HOME < INSPIRATIE < COLUMN
Column

Partij voor Natuur

Niet te geloven! We hebben in Nederland al niet zo heel veel natuur meer. Maar als het aan het kabinet ligt zal de beschermde status van Natura 2000-gebieden worden aangepast of opgeheven. Nog minder natuur. How dare you?

Teveel stikstof en heide gaan niet goed samen.
Teveel stikstof en heide gaan niet goed samen. Fotograaf: Martin van Lokven

Uitholling van natuur

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, de provinciale landschappen, gemeentes en particuliere grondeigenaren doen hun best de weinige natuur die we in Nederland nog hebben te behouden, te beschermen en uit te breiden. Heel erg nodig. De Nederlandse natuur, nee, het hele Nederlandse landschap is in zeer korte tijd ongelooflijk (achter)uitgehold. Ruilverkavelingen, verwijderen van windkeringen, heggen en bomen uit het landschap, meer asfalt, meer stikstof, meer fosfaat, meer groene biljartlakens, meer verschraling, meer troebel water, meer droefenis, minder aansluiting van natuurgebieden, minder zalm, minder wilde planten, minder insecten, minder vogels. Waar vroeger veldleeuweriken in groten getale jubelden en je omhoog deden kijken is nu niets meer te horen en kijk je tevergeefs omhoog. Ik moet echt op zoek om mijn kinderen een veldleeuwerik aan te wijzen. Of een mooi stukje heide te laten zien.

We genieten toch allemaal van natuur?
We genieten toch allemaal van natuur? Fotograaf: Martin van Lokven

Gebakken peren

De mens heeft de nog niet zo lang geleden massaal voorkomende trekduif uitgeroeid, de dodo is niet meer en de keizerspinguïn gaat er ook aan als we niet snel in actie komen. De Amazone, uitgestrekte bossen en oerwouden over de hele wereld worden platgebrand. Een orang-oetan gaat een bulldozer te lijf die zijn thuis verwoest. Zeespiegelstijging bedreigt grote delen van de aarde, bedreigt honderden miljoenen mensen. Het gaat niet goed met de aarde. Grote problemen.

Stikstof in Nederland is een klein probleempje, globaal gezien. En wat doet het kabinet? Zij willen de beschermde status van sommige Natura 2000-gebieden aanpassen en zelfs opheffen. Zijn ze helemaal van de pot gerukt? Excuseer mijn Frans. Het is toch niet te geloven? Jaren geleden was al bekend dat er een stikstof beleid moest komen. Niets aan gedaan. Vooruit geschoven, niet belangrijk, economie wel. En nu zit Nederland met de spreekwoordelijk gebakken peren. Wel erg gemakkelijk om dan natuur te willen schrappen. Wat zullen de kinderen van nu er straks als ze groot zijn van vinden? Wat zullen toekomstige generaties hiervan vinden? Want waar houdt het op? Wanneer wordt duidelijk voor de politiek dat gezonde natuur een voorwaarde is voor ons bestaan op deze planeet? En dat we zo niet door kunnen gaan.

Natuur zoals het zou moeten zijn.
Natuur zoals het zou moeten zijn. Fotograaf: Martin van Lokven

Kikkertje of kevertje

En nee, het gaat niet om dat ene kikkertje of kevertje. Beste media, wijs niet naar dat zeldzame kevertje. Het gaat om het grote plaatje, dé natuur in Nederland, ons welzijn, onze gezondheid. Die holt achteruit. Minder wilde natuur, minder diversiteit betekent ook minder bijen, geen bestuiving meer van voedselgewassen, wellicht meer plaaginsecten als eikenprocessierups. Tijdens vakanties buiten Nederland genieten we toch ook van echte wilde natuur, met klaterend helder water van natuurlijke beekjes en kruidenrijke bloemenweitjes met bijen, vlinders en lieve rupsjes?

Stem voor natuur

Heel veel Nederlanders laten via lidmaatschap van Natuurmonumenten of provinciale landschappen of donateurschap van Staatsbosbeheer weten dat natuur en landschap, het behoud daarvan, de bescherming, belangrijk is. Natuurlijk, we zijn allemaal een groot deel van ons leven druk met baan, gezin, huisje, boompje, beestje. Vooral als we wat ouder worden lijkt er weer meer tijd voor bezinning te komen en zien we beter hoe vol en druk Nederland is. Wie het kan betalen, verhuist graag naar Drenthe of een ander deel van Nederland met hoge natuurwaarde. Maar dat verandert. De jeugd laat nu ook van zich horen. Al voor de start van een carrière, voor het te laat is. Er zullen meer Greta’s van zich laten horen. Politieke partijen met een groener hart doen het ook goed. De ‘ecologiepartij’ in Duitsland, de Groenen, zouden op dit moment de populairste partij van Duitsland zijn.

“Het zit in onze natuur. Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van Nederland; 273.000 ha natuur die we beschermen, die je kunt beleven en die we samen met en voor anderen duurzaam benutten.” Elders op hun website “van en voor alle Nederlanders. Natuur om van te genieten, in te wandelen, te sporten of vakantie in te vieren.” Natuur is zo nodig! Op de openbare avond van de VNF Apeldoorn op 27 november stond op één van de eerste dia’s “Vier de schoonheid van de natuur.” Daarom ben ik boos op het kabinet! Kies niet alleen voor economie, neem verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties en schuif die niet voor je uit.

Weelderige vegetatie in de Slinge en ijsvogel.
Weelderige vegetatie in de Slinge en ijsvogel. Fotograaf: Martin van Lokven

Kies partij voor natuur!

Dit zal voorlopig mijn laatste column zijn op Natuurfotografie.nl. In de toekomst zal ik op ad hoc basis nog van mij laten horen. Deze column heb ik echter tamelijk spontaan en uit onvrede in een paar uur geschreven. Zeker niet helemaal goed verwoord en goed opgebouwd, maar mijn insteek moge duidelijk zijn.

Graag doe ik hier op Natuurfotografie.nl nog een oproep. Wordt het niet tijd voor een Partij voor Natuur? Een partij met een moreel kompas gericht op natuur en natuur alleen. Genuanceerd, constructief, kritisch, opbouwend, wetenschappelijk onderbouwd, moreel sterk in de schoenen. Een partij door alle politieke partijen heen, niet een Groen Links of een Leefbaar rechts. Een partij voor links, rechts, arm, rijk, homo, hetero, kleine auto rijder, suv-rijder, boer, wandelaar, mountainbiker, vogelaar, visser, dromer, doener, herfstblaadjesgenieter, enz. Er is wellicht draagvlak voor.

Klinkt toch ook niet onaardig, kies Partij voor Natuur!

Deel dit artikel


12
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
 1. Door Menno Graaf op 8 januari 2020 om 08:29

  We hebben toch al JAAAAAREN een partij voor de Natuur, Partij voor de Dieren (PVDD)? De enige partij die groei niet als oplossing voor onze problemen ziet maar als de oorzaak van de huidige situatie… En die als referentiestandaard onze behandeling van dieren neemt, wild of gehouden. Want die kunnen niet op het Malieveld komen om te protesteren. Natuur is daar een integraal onderdeel van…

  1. Door Rene Holtslag op 8 januari 2020 om 11:41

   Helemaal mee eens. De PVDD is de enige politieke partij die opkomt voor dier en natuur. Al jaren lid van.

 2. Door jeroen op 6 januari 2020 om 19:53

  Mooi stukkie hoor, fijn om te lezen dat er ook nog natuurfotografen zijn die echt deugen.
  Over de heide foto, pardoes even het hek en het prikkeldraad over het hoofd gezien toen u (voor zonsopkomst) dit kwetsbare natuurgebiedje in liep ?
  De borden waarop aangegeven staat ‘ kwetsbaar natuurgebied – niet betreden’ waren op dat moment ook even in de mist verhuld gok ik zo..

  Oh en ik zie dat u de hele aardbol overvliegt om foto’s van bijzondere
  diertjes te maken.. gewoon even de CO2(!!) compenseren en er is idd helemaal niets aan de hand. Duurzaam reizen heet dat geloof ik.

  Ja laten we een milieu partij oprichten, DAN komt alles wel goed.
  man man man

 3. Door Hans Schot op 6 januari 2020 om 11:37

  Partij voor de natuur heeft geen kans van slagen. We zijn de kantel punten al voorbij overbevolking klimaat machtverhoudingen democratie werkt zichzelf alleen nog tegen, De wet van Lenz besluiten nemen duurt veel te lang Alle macht licht bij de aandeel houders van grote bedrijven. We zitten al in de tijd vd masale uitsterving. Wij mensen zijn ook natuur en zullen mischien, zoals gist, samen met al het leven op aarde voor een groot deel sterven . Een klein deel past zich aan en kan verder leven op nieuwe voedsel bronnnen. Voor nu de wetenschap kan de politiek, nooit overtuigen , de politiek wordt geregeerd door het bedrijfsleven/aandeel houders er zijn geen bewijzen voor opwarming co2 stikstof etc . Dat zijn slechts hoopjes data waar uit je met gezondverstand duidelijk kan zien dat het fout gaat maar hoe fout en wat de gevolgen zijn is onzeker . Geen bewijs dus. Een democraties compromies is dan het gevolg zal zal dus te laat, te langzaam , halfwerk en geen kans van slagen hebbben . We kunnen nog slechts aanschouwen, en hopen. Zie het boek ecologisch wezen , en filosofisch quintet. Ik ben ook verdwaald dus volg mij niet. Als natuur fotograaf kun je nog tot de verbeelding sprekende platen maken die een duidelijk verhaal vertellen samen met tekst. De afstand van mens tot natuur weergeven, dat we zelf ook natuur zijn., en trachten de kloof tussen ons en natuur te verkleinen.

 4. Door Mike Baltzer op 5 januari 2020 om 21:54

  Door de versnippering van alle natuurgerelateerde groepen in Nederland; lees de genoemde Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Provinciale Landschappen en nog veel meer Is er al zoveel subsidie over de balk gegooid. Iedereen heeft zijn mening over natuur en deze Is voor een ieder anders. Als men vraagt om zelf nasr zijn eigen ecologische voetstap te kijken, zonder subsidie, maar met de bijbehorende moeite geeft men niet thuis. Ik wil wel mijn goedkope vakantie of die zeldzame vogel fotograferen en zelfs als het voor die persoon mogelijk is op de zuidpool.

  De mens moet zelf veranderen en helaas helpt het niet door zo’n partij.

 5. Door Egon Kraak op 5 januari 2020 om 15:16

  Wat vooral nodig is, denk ik, is niet weer een politiek partijtje maar zijn mensen als Johan Vollenbroek, in staat en voldoende gemotiveerd om het tekortschieten van de Nederlandse Staat op alle niveaus bij de rechterlijke macht te toetsen.
  Daar zijn harde cijfers behulpzaam bij maar die lees ik haast nergens terwijl ze er toch echt wel zijn: zo komt NL maar liefst nog minstens 170000 ha natuurgebied tekort om alleen al aan haar minimaal toegezegde internationale verplichtingen te voldoen. Dat is, om het inzichtelijk te doen zijn, ongeveer 28 Oostvaardersplassen. Dat tekort is niet in de laatste plaats ontstaan door het gedurig saboteren en uiteindelijk ongedaan maken van de EHS, met name door LTO en ex-staatssecretaris Bleker. Zo ontzettend veel is 170000 ha nu ook weer niet, best te overzien, maar het mocht niet zijn en nu moet Natura 2000 ook liefst geasfalteerd worden. Enige hoop op redding lijkt mij de (inter)nationale (EU) rechterlijke macht.

 6. Kies partij voor natuur is voor mij ook meer een keuze voor onze aarde. Onze aarde, hun toekomst. Er wordt te veel gekozen voor economie en welvaart en te weinig gekozen voor welzijn en een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Het gaat ook niet strikt om natuur, maar onze leefomgeving en welzijn. Bij onze keuzes zou het minder om eigenbelang moeten gaan en meer om het belang van de aarde, het leefbaar houden van die blauwe en groene planeet. Een politieke beweging in die richting is toch niet verkeerd? Door alle richtingen – links en rechts – en religies heen. Een wereldwijde beweging? Een ‘Our Planet, Their Future’?

 7. Door Hanneke op 5 januari 2020 om 09:48

  Een prtij voor de natuur is een belangengroep en geen partij. Politiek bedrijven is veel meer dan je hard maken voor één standpunt. Er zijn belangengroepen die lobbyen en de natuur als speerpunt hebben: natuurmonumenten, WAdDen vereniging Enz.
  Ik zou zeggen sluit je daarbij aan, word lid, zodat er geld in deze verenigingen is om voor de natuur op te komen.

 8. Door Hajo Tuitman op 5 januari 2020 om 08:54

  Ook ik ben volledig eens met Martin. Maar een partij voor Natuur in de 2e kamer zet ik wel een vraagteken. Tegenwoordig zijn er regeringscoalities met dichtgetimmerde afspraken. Er is helemaal geen democratie maar een dictatuur. Probeer daar eens tussen te komen. Dan mag de partij voor Natuur het grootste politieke partij van Nederland worden.

 9. Helemaal met Martin eens! Bij de meeste politieke partijen is de natuur slechts maar 1 van de punten van het politieke programma en vaak niet eens het belangrijkste punt. Bij sommige partijen komt natuurbehoud al helemaal niet voor op de agenda. Groen Links en PVDD zijn niet (meer) onderscheidend tov de andere partijen.
  Een partij voor de natuur heeft zeker een kans van slagen om in de Tweede Kamer een stemgeluid te laten horen.

  1. Prima column. Ik stem al jaren PvdD. Die komt op voor natuur en milieu en bereikt meer dan gebruikelijk is voor een (nog) vrij kleine partij. Daarnaast ben ik lid van een aantal natuurorganisaties. De echte veranderingen moeten van de politiek en, heeeeel belangrijk, van de consument komen. Wordt vegetariër, koop alleen biologische producten, pak als het kan de fiets of het openbaar vervoer, installeer zonnepanelen en een zonneboiler etc.

   1. Sterker nog: de burger/consument heeft alle ellende veroorzaakt (iedereen moest en zou een Opel Kadet, een vliegvakantie naar Turkije en een achterlijk grote flatscreen aan de muur) en nu mag de politiek het oplossen. Neen dus. Bedenk zelf maar eens wat je bereid bent op te geven, te laten of te minderen voor een een gezondere, grotere, betere natuur. Alleen daar kan de echte verandering vandaan komen. Dus, Rob, eens !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *