Menu

Onderdeel van Pixfactory

Nederlandse weidevogels

Nederland, kikkerland… maar ook: weidevogelland! Maar liefst 70% van de wereldpopulatie grutto’s broedt in Nederland, dat is een gigantische aantal. Weidevogels hebben het zwaar. Het is daarom een grote uitdaging om bijzondere soorten als vechtende kemphanen, baltsende patrijzen en broedende veldleeuweriken op te sporen en ze vervolgens te fotograferen zonder verstoring. Hoe krijgen mensen dan alsnog te gekke foto’s van deze kwetsbare groep?
Gebruik maken van ruimte en kleur. Dichtbij komen is niet nodig. Fotograaf: Tjeerd Visser

Onder weidevogels verstaan we de vogels die broeden in weilanden en op akkers. Bekende weidevogels zijn kieviten, tureluurs, bergeenden, veldleeuweriken, graspiepers kemphanen, gele kwikstaarten, scholeksters. Op een aantal plekken in Nederland gaat het wel goed met de weidevogels. De Arkemheenpolder is daar een goed voorbeeld van. Hier heerst een nulstandbeleid voor vossen, zwarte kraaien worden eveneens afgeschoten en verjaagd en hier werken de boeren samen om de weidevogels te helpen aan een succesvol broedsel. Hier profiteren velduilen, graspiepers, boerenzwaluwen, veldleeuweriken en steenuilen eveneens van.

Er komen steeds meer plekken waar weidevogels zich thuis voelen. Zo zijn er op Terschelling gebieden die ingericht worden voor weidevogels. Elders in de provincie Friesland gaat het ook steeds beter met de weidevogels. In het groene hart en in delen van het rivierengebied worden ook maatregelen genomen voor de weidevogels. Op deze manier proberen we de dalende trend van de hoeveelheid weidevogels te stagneren en te zorgen dat het langzamerhand steeds beter gaat met deze kwetsbare groep vogels.

 

Fototips

De Arkemheenpolder en de Eempolder zijn bekende gebieden waar je weidevogels kunt fotograferen. Fotografen gebruiken de auto vaak als mobiele schuilhut. De weidevogels gebruiken hekwerken en de paaltjes om de weilanden veelvuldig en deze staan vaak langs de weg. Van mensen te voet zullen de vogels schrikken, maar zodra je in de auto zit, zien de vogels je niet meer als gevaar. Door rustig dichterbij te rijden, kan je de grutto’s, tureluurs of graspiepers moeiteloos fotograferen. Het voordeel van deze techniek is dat het de weidevogels weinig stoort en dat hun broedsel er geen nadeel van ondervindt.

Wel is het zo dat vele mensen deze succesvolle techniek toepassen en daardoor zijn vele vogels al op deze manier gefotografeerd. Je moet alle creativiteit verzamelen om er een vernieuwende foto van te maken.

Op de hekwerken en de paaltjes zijn de weidevogels goed te fotograferen met 300 mm lenzen op een cropcamera. Ze keren ook regelmatig terug op deze plekken waar ze bijvoorbeeld hun veren poetsen. Op het weiland zelf is het een ander verhaal. Je hebt daar maar beperkt toegang tot de weidevogels, wat ervoor zorgt dat de vogels op een behoorlijke afstand van de lens verwijderd zijn. Dit hoeft niet per definitie een nadeel te zijn. Met mooi licht en mooie omstandigheden is een weidevogel in het landschap nog veel mooier dan een beeldvullende foto. Wil je dan alsnog een foto waar de weidevogel groot op staat? Dan zijn lange telelenzen noodzakelijk. Deze lenzen zorgen voor een beeldvullende foto zonder dichtbij te hoeven komen. Dat reduceert de verstoring behoorlijk.

Het huren van hutten is momenteel mateloos populair. Voor weidevogels zijn daar helaas weinig faciliteiten voor. Dit is niet voor niks. Het is lastig om in Nederland een hut te maken die permanent in een weidevogel gebied staat en die ook nog eens te verhuren is. Fotohut Marken is er wel één die je kan huren voor het fotograferen van weidevogels. Hier zitten regelmatig wintertalingen, smienten, grutto’s, tureluurs en kemphanen die je kunt fotograferen. De vogels zijn gewend aan de hut en komen daarom zonder angst dichtbij. Je hebt dan twee vliegen in één klap: je verstoort nauwelijks weidevogels en toch kan je ze heel mooi van dichtbij fotograferen.

Via aangelegde routes is het mogelijk om tussen de weilanden te lopen. Klompenpaden zijn daar een goed voorbeeld van. Op die manier kan je weidevogels ongestoord bewonderen terwijl je te voet bent. Wanneer de weidevogels gewend zijn aan de mensen die alleen op de paden lopen, kunnen ze opvallend tam zijn en kan je van de wandelpaden de weidevogels met 300mm op een cropcamera goed fotograferen. Ga je eenmaal van de paden af blijken ze plotseling schuw te zijn, wat natuurlijk geen toeval is. Je verstoort ze en bij frequente verstoring kan dit negatieve invloed hebben op het broedsel. Nooit doen dus!

De vroege ochtenden en de late avonden zorgen voor het mooiste licht om weidevogels te fotograferen. Door de lage horizon is het allereerste licht al beschikbaar op de weilanden. Dit mooie rood/oranje licht geeft het ultieme weidevogelgevoel. Het zal je foto’s onderscheidend maken, wat het publiek enorm waardeert.

Leefomgeving

Weiden en akkers

Vindtijd

april-oktober

Bescherming

Alle weidevogels zijn wettelijk beschermd.

Kwetsbaarheid

Weidevogels zijn kwetsbaar. Vooral in de broedtijd zijn de vogels gemakkelijk te verstoren.

En dan nog dit!

Pas op. Een mooie foto is geweldig, maar als het ten koste gaat van een stel broedende kwartels, dan is de foto waardeloos!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze artikelen vind je vast ook interessant: