HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Eenstijlige meidoorn


Al onze Eenstijlige meidoorn artikelen op een rij

Kleurige vruchten

Geschreven door Ron Poot

Vruchten ontstaan uit de stamper, het vrouwelijk orgaan in de bloem, als er bestuiving en bevruchting heeft plaatsgevonden. Bevruchte eicellen in het binnenste van de stamper groeien uit tot zaden, het vruchtbeginsel er omheen (het woord zegt het