HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Grutto


Al onze Grutto artikelen op een rij

De grutto, onze nationale vogel

Geschreven door Andius Teijgeler

Na de voorjaarstrek (vanaf februari) verzamelen de grutto’s zich op vaste plekken, voordat ze doortrekken naar het hoge noorden of hun broedgebieden op zoeken. Vooral in het westen en in het noorden van het land zijn er dit soort verzamelplaatsen.

grutto

Astrid Kant; Fotograaf met een missie

Geschreven door Astrid Kant

Achteruitgang De achteruitgang van bijna alle weidevogels in Nederland komt omdat er te weinig kuikens vliegvlug worden door de intensivering van de landbouw. Kort gezegd de weilanden worden zo vaak gemaaid of bewerkt dat er geen mogelijkheid is

Tureluur met op de achtergrond het stoomgemaal Hertog Reijnout.

Arkemheen

Geschreven door Daan Schoonhoven

Arkemheen is een van de laatste 'strongholds' voor wat betreft weidevogels. De reden hiervan is dat een aantal eigenwijze boeren niet mee wilden doen met een ruilverkaveling. Hierdoor zijn er nog steeds veel kleine percelen en vind je nog