HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Rietgors


Al onze Rietgors artikelen op een rij

Rietgors

Geschreven door Ron Poot

De rietgors is een zangvogel, die van april tot juli zijn eenvoudig liedje laat horen. Dat wil zeggen, het zijn de mannetjes die met hun drietonig liedje de vrouwtjes lokken. Met dit gezang bakent hij ook zijn territorium af en hij verdedigt zijn