groningen


Al onze groningen artikelen op een rij
Kenmerkend voor het Noordlaarderbos is de afwisseling van loof- en naaldbomen. Ook zijn er tussen de bospercelen veel open plekken.

Noordlaarderbos

Geschreven door Jaap Schelvis

Toegegeven, bij het horen van de provincie Groningen denk je eerder aan eindeloze aardappelakkers en slikkige kwelders dan aan een rijk gevarieerd bos. Toch is dat precies wat het Noordlaarderbos is. Door de ligging op de overgang van de Ho

Lauwersmeer

Geschreven door Jaap Oosterhuis

Het Lauwersmeer is een groot natuurgebied in Noord Nederland. Er is een Fries en een Gronings gedeelte. Het bestaat voor een groot deel uit een brak/zoetwatermeer, dat in 1969 is ontstaan door afsluiting van de oorspronkelijke Lauwerszee. H