HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Pijpenstrootje


Al onze Pijpenstrootje artikelen op een rij

Pijpenstrootje, de grote vergrasser

Geschreven door Ron Poot

Het gaat goed met pijpenstrootje, er is afgelopen decennia een enorme toename te zien van dit gras. Dat is geen goed teken, want de oorzaak daarvan is vermesting. De stikstof die afkomstig is van dierlijke mest, daalt vanuit de agrarische omgeving

Grassen

Geschreven door Ron Poot

Gras is niet alleen maar gras. De grassenfamilie kent vele tientallen soorten. Ze staan bekend als moeilijk uit elkaar te houden, maar dat valt best mee. Als je je er in verdiept blijkt dat er enorm veel uiteenlopende vormen zijn, die absoluut niet