HOME < PRAKTIJK < IN DE ZOEKER < SOORTEN

Gierzwaluw


Al onze Gierzwaluw artikelen op een rij

Gierzwaluw

Geschreven door Arno ten Hoeve

De gierzwaluw vliegt vliegend, de gierzwaluw jaagt vliegend, de gierzwaluw eet vliegend, de gierzwaluw drinkt vliegend, de gierzwaluw flirt vliegend, hij vrijt vliegend, hij 'slaapt' (sluimeren op grote hoogte) vliegend, hij verzamelt nestmateriaal