Watersnip, de mekkerende moerasvogel

Vroeger stond deze vogel op een van de zijden van het biljet van 100 gulden. Tegenwoordig is de watersnip een wat zeldzamere verschijning en staat hij op de rode lijst. Maar tijdens de vogeltrek heb je wel kans om de watersnip regelmatig te zien, vooral in het noorden van Nederland.