Over Natuurfotografie.nl

Natuurfotografie.nl maken we met een gepassioneerd team van acht redacteurs en tientallen schrijvende natuurfotografen. Met dit platform willen we voorzien in de groeiende behoefte aan betrouwbare informatie en bijdragen aan verantwoorde natuurfotografie.

De redactie van Natuurfotografie.nl bestaat uit:

– Colinda Buijtenhuis (techniek & webdevelopment)
– Merel van Klingeren (website & sociale media)
Jan Boer (eindredacteur)
Jowan Iven
Yvon van der Laan
Bob Luijks
Ron Poot
Roeselien Raimond
Daan Schoonhoven (hoofdredacteur)
Johan van der Wielen

 

Om de lijst van auteurs te bekijken kun je hier klikken.

Natuurfotografie.nl is een initiatief van PIXFACTORY.

Lijkt het je leuk om ook te schrijven voor Natuurfotografie.nl? Neem contact met ons op.