HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Schiermonnikoog

Klein, maar een reus in fotografische mogelijkheden. Zo kun je Schiermonnikoog misschien nog wel het beste samenvatten. De vogelfotograaf krijgt duizenden steltlopers voorgeschoteld, landschapsliefhebbers worden getrakteerd op spectaculaire wolkenluchten en de macrofotograaf kan zich uitleven op de ongekend uitbundige plantenwereld. 

schiermonnikoog
Embryonale duinen bij laagstaand zonlicht. Fotograaf: Johan van der Wielen

Schiermonnikoog is het kleinste bewoonde Waddeneiland en in zijn geheel een nationaal park. Behorend tot provincie Friesland ligt het boven het Lauwersmeergebied in Groningen. Het eiland is maar 18 kilometer lang en er wonen minder dan 1000 inwoners in één pittoresk vissersdorpje. Op dit autovrije eiland doe je alles op de fiets en met 30 kilometer aan fietspad kun je zo bijna overal komen.

Toch heeft dit kleine eiland een enorme diversiteit aan landschapstypen, flora en fauna. Kweldergebieden met slenken en kreken, het wad met typerende wadvogels, duinen met luwe duinvalleien waarin zeldzame planten groeien, strand met misschien wel de mooiste embryonale duinvorming, rif en groen strand waarop planten langzaam het zand bezetten, de grote zoetwater Westerplas met veel watervogels, poldergebieden met weidevogels en bosgebieden waarvan kleine berkenbosjes regelmatig onder water staan. Vanaf  15 april t/m 15 juli is het oostelijk deel vanaf het Willemsduin afgesloten wegens vogelbroedseizoen.

Ideaal voor

Het eiland biedt volop mogelijkheden voor iedere vorm van natuurfotografie. Tot begin april kun je er vooral genieten van de echte Hollandse wolkenluchten en mag je de wandeling naar het Willemsduin ondernemen voor het vogelbroedseizoen het oostelijk deel van het eiland afsluit. Kijk bij deze wandeling goed naar eb en vloed want de vele kreken die je passeert lopen snel vol en zorgen voor pittige doorwadingen als je op het verkeerde moment loopt. Daarnaast zijn de zonsop- en ondergangen aan de wadkant te vinden, zeker met afnemend tij kun je dan prachtige reflecties krijgen van de eerste of juist laatste kleuringen.

Schiermonnikoog
Een waanzinnig moment, de zon kleurt werkelijk zó dieprood na de ondergang als duizenden brandganzen overkomen op weg naar de veilige Waddenzee, Schiermonnikoog.

Het voorjaar tot juni staat in het teken van de voorjaarsplanten en de vele terugkerende of doortrekkende vogels. In de kwelder word je begroet door het gezang van de veldleeuweriken, de lepelaars waden er rond en het Engelse gras zorgt dan voor een diep roze zee. De zonsop- en ondergangen verplaatsen zich naar de Noordzeekant van het eiland wat totaal andere beelden geeft.

Juni is dé maand voor de bloeiende planten, vele (zeldzame) orchideeën en echte kwelderplanten.

Schiermionnikoog
Speciaal op pad voor dit beeld, het rode zeekraal op de kwelders in het begin van de herfst.

Vanaf  augustus begint het zeekraal rood te kleuren aan de wadkant en in de kwelders, waarna de herfst eerder dan op de vaste wal zijn intrek doet. Oktober en vooral november zijn de maanden van stormen en heftige elementen, spannend, uitdagend maar bereid je wel goed voor! Het is niet ongevaarlijk om met stormweer op het strand of bij het wad te staan.

Wil je rust voor je foto’s? Kijk dan uit voor weekenden en de zomervakantie: veel dagjes toeristen die rondfietsen.

Beste plekken

Wassermann bunker: deze oude Duitse bunker ligt in het midden van het eiland en vanaf de top kun je naar alle kanten over het eiland kijken tot aan zee.

Strandopgang de Marlijn: hier heb je de mooiste embryonale duinvorming van Nederland, als je na een winderige nacht de eerste bent op het strand zie je overal ribbels en structuren.

Schiermonnikoog
Op het strand van Schiermonnikoog laten embryonale duinen het proces van duinvorming zien. Hier in warm laag ochtendlicht.

Kwelders: tussen de polder en de Kobbeduinen ligt het eerste stuk van de kwelders, dit is tijdens het broedseizoen nog gewoon toegankelijk. Veel specifieke kwelderplanten als zeealsem, lamsoor en Engels gras, kronkelende slenken en kreken, zingende veldleeuweriken en jagende bruine kiekendieven.

Dijk langs de Westerplas, uitzicht over Westerplas en polders.

Wad tussen rif en jachthaven voor wadvogels of landschappelijk.

Interessante soorten binnen het gebied

• 9 soorten orchideeën
• Gewone en grijze zeehonden, op de zandbank bij einde Badweg
• Grote groepen doortrekkende ganzen (brandgans, grauwe gans, kolgans)
• Eendensoorten als o.a. eider, grote zee-eend en bergeend
• Meeuwen en sterns als grote mantelmeeuw of grote stern.

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon