HOME < IN DE ZOEKER < SOORTEN
IN DE ZOEKER

Grutto

De grutto is onze bekendste weidevogel. In maart komen ze weer massaal naar Nederland en verblijven eerst in waterrijke gebieden. In de loop van april komen ze hun plekjes innemen in vochtige weilanden waar de balts begint en het bouwen van nesten. Beide ouders verdedigen hun broedplek fel totdat de jongen uitkomen in mei-juni.

Grutto
Grutto, roepend op een paal. Fotograaf: Bart Stornebrink
Delen

De grutto heeft een zeer rijk patroon van gedragskenmerken. Er is een groot kleurverschil tussen de man en de vrouw. De tekening is vrijwel gelijk, maar de kleurintentie verschil nogal van grijs/beige bij het vrouwtje naar fel oranje/bruin bij het mannetje. De vogels voeren soms een felle strijd met elkaar voor de vrouwtjes en de beste broedplekken. In voor- en naseizoen scholen ze samen in grote groepen langs zoet- en zoutwaterplassen.

Fototips

De grutto is een makkelijk te fotograferen soort. Vooral als ze jongen hebben: dan komen ze vlak over je hoofd vliegen om hun kroost te verdedigen. Ook op palen zitten ze tot vlak bij de auto. Soms gewoon te dutten met één oog open.

Fotografeer vaak en langdurig, want grutto’s wisselen hun gedrag nogal extreem af. Zo zitten ze te pitten en zo vechten ze op leven en dood. Denk niet bij een ‘paalgrutto’ dat hij of zij er wel op staat, want er kan zomaar ineens wat veranderen aan hun gedrag.

Probeer ook eens naast of onder de auto door te fotograferen op een rijstzak. In bepaalde delen van het seizoen pikken ze dat makkelijk en het geeft je een veel mooier standpunt. Volg een koppeltje wat langer en ga niet door de polder jagen voor telkens een ander exemplaar. Je gokt dan vaak mis en mist het gevarieerde gedragspatroon van deze soort.

Voor vliegbeelden stap je uit de auto en wacht tot je wordt ‘aangevallen’. Dat werkt uiteraard alleen in de broedtijd. Blijf wel netjes op de weg en doe dit niet te lang.

Ga niet met onnodig lange lenzen en extenders aan de gang als het niet hoeft. Er komt altijd iets op kwalitatief betere afstand. Heb geduld en kies het juiste deel van het seizoen. En fotografeer ook eens als het regent. Hoesje over je objectief en je zult zien dat dan alles weer anders wordt in de polder.

Verspreidingskaart

Verspreidingskaart waarneming.nl

Meer weten?

SOVON
Waarneming.nl
Soortenbank
Vogelbescherming

En dan nog dit!

Grutto’s zijn soms geslachtsneutraal getekend om de concurrentie en de partner te misleiden. Let dus goed op gedrag. Ook niet te verwarren met de rosse grutto. Verreweg het grootste deel van de Europese populatie broedt in Nederland!

Deel dit artikel