Menu

Onderdeel van Pixfactory

Een invasie van de rouwmantel

Rouwmantel.

De rouwmantel is een grote zwart, roodachtige vlinder met als opvallend detail de gele achterrand. Deze gele achterrand kleurt bij oudere exemplaren wit.

Alhoewel de vlinder al lange tijd (sinds 1964) niet meer als standvlinder in Nederland voorkomt, worden er wel elk jaar enkele waarnemingen gedaan. Soms wordt er zelfs in Nederland overwinterd. Onder andere in de jaren 2014 en 2019 werden grotere aantallen rouwmantels waargenomen. Soms is er zelfs sprake van echte rouwmantel invasies in Nederland. Deze invasies hebben onder andere plaatsgevonden in de jaren 1995 en 2006. In de jaren na een invasie wordt de vlinder meer gespot dan andere jaren, echter, de vlinder heeft zicht tot op heden niet opnieuw in Nederland gevestigd.

Levenscyclus

De vlinder overwintert onder andere in houtstapels en vliegt van begin maart tot ongeveer begin mei. Vanaf half juli komt de volgende generatie tevoorschijn. Deze generatie vliegt tot laat in het jaar.

Leefomgeving

De rouwmantel leeft in gebieden met gevarieerde open bossen met wilgen. Hierbij is het belangrijk dat de omgeving vochtig en zonnig is. De belangrijkste waardplanten zijn onder andere de boswilg en grauwe wilg. De berk, ratelpopulier en de prunus worden, alhoewel in mindere mate, ook als waardplant gebruikt. De vlinder voedt zich met het sap van bloedende bomen en rottend fruit.

Waarnemingen

Rouwmantels komen voor in Zweden, echter, op dit moment vindt er in Zweden een invasie van rouwmantels plaats. De vlinder wordt daar momenteel veel meer gezien dan andere jaren. Deze invasie in Zweden kan wellicht ook voor Nederland betekenen dat er wederom een invasie plaats gaat vinden.

Tijdens invasies worden de meeste waarnemingen gedaan vanaf half augustus tot en met eind september en inmiddels is de rouwmantel al op verschillende plekken verspreid over het land waargenomen.

Het is nog even afwachten of er dit jaar weer sprake zal zijn van een invasie, maar heb je een rouwmantel gespot dan kun je deze waarneming doorgeven via Waarneming of Telmee.

Bronnen

Vlinderstichting en NatureToday.

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wellicht ook interessant voor u