HOME < IN DE ZOEKER < SOORTEN
IN DE ZOEKER

Blauwe reiger

Wie kent hem niet, de blauwe reiger. Een flinke vogel van bijna een meter die je zowel in de stad als op het platteland kan tegenkomen. Het is een echte kolonievogel en zelfs in stadsbomen kun je de nesten vinden. Niet tot ieders genoegen, vanwege de uitwerpselen en visresten die de reigers over de rand van het nest gooien. Voor fotografie is de blauwe reiger een dankbaar onderwerp: een prachtig beest, overal te vinden en groot genoeg om van een afstandje te kunnen fotograferen.

Blauwe reiger
Kies eens een originele uitsnede die ook iets laat zien van zijn leefomgeving. Fotograaf: Bart Stornebrink
Delen

De blauwe reiger is een grote vogel met een lengte van ongeveer 90 tot 98 centimeter en kan een lichaamsgewicht bereiken van zo’n 2 kilogram. Mannetjes en vrouwtjes zien er ongeveer hetzelfde uit. Beide geslachten hebben een grijze bovenzijde, vleugels en staart en de vleugeleinden zijn zwart. De kop is wit met een zwarte band door het oog, die doorloopt in een kuif. Ook de hals heeft een witte kleur maar is voorzien van lengtestrepen aan de voorzijde. De buikzijde is grotendeels lichtgrijs van kleur. De kop draagt een gele, dolkvormige snavel, in de broedtijd kleurt deze soms roodachtig. De poten zijn lang en bruin van kleur en kleur en net als de snavel roodachtig. Het geluid is een diep, rauw “schraatsj” in de vlucht. Op het nest snavelgeklapper en verschillende rauwe, krassende en kokkerende geluiden, ook van de jongen.

Blauwe reigers broeden merendeels in kolonies, soms solitair. Verreweg de meeste van de rond 500 bekende kolonies liggen in het lage deel van het land, inclusief het rivierengebied. Kolonies in stedelijk gebied zijn normaal. Er is een tendens om meer verspreid te gaan broeden: kolonies van meer dan 100 broedparen worden schaarser, kleinere kolonies talrijker. De nesten worden hoog in bomen gebouwd. Ze zijn vrij groot en plat en bestaan uit takken, gevoerd met takjes, gras en veertjes. De 3-5 eieren worden 4 weken bebroed en de jongen blijven ongeveer 8 weken in het nest. De blauwe reiger broedt van februari tot in juni. De broedduur bedraagt ongeveer 23 tot 28 dagen. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden de eieren uit. Een blauwe reiger wordt gemiddeld 25 jaar oud.

Als trage vlieger is hij makkelijk in vlucht te fotograferen.
Als trage vlieger is hij makkelijk in vlucht te fotograferen. Fotograaf: Bart Stornebrink

Er is al veel geschreven over de gespannen verhouding tussen de blauwe reiger en de mens. Over de rivaliteit tussen de vogel en de beroepsvisser; over de vervelende gewoonte van de vogel om met zijn uitwerpselen de bomen wit te kalken, bladerloos te maken en de grond te besmeuren; over de stank van over de nestrand gevallen visresten etc. In vroeger tijden werden de kolonies makkelijk het doelwit van verstoring en stroperij. Reigers werden gegeten en vormden de koninklijke prooien van de valkerij.

De reiger heeft een matig snelle vlucht met langzame, zware en diepe vleugelslagen, maar soms wordt ook een kleine zweefvlucht uitgevoerd. De nek is hierbij s-vormig ingetrokken en de poten steken achter het lichaam uit. De blauwe reiger is een waadvogel, die voorzichtig door ondiep water schrijdt of doodstil wacht op een naderende prooi. Hij heeft een voorkeur voor een waterdiepte van 20 tot 40 cm. Als hij een prooi waarneemt schiet de kop met de lange snavel razendsnel vooruit. Bijzonder is dat hij daarbij blijkbaar precies met de breking van het licht op het grensvlak van lucht en water rekening houdt.

Blauwe reigers zijn echte sloot-voedsel specialisten. Vis is echter vrijwel altijd het hoofdbestanddeel van hun eten. Vissen van 10 tot 16 cm lengte vormen de hoofdschotel. Maar reigers vullen hun menu ook graag aan met grote insecten, amfibieën, reptielen en jonge vogels en zoogdieren als ratten, konijnen, mollen en muizen.

Reigers zoeken hun voedsel in ondiep water, slikken van rivieren en het Waddengebied en in vochtige en droge weilanden. Vanaf juni verlaat een deel van de jonge blauwe reigers de broedgebieden, in oktober en november gevolgd door kleine aantallen volwassen vogels. Tegelijkertijd trekken Zweedse, Deense en Duitse vogels door. De meeste blauwe reigers verblijven in het winterhalfjaar in open polderland met veel sloten. Bij strenge vorst concentreren ze zich bij ijsvrije wateren. De Nederlandse broedvogels keren vanaf januari terug in de kolonies, doortrek vindt plaats tot in mei. Sommige blauwe reigers overwinteren in Engeland en vliegen dus over de Noordzee of het Kanaal. Er zijn ook geringde Nederlandse blauwe reigers waargenomen in de Sahel, bezuiden de Sahara in Afrika. Het leeuwendeel overwintert echter in Nederland en iets zuidelijker.

Fototips

Sneeuw geeft een sterke contractwerking en veel diepte in de foto.
Sneeuw geeft een sterke contractwerking en veel diepte in de foto. Fotograaf: Bart Stornebrink

Voor elke beginnend vogelfotograaf is de blauwe reiger een dankbaar object. Ze zijn groot en vaak niet heel schuw. Bovendien jagen ze regelmatig, dus is er altijd wel iets te beleven met deze soort. En hij is groot genoeg bij minder tele millimeters.

Maar daag jezelf uit om deze interessante vogel op veel verschillende manieren te fotograferen en volg een individu eens voor langere tijd. Als je de soort een beetje leert kennen, dan zal je zien dat je bepaald gedrag kunt voorzien en er op inspelen.

Benut je scherpte/diepte vooral bij deze grote vogel, zodat de omgeving veel rustiger wordt en er diepte ontstaat. Dus lage f-getallen doen het goed in het open veld.

En hoe raar het misschien ook klinkt; de vogel is niet blauw. Dus houd je grijstinten onder controle.

Verspreidingskaart

Verspreidingskaart

Meer weten?

SOVON

Soortenbank

Wikipedia

Vogelbescherming

 

 

 

 

En dan nog dit!

We hebben in Nederland naast de blauwe reiger nog zes reigersoorten als broedvogel: grote zilverreiger, kleine zilverreiger, purperreiger, roerdomp, woudaap en kwak. De blauwe wordt vooral verward met de purper en andersom.

Deel dit artikel


0
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *