar vrees ik. De beer is los nu en de politiek zal in haar besluit weer de kool en de geit proberen te sparen. Dank voor je heldere verhaal

  1. Helder verwoord…. Het sentiment overschaduwen de feiten waardoor alles steeds minder duidelijk wordt. En het is al zo lastig

 42. Door Corné Pronk op 9 maart 2018 om 21:56

  Eens met Richtert. Als je er een hek om zet, moet je reguleren. Bovendien, er is helemaal geen sprake geweest van de “Russische Beer” in Nederland, aldus Hiemstra. Verkeerd woordgebruik door weeramateurs.

 43. Door Tjep Fennema, Lelystad op 9 maart 2018 om 21:06

  Goed verhaal, dank je

 44. Door Astrid op 9 maart 2018 om 19:30

  Een verademing om dit onderwerp op een sympathieke manier te kunnen bespreken! Emotie tonen en zorg uiten kan ook met respect zonder je zin door te drijven. Door elkaar te versterken met inzichten is de Nederlandse natuur hopelijk beter af. Ik las bijv. dat de OVP negatief wordt afgeschilderd tegenover de Veluwe, maar bijgaand artikel (https://www.trouw.nl/opinie/wild-op-de-veluwe-is-slechter-af-dan-in-de-oostvaardersplassen~a7087a8c) werpt weer ander licht op de zaak. Als dit correct is sterven daar uiteindelijk veel meer dieren door proactief afschot wat de sociale structuur ontregelt. Wat is beter? Ik weet het niet, maar oprecht kennis en ervaring samenbrengen lijkt me zinvoller.

  1. klopt, dat heb ik gemist. Discussie op basis van kennis en argumenten. Dank voor je waardevolle aanvulling!

 45. Door Madeleine op 9 maart 2018 om 18:30

  Het is duidelijk een meer complexe vraagstuk dan vele mensen denken en ik ben blij dat jij oproept tot het aanvoeren van argumenten ipv alleen reageren uit emotie. Ik ben geen bioloog, maar plaats dezelfde kantekeningen bij jouw argumenten als D. Richert en Marijn. Ook met mijn ‘common sense’ lijkt het me dat elke poging in Nederland om ‘wilde natuur’ achter een hek te realiseren, vraagt om problemen en dus preventieve maatregelen. Bij mijn vraag een tijd geleden, wanneer we zulke toestanden kunnen verwachten in de Biesbosch, werd ik verzekerd dat ze daar bij voorbaat ervoor zorgen dat er geen overpopulatie plaatsvindt. Dus niet “de natuur zijn gang laten gaan,” dat kan uberhaupt niet als je er een hek omheen plaatst, maar (onzichtbaar) ingrijpen voordat het te laat is.

  1. Je overpeinzingen zijn dezelfde als de mijne als je goed gelezen hebt. Ook ik heb kanttekeningen bij het hek en het invasieve karakter van dieren bij elkaar te plaatsen als mens. Het is eigenlijk kiezen uit twee kwaaien: of we wachten tot de natuur een evenwicht heeft gevonden en accepteren jaarlijks fikse sterfte of we gaan beheren maar dan moeten we ook blijven beheren… uitkomst: dood gaan de dieren toch.

 46. Door D. Richert op 9 maart 2018 om 15:18

  Een interessant artikel echter mijns inziens gaat het niet helemaal op.

  Zeker paarden en runderen hebben in de winter voer nodig om het inwendige kacheltje wat ik ergens las te laten branden.
  Beschutting hebben ze ook nodig en daar ontbreekt het op deze desolate vlakte ten enigermale aan.

  Verder gaat uw opmerking dat de OVP niet anders is dan andere natuurgebieden volledig mank. Nergens sterven in de tijdsbestek van ruim twee maanden meer dan 1700 dieren.

  De dieren hebben onvoldoende vet kunnen verzamelen in de zomerperiode. Dit omdat het natuurgebied de OVP geen voldoende “voer ” voor grote grazers heeft voortgebracht. Waardoor de dieren de winter al ondervoed in gaan.

  Verder heeft de OVP geen plaats voor een dergelijk aantal dieren. In het oorspronkelijke plan was plaats bedacht voor 700 dieren geen 5000.

  Daarnaast heeft het gebied zich anders ontwikkeld dan door Frans Vera bedacht. De voedselbronnen ontwikkelden zich anders .

  Doordat er geen actief regulerend beleid is geweest hebben de dieren zich voortgeplant. Is de HONGER ontstaan en heeft de natuur zich niet goed ontwikkeld.
  Het ware beter geweest als het gebied als vogelreservaat zich had kunnen ontwikkelen. Met veel drassige en moerassige gebieden.

  Nu heeft men een probleem veroorzaakt en wordt er vreemd opgekeken dat er maatschappelijke betrokkenheid is.
  Ik begrijp de bedreigingen niet en spreek ze ook niet goed. Maar structureel blijven roepen dat het goed gaat als er van alle kanten blijk is van een vreselijke vergissing is dom.
  Beter ware het om nu te accepteren dat het anders moet.
  Herten actief regulerend te beheren
  En de runderen en paarden door middel van geboorte regulering te beperken.
  Dan zal er eerst een gezonde stand moeten komen. Met voldoende beschutting en in de winter bijvoederen. Het is tekenend dat herten die normaal gesproken weinig interesse in ruwvoer hebben nu ook hooi eten. Het geeft de mate van honger aan.
  Jacht wordt niet gezien als oplossing maar regulering is m.i. altijd beter dan een ellenlange hongerlijdensweg met uiteindelijk toch de kogel.
  Ik verwijs nog graag naar Het artikel dat emeritus hoogleraar Berendse schreef ten aanzien van de OVP. Vera is indertijd bij hem gepromoveerd op zijn plan voor de OVP.
  Een plan dat jammerlijk mislukt is. En waarvoor nu een oplossing moet komen.
  En we zeker niet nog zo’n horror winter tegemoet moeten willen gaan.

  1. Dank voor je heldere en vooral respectvolle betoog, dat is de toon waarop ik graag van gedachten wissel maar die helaas de laatste tijd te vaak ontbreekt. De reden voor het inzetten van grote grazers is grotendeels gekomen om het gebied interessant te maken voor de ca. 400.000 ganzen die het gebied jaarlijks in de zomer bezoeken (bron: https://www.staatsbosbeheer.nl/Over-Staatsbosbeheer/Dossiers/faunabeheer/ganzen/over-ganzen). Ganzen kunnen niets met hoog gras en de grazers maken het kort genoeg opdat de ganzen hier kunnen ruien. Worden de grazers weggehaald dan dal het gebied misschien wel niet meer interessant worden voor de ganzen en is het maar de vraag of die weg willen blijven van het omringende agrarische land. Verder zijn het de ganzen die het gebied echt begrazen. De huidige sterfte is daarmee een samenloop van voor het eerst weer eens strenge winter na jaren van kwakkel winters en daarmee voldoende voedsel voor alle dieren. Let wel, ook ik ben zeker niet lyrisch van het gebied en dan m.n. het hek en het feit dat wij als mens soorten hebben ingesloten. toch als je ziet dat 53 (!) herten uiteindelijk kunnen uitgroeien tot 3500 dan moet er tot nu toe voldoende voedsel zijn geweest. Het lastige is dat heel Flevoland niet natuurlijk is, ook de flora niet. Daardoor krijg je nooit een natuurlijk evenwicht, of je nou beheert of het hek weghaalt. Een hele lastige discussie waarbij ik altijd opensta voor nieuwe feiten met het liefst verifieerbare bronnen. Alleen op die manier kunnen we met z’n allen een goed onderbouwd beeld krijgen van de situatie.

 47. Hi Johan,

  Belangrijker dan of je van deze aardig complexe materie alle feiten exact kent en precies weet wat hét antwoord is op deze lastige kwestie…is dat je (veel!) moeite hebt gedaan je erin te verdiepen. Je roept niet zomaar wat, je doet niet zomaar wat, je denkt erover na en zet anderen aan het denken. En juist door gefundeerde discussies en vooruitdenken kunnen we hopelijk leren van fouten en het in de toekomst beter doen.
  Dus…fijn (en dapper ;)) dat je het aankaart!

  Grtz,
  Roeselien

  1. Dank je wel Roeselien, zoals ik al schreef zou het voor mij ‘veiliger’ zijn mij er niet in te mengen. Toch vond ik dat ik mijn nek uit moest steken. Sommigen zijn daar dankbaar voor, voor anderen ben ik nu het mikpunt van de emotie. Dat was te verwachten en ga ik ook niet uit de weg, dan had ik het niet moeten schrijven. Ik heb naar eer en geweten geprobeerd zoveel mogelijk informatie te delen maar reeds krijg ik nieuwe informatie die indruist tegen eerder verkregen meningen van deskundigen. Wanneer daar dan ook bronnen bij genoemd worden respecteer ik dat helemaal omdat we op die manier gezamenlijk tot een goed onderbouwd verhaal kunnen komen.

 48. Door Mw. S.Bierma op 9 maart 2018 om 12:44

  Geachte heer van der Wielen,

  Dank u hartelijk voor uw heldere artikel. Alhoewel ik minder verstand heb van de natuur dan u ben ik het helemaal met u eens. En ik was het al met u eens voordat u uw woorden aan het scherm toevertrouwde aangezien ik dezelfde mening ben toegedaan.

  1. Ik heb ook nog zeker niet alle wijsheid in pacht maar heb hopelijk duidelijk kunnen maken dat kennis noodzakelijk is voor een goede discussie en meningvorming.

 49. Door Karin op 9 maart 2018 om 10:54

  Wordt op de Veluwe niet ook gewoon aan wildbeheer gedaan door zwijnen en herten te schieten om de populatie in toom te houden?

  1. Ja, waaruit blijkbaar blijkt dat er meer dan genoeg voedsel is anders waren de populaties nooit zo groot geworden. Dieren fokken niet om het fokken maar fokken door naar beschikbaarheid van het voedsel. Dat neemt niet weg dat wij als mens een max stellen aan het aantal individuen, dat is een andere discussie.

 50. Door Marleen op 9 maart 2018 om 10:37

  Leuk stuk, voor 10 jaar geleden. Inmiddels zijn we heel wat kennis rijker gelukkig. En zijn er nu mensen die massaal in opstand komen. Waaronder ook deskundigen, wetenschappers, biologen. De landelijke jagersvereniging , de edelhertenvereniging etc. Volgens mij hebben zij best verstand van dieren. Verder vraag ik mij af waarom er dieren nodeloos afgeschoten moeten worden, nadat zij allang niet meer geschikt zijn voor consumptie. En er wel varkens en kippen opgesloten zitten, omdat wij zo min mogelijk voor ons vlees willen betalen.

  1. Beste Marleen, dank voor je reactie en betrokkenheid. Inderdaad lees ik heel veel meningen en discussies maar helaas nog te weinig argumenten op basis van verifieerbare bronnen. Verder heb ik ook vermeld dat de jagerslobby er duidelijk in zit. Zie overigens ook mijn reactie op die van Ad waarin ik ook de mij bekende Biologische achtergrond noem. Ik sta zeker open voor argumenten die het tegendeel bewijzen en verneem dan ook graag de bronnen die ik kan bestuderen.

 51. Door Michiel van Kalsbeek op 9 maart 2018 om 10:24

  Bedankt voor de heldere uitleg.

 52. Door Veroni op 9 maart 2018 om 10:24

  Nogmaals.. natuur is het niet! Dieren kunnen zich niet verplaatsen. Gebied is te klein voor de vele dieren en zeker niet geschikt voor de grote grazers! Paarden hebben geen behoefte aan voedsel in de winter? Waar komt die onzin vandaan? In Scandinavië trekken de elanden naar de steden voor voedsel en worden bijgevoerd!

  1. Beste Veroni, dank voor je reactie. Elanden trekken niet naar de steden voor voedsel maar omdat het in de bergen te koud en de slecht begaanbaar wordt met de sneeuw. De ‘onzin’ komt van bronnen die ik heb bestudeerd en heb genoemd. Als blijkt dat ik daarmee niet correct ben, wil ik dat ruiterlijk toegeven, Ik verneem dan ook graag bronnen die het tegendeel beweren zodat ik die kan bestuderen. Overigens heb ik hopelijk wel duidelijk gemaakt dat ook ik niet lyrisch ben over het gebied maar wel dat ik de discussies graag op inhoudelijk vlak met verifieerbare bronnen voer.

 53. Door Anne Keiser op 9 maart 2018 om 10:16

  Ik moet erg lachen om op de opmerking, verdiep je eerst voordat je iets roept. Je schrijft dieren hebben in de winter geen behoefte aan eten. Van heckrunderen en herten weet ik niet het fijne, maar van paarden des te meer. Verdiep je eerst dan in het eetpatroon van het paard en hoe hun spijsvertering werkt. Voor paarden is het noodzaak om continu kleine beetjes te eten. Dit heeft te maken met dat hun maag uit 2 helften bestaat, waarvan de bovenste helft zeer gevoelig is voor maagzuur. In de onderste helft wordt continu maagzuur aan gemaakt. Om dit te neutraliseren moeten zij kauwen, want hun speeksel werkt als neutralisator. Heeft een paard langer dan 3 a 4 uur geen voedsel, beschadigd dit maagzuur al de bovenste helft van de maag. Gevolg maagzweren. Door dit zuur wordt de goede maag/darmflora aangetast en kunnen zij niet meer goed de juiste voedingsstoffen tot zich nemen. Gevolg zieke paarden met veel pijn. Daarbij hebben paarden juist in de winter ruwvoer nodig om hun innerlijke kachel brandend te houden. Zij hebben niet voldoende aan hun vetlaag, maar door het fermentatieproces van ruwvoer in de darmen, komt er warmte vrij en hiermee houden zij zichzelf warm. Wederom dus noodzaak voor voedsel in de winter! Dus de uitspraak dat, in dit geval paarden, in de winter geen behoefte hebben aan eten is werkelijk grote onzin!

  1. Beste Anne, dank je wel voor je inhoudelijke reactie. Inderdaad druist jouw verhaal in tegen de informatie ik heb wel degelijk van deskundigen heb verkregen. Dat neemt overigens niet weg dat ik zeker bereid ben om een correctie te maken wanneer het werkelijk verhaal anders blijkt te zijn. Heb jij voor mij een bron of artikel waar ik dit kan nalezen?

  2. Beste Anne, als beloofd ben ik met jouw opmerkingen aan de slag gegaan en heb deskundigen hierover geraadpleegd. Daarbij heb ik o.a. wetenschappelijke artikelen over de aanpassing van het metabolisme van Przewalskipaarden en Shetlandpony’s tijdens strenge winters ontvangen. Op basis van deze kennis moet ik inderdaad mijn opmerking bij de paarden nuanceren. Het is niet zo dat zij geen eten nodig hebben maar wel gaat het metabolisme zó ver in rust dat zij veel minder eten nodig hebben., zowel in energiewaarde als in hoeveelheid. Het maagdarmstelsel werkt daarmee nog steeds alleen veel trager dan in de andere seizoenen. En juist door die adaptatie aan het voedselaanbod heeft het bijvoeren van de dieren op dit moment geen zin. De dieren zijn niet ingesteld op andere aanbod en het maagdarmstelsel kan er ook niet veel mee. Je opmerking echter dat een paard na 3 à 4 uren vasten een beschadigd maagslijmvlies zou krijgen kan ik echter nergens terugvinden. Dat zou namelijk ook betekenen dat de paarden op de steppes in bijv. Mongolië tijdens strenge winter niet zouden kunnen overleven. Mocht je daarvan een onderbouwend artikel of bron hebben verneem ik dat graag. Ik kan mij echter voorstellen dat paarden die door de mens verzorgd worden (bijv. maneges) en wel het hele jaar door voedsel krijgen een andere vorm van metabolisme hebben en die adaptatie niet volgen.

 54. Gelukkig eindelijk iemand die kan en wil beschrijven wat de situatie is en hoe men hier mee om zou moeten gaan! Mijn complimenten voor dit informatieve artikel met onderbouwing. Je moet het maar onder woorden kunnen brengen, heel goed! Dank je wel, ik ga het delen.

 55. Door Famke op 9 maart 2018 om 09:37

  Ik ben niet positief temeer er geen foto’s zijn geplaatst van de huidige situatie in de Oostvaardersplassen, waar vanaf december door de enorme regenval geen sprietje gras te vinden is. Dat zou pas echt een eerlijk beeld geven van de situatie. Op #ovp, #grotegrazers en #oostvaardersplassen zijn tal van realistische foto’s te vinden (o.a. Martijn de Jonge) en op facebook van Staatsbosbeheer wordt een filmpje getoond over het bijvoeren en het landschap heeft meer weg van een kapotgeschoten oorlogsgebied.
  In ICMO 2 staat duidelijk vermeld dat de dieren niet langdurig aan honger mogen worden blootgesteld en dat er moet worden bijgevoerd als er geen voedsel voorhanden is en/of een populatiecrash dreigt. Staatsbosbeheer doet nu niet meer dan zij al eerder had moeten doen.
  In januari zijn er al bijna 700 dieren gestorven en de “Beer” was toen nog onderweg en was slechts 1 week aanwezig. Voor dieren met een goede “speklaag” zou dit geen probleem moeten zijn. Na twee maanden zijn ruim 1700 gestorven en voor veel dieren is het bijvoeren te laat en het aantal dode dieren zal dankzij de “natuurlijke processen” een record bereiken. Lijkt mij reden genoeg om lyrische verhalen over de Oostvaardersplassen met een pak zout te nemen.

  1. Dank voor je inhoudelijke reactie. Ik respecteer je verhaal en duidelijke argumenten. Inderdaad heb ik geen recente beelden omdat ik op dat moment in Noorwegen was. Wel heb ik dode dieren gezien ook in de zomer en herfst, maar omdat het gebied zo groot is, is dat vanaf de buitenkant niet altijd te zien. Als je mijn verhaal goed hebt gelezen ben ik zeker niet lyrisch, ik heb meer dan voldoende kanttekeningen met name op het hek en het invasieve karakter van de soorten. Dat heeft te maken met het feit dat soorten niet zelf zijn gekomen maar door de mens in het gebied zijn gezet. Dat leidt voor ons als mens in dit geval tot een zeer harde confrontatie met de dood en dat snap ik maar al te goed. Waar ik dan echter niet bij kan is dat notabene de politiek meermalen alle plannen om vrije weg voor de grazers te maken heeft gedwarsboomd. SBB krijgt nu de schuld (lijkt logisch) maar het is aan de politiek om hier werkelijk wat aan te doen.

 56. Door Johan vd bunt op 9 maart 2018 om 09:36

  Heel mooi verwoord Johan . De meeste mensen die commentaar hebben geleverd zijn er nog nooit geweest en hebben nog nooit iemand van de organisatie gesproken .

  1. Daar kan ik niet over oordelen maar gezien de heftigheid en emotie ben ik er wel bang voor ja

 57. goed onderbouwd stuk! Of je het er nu mee eens bent of niet….. en ja, mij gaat de ovp ook aan het hart

  1. dank, dat was mijn doel

 58. Door Ad Sprang op 9 maart 2018 om 08:52

  Een goed onderbouwd verhaal. Alleen dat de dieren aldaar sterven door de kou en niet door voedselgebrek lijkt mij dan weer minder aannemelijk.
  In een natuurlijke situatie migreren dieren, op zoek naar voedsel en wellicht beschutting.
  In deze dierentuin is een hek de beperkende factor en vindt er daardoor in mijn beleving een onevenredig grote natuurlijke selectie plaats. Het gebied herbergt meer grote grazers dan het kan dragen.
  Vanaf de Praambult heb je een “prachtig” uitzicht op immense kuddes paarden, hoe on-Nederlands wil je het hebben…
  Het lijkt mij dat goed te berekenen is, rekening houdend met de oppervlakte en vegetatie, hoeveel grote grazers het gebied kan dragen, willen overige natuurwaardes eveneens kans op ontplooiing krijgen.
  Wil je deze dieren in een omheind gebied houden dan zal er af en toe reducerend ingegrepen dienen te worden.
  Dat er grote grazers nodig zijn is mij wel duidelijk, de immense aantallen echter totaal niet.

  1. Dank voor je goede inhoudelijke reactie, dit is de toon waarop ik graag wil discussiëren en die ik helaas de afgelopen teveel heb gemist. Ik snap je punt zeker maar het druist in tegen mijn Biologische informatie die zegt dat de draagkracht wordt bepaald door de hoeveelheid voedsel. Veel dieren betekent daarmee ook veel voedsel (en omgekeerd). Dat doortrekkend betekent dat er voor deze hoeveelheid dieren, dus ook voldoende voedsel was … anders waren het er niet zoveel. Dat zie je ook in de AWD. Overigens, zie ook mijn kanttekeningen, is het wel een besluit geweest van de mens om bepaalde dieren wel en andere niet in het gebied te zetten. Daarmee loop je het risico dat soorten zich invasief gaan gedragen en daar lijkt het hier op net als in de AWD. De vraag in mijn ogen is niet zozeer of er genoeg voedsel is voor deze dieren maar of je deze eenzijdige soorten rijkdom wil hebben. Maar goed, nogmaals, dit is allemaal afkomstig van mijn bronnen en ik sta open voor andere verifieerbare bronnen die ander licht werpen.

 59. Door Bob Luijks op 9 maart 2018 om 08:27

  Mooi geschreven Johan. Los van de discussie over wel of geen dierenleed, wel of geen hek, heb ik me die periode vooral gestoord aan de actiegroep. Het is een groepje boeren uit het noorden die op Facebook het dierenleed en in actie kwam. Ze waren nog nooit in het gebied geweest en wisten alles beter. Erger nog was dat ze een enorm podium kregen via de landelijke pers. De gevolgen daarvan kennen we inmiddels…

  1. Dat is ook de kern van mijn verhaal. Hoe goed ik ook onderzoek heb gedaan t.b.v. dit verhaal, ook nu weer krijg ik nieuwe informatie die soms weer indruist van eerder vergaarde informatie. Dat maakt het ook zo moeilijk. En daarom is het ook zo kwalijk dat sommigen het zo goed denken te weten zonder zich ook daadwerkelijk verdiept te hebben. Als ik ook maar enigszins heb kunnen bijdragen aan een meer inhoudelijke discussie dan is mijn doel geslaagd.

 60. Wat een “h”eerlijk stuk.
  Dank je wel

 61. Door Marijn op 9 maart 2018 om 08:07

  Ha Johan, duidelijke uiteenzetting, goed werk. Ik heb wel een kanttekening: je schrijft een en ander toe aan de Russische beer, maar de beelden van shovels vol dode herten zijn van ver voor die ene koude week. De hele winter stapelt het dode hertenvlees zich al op. Dat was in voorgaande, minder koude, winters niet anders. Dus ik vraag me af of het wel echt (alleen) ligt aan de kou, of dat er iets fundamenteel mis is. Nog even los van het feit dat de discussie niet alleen over de grazers zou moeten gaan maar over het hele gebied. Door de kaalslag zijn veel soorten er verdwenen waarvan men ooit lyrisch was dat ze er dankzij de OVP weer waren. Het lijkt nu net als de landbouw een monocultuur met slechts plek voor heel veel exemplaren van enkele aangepaste soorten.

  1. Er zijn zeker nog vele aspecten die nader bekeken moeten worden en ik krijg ook nu weer veel goede informatie die soms weer indruisen tegen informatie ik van andere bronnen heb gekregen. Dat maakt de discussie ook zo lastig. Maar dank voor je waardevolle bijdrage en laten we hopen dat die ookweer bij zal dragen aan een goede en vooral inhoudelijke discussie

 62. Petje af Johan! Dit is het meest duidelijke en onderbouwde verhaal wat ik de laatste tijd over dit drama gelezen heb. Erg goed geschreven!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *