Menu

Onderdeel van Pixfactory

Fototips voor de heideknotszwam

Het is de paddenstoel van het jaar 2020. De heideknotszwam is een kenmerkende soort van open heideterreinen. De bijzondere vorm is onmiskenbaar en de gele knotsjes vallen meteen op tussen de heidestruiken. Het is interessant om te volgen of door het herstel van heidegebieden het met deze soort in de toekomst ook wat beter gaat.
Tegen een lichte achtergrond kun je mooie zachte pastelkleuren krijgen. Fotograaf: Ron Poot

In de herfst kun je tijdens een wandeling door de heide deze bijzondere paddenstoel tegenkomen. Door zijn vorm is de heideknotszwam gemakkelijk te herkennen. De lichtgele tot oranje knotsen groeien voornamelijk op open plekken tussen de heidestruiken in of langs heidepaadjes. Ook in de duinen en op stuifzanden kun je de soort wel aantreffen.

De gele vingertjes worden vaak niet meer dan 8 cm hoog, veelal blijven ze nog veel kleiner. Niet altijd hebben de zwammen de vorm van een knots. Soms zie je afwijkingen waarbij het vruchtlichaam afgeplat is of zelfs vertakt als het gewei van een damhert.

De heideknotszwam is lid van het geslacht Clavaria, een groep paddenstoelen die allemaal zo’n aparte knotsgekke vorm hebben. Veel soorten uit dit geslacht zijn erg zeldzaam, de heideknotszwam is matig algemeen in heidegebieden. Door de specifieke eisen en de kwetsbaarheid van het biotoop is het toch een heel bijzondere soort.

Heideknotszwammen zijn doorschijnend. Met tegenlicht komt dat mooi tot zijn recht. Foto is onderbelicht. Fotograaf: Ron Poot

Fototips

  • De kleine zwammen lenen zich heel goed voor macrofotografie. Fotografeer niet alleen van heel dichtbij, neem ook eens wat afstand om lekker wat ruimte in het beeld te krijgen.
  • Kies een laag standpunt om de heideknotszwammen te fotograferen. Dan komen ze goed tot hun recht.
  • Tegen een lichte achtergrond en met de zwammen in de schaduw kun je mooie pastelkleuren krijgen als je je diafragma een paar stops extra open zet.
  • Vermijd direct zonlicht op de zwammen, je krijgt snel overbelichte plekken en (te) harde contrasten. Scherm de zon af door je eigen schaduw of met een diffusiescherm (of witte paraplu).
  • Gebruik zonlicht wel om tegenlichtopnamen te maken. De zwammen zijn doorschijnend en lichten prachtig op bij tegenlicht. Wel flink onderbelichten zodat de knotsen goed belicht zijn en de omgeving donker en contrasterend is.
  • Voor een zacht effect kun je voorzichtig door de omringende vegetatie heen fotograferen. Gebruik dan een open diafragma.
  • Tenslotte: wees voorzichtig met de omgeving van de heideknotszwammen. Vaak groeien er kwetsbare mossen en korstmossen, vermijd het beschadigen van de vegetatie.
Een groepje door de vegetatie van korstmossen heen gefotografeerd. Fotograaf: Ron Poot

Leefomgeving

Voedselarme zure zandgrond. Duinen, heide, heidepaadjes, zandverstuivingen.

Vindtijd

September-december.

Meer weten?

Bescherming

Staat op de Rode Lijst soort van bedreigde soorten (kwetsbaar).

Kwetsbaarheid

Een soort van een kwetsbaar biotoop, namelijk schrale heideterreinen. In het geschikte biotoop komt hij vrij algemeen voor.

Verspreidingskaart

En dan nog dit!

In 2019 was de heideknotszwam door de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) uitgeroepen tot paddenstoel van het jaar. Door de enorm droge zomer van dat jaar zijn er toen echter te weinig meldingen binnen gekomen. Daarom is de heideknotszwam ook in 2020 weer tot soort van het jaar gekozen. Help de NMV door waarnemingen van deze opvallende paddenstoel te melden. Stuur je (bewijs-)foto’s met datum en vindplaatsomschrijving naar heideknotszwam@paddestoelenkartering.nl! Locatie gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: