HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Moeraswolfsklauw


Al onze Moeraswolfsklauw artikelen op een rij
natuurbeheer

Tekenen van goed natuurbeheer

Geschreven door Ron Poot

Veel achteruitgang in de natuur is te danken aan de VER-thema's. Verzuring, vermesting, verdroging. Allemaal gevolgen van menselijk handelen. De landbouwgronden worden flink bemest voor een rijke opbrengst en tegelijk ontwaterd om de enorme

Moeraswolfsklauw

Geschreven door Ron Poot

De moeraswolfsklauw is een klein kruipend plantje, dat je makkelijk herkent aan de karakteristieke lichtgroene beschubde stengels. In de nazomer en herfst vormt het zijn sporen. De kruipende stengels richten zich op en vormen aan het uiteinde de