HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Moerasviooltje


Al onze Moerasviooltje artikelen op een rij
moerasviooltje

Hoe fotografeer je het moerasviooltje?

Geschreven door Simone Opdam

Moerasviooltjes groeien op natte of drassige, matig voedselrijke of zure bodems. Hier in Waterland groeit het plantje in veenmosrietlanden en trilveenlandjes, ongeveer op dezelfde plaatsen waar later in het seizoen de rietorchis bloeit. Maar lang