Menu

Onderdeel van Pixfactory

Steltkluut

Zie je een steltloper met in verhouding erg lange rood-roze poten, een lange, rechte maar dunne snavel, een wit verenkleed met zwarte vleugels en rug? Dan kan het niet missen, je hebt een steltkluut gespot! Van eind maart tot en met augustus kun je deze vogel vinden in Nederland. Je ziet ze vooral in natte natuurontwikkelingsprojecten in Zuidwest-Nederland, de oostelijke delta, de Oostvaardersplassen en het Lauwersmeergebied.
Steltkluut
Het lijkt soms best onhandig, die lange poten... Fotograaf: Christien van der Veen

De mannetjes en vrouwtjes lijken erg op elkaar. Je kunt ze uit elkaar door naar de kleur van het verenkleed te kijken. Bij de mannetjes zijn de vleugels en rug zwart, bij de vrouwtjes bruin tot donkerbruin. In de vlucht steken de poten ver achter het lichaam uit. De zwarte vleugels steken dan behoorlijk af tegen het witte lijf.

Jonge vogels zijn net als de vrouwtjes bruiner van kleur. De poten zijn nog niet zo fel van kleur, maar grijzig of wat een fletsere kleur roze.

Niet elke steltkluut heeft dezelfde kleur kop. Zo kun je steltkluten zien met een grijzige vlek op de kruin, sommige hebben een grijzige vlek op de kruin, bij de ene wat groter dan de andere, andere hebben een volledig witte kop.

Op elk continent van de wereld komen ondersoorten van steltkluten voor, behalve op Antarctica. Ze hebben een groot verspreidingsgebied, maar in Nederland komt de steltkluut weinig voor. Omdat de steltkluut niet regelmatig in Nederland broedt is de soort op de rode lijst gezet. In Nederland komen steltkluten vooral voor in zoetwatermoerassen. Steltkluten zijn sociale vogels die het liefst in kleine groepen optrekken.

Steltkluten overwinteren in Noord-Afrika en Zuid-Europa. Wanneer het erg droog is in deze gebieden broeden ze ook noordelijker. In droge jaren wordt het aantal broedparen in Nederland dan ook groter. Ze broeden in kleine kolonies in zoetwatermoerassen, langs meren en ondergelopen riviervlaktes. Steltkluten leggen zo’n drie tot vijf eieren die na ongeveer 24 dagen uitkomen. Jongen verlaten meteen het nest omdat ze vrijwel direct kunnen lopen en voor zichzelf kunnen zorgen. Na vier weken kunnen ze vliegen en vanaf dat moment zijn ze volledig zelfstandig.

Steltkluut
Paartje steltkluten. Fotograaf: Christien van der Veen

Steltkluten zoeken hun voedsel vooral in ondiep water. Door de lange poten hebben ze het voordeel dat ze wat verder het water in kunnen lopen dan de meeste steltlopers. Op het droge zijn de lange poten iets onhandiger, ze moeten dan vrij ver doorbuigen om voedsel van de grond op te pikken. Op het menu van de steltkluten staan allerlei verschillende kleine ongewervelde waterdieren, zoals slakken, waterkevers, larven, kikkervisjes, kleine visjes, spinnen en wormen. Steltkluten zoeken hun voedsel vooral in ondiep water van zo’n 20 centimeter diep.

Fototips

  • Probeer eens te spelen met het licht. Een steltkluut kan bij het juiste licht goed gefotografeerd worden in high key voor eens een ander beeld.
  • Observeer het gedrag, is de steltkluut aan het foerageren, dan kun je een redelijke inschatting maken welke kant hij op gaat. Zo kun je een plek kiezen en hier rustig wachten tot hij in de buurt is.
  • Wil je een steltkluut in de vlucht fotograferen? Gebruik dan een hoge sluitertijd van minimaal 1/1000s om dit scherp vast te leggen. Je kunt ook kiezen voor een lage sluitertijd, om de beweging vast te leggen.
  • Je kunt je auto gebruiken als mobiele schuilhut. Ook kun je proberen naast de auto te liggen, om een lager standpunt in te nemen.
  • Steltkluten zitten vaak in een omgeving waar ook andere water- en weidevogels aanwezig zijn, zoals tureluurs, kluten, kemphanen, verschillende soorten eenden en ganzen en noem maar op. Er is vaak genoeg te zien in de gebieden waar steltkluten voorkomen.
Steltkluut
Steltkluten in high key. Fotograaf: Christien van der Veen

Leefomgeving

De steltkluut leeft in ondiepe wateren (zo’n 20 cm diep) zonder getij. In Nederland komen ze vooral voor in ondiepe zoetwatermoerassen.

Vindtijd

Eind maart tot en met augustus.

Meer weten?

Bescherming

Wettelijk beschermde broedvogel.

Kwetsbaarheid

De steltkluut staat op de Rode lijst van bedreigde Nederlandse vogels.

Verspreidingskaart

En dan nog dit!

De steltkluut heeft in verhouding tot zijn lijf de langste poten van alle vogels. De poten zijn zo’n 17 tot 24 centimeter lang, wat neerkomt op 60% van zijn totale lengte. Hiermee heeft de steltkluut een heus record te pakken en staat dan ook in de Guinness World Records!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: