HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Moerassprinkhaan


Al onze Moerassprinkhaan artikelen op een rij

Moerassprinkhaan

Geschreven door Paul van Hoof

Moerassprinkhanen zijn te vinden in vochtige biotopen. Soms lijkt het ’s zomers vrij droog, maar belangrijk is dat het ’s winters nat is. Het is geen zeldzame soort meer, maar is door zijn biotoopvoorkeur met name te vinden in natuurgebieden.