HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Kleine zonnedauw


Al onze Kleine zonnedauw artikelen op een rij
natuurbeheer

Tekenen van goed natuurbeheer

Geschreven door Ron Poot

Veel achteruitgang in de natuur is te danken aan de VER-thema's. Verzuring, vermesting, verdroging. Allemaal gevolgen van menselijk handelen. De landbouwgronden worden flink bemest voor een rijke opbrengst en tegelijk ontwaterd om de enorme