Plan Tureluur, zuidkust Schouwen-Duiveland

Door de aanleg van de stormvloedkering in de Oosterschelde ging er veel buitendijkse natuur verloren. Als compensatie ontwikkelden natuurbeschermers tussen 1991- 2014 Plan Tureluur. Het geheel beslaat 1000 hectare en is onderdeel van Nationaal Park Oosterschelde. Dit moerasland is een waar vogelparadijs geworden.
Zomeravond met onweer in de lucht. Fotograaf: Nel Ringelberg

Natuur als compensatie, en hoe! In het voormalige polderland krijg je nu een onvervalst zilt natuurlandschap voorgeschoteld. Je vindt er onder andere tureluur, grutto, kluut, grote stern, visdiefje, lepelaar, zilverreigers en duizenden ganzen.

Door de weidsheid van het gebied, het vele water en het grillige krekenpatroon is het ook voor de landschapsfotograaf  een aantrekkelijk natuurgebied, vooral als in augustus de begroeiing fel rood kleurt. Vanwege het zilte milieu groeien hier bijzondere planten: zeekraal, schorrenkruid en zeeaster.

Om de vogels niet te verstoren, kan er niet dwars door het gebied gelopen worden. Diverse hooggelegen uitkijkposten bieden een panoramisch zicht. Daarnaast loopt er een wandel-/fietspad langs uitkijktoren ‘de Zuidkaap’. Onder leiding van een gids worden regelmatig excursies gehouden.

Ideaal voor

Voor iedere natuurfotograaf valt er het hele jaar wel wat te beleven in dit bijzondere gebied:

Vogelfotografie

Het gebied is vooral aantrekkelijk voor vogelfotografen vanwege de grote diversiteit aan soorten. Wanneer het hoog water is in de Oosterschelde, komen ook kustvogels zoals scholeksters en plevieren hier voedsel zoeken. Het aanbod aan vogels varieert door het jaar heen, met grote aantallen doortrekkers, overwinterende ganzen en steltlopers in de zomer.

Landschapsfotografie

Als je het juiste licht treft en een mooie wolkenlucht hebt, dan zijn hier ook voor de landschapsfotograaf goede mogelijkheden, zeker wanneer zeekraal in september zorgt voor spectaculaire tinten in het landschap.

Macrofotografie

Voor macro is het gebied, vanwege de beperkte toegankelijkheid, wat minder interessant. Het tweede stuk Inlaagweg (langs de Weversinlaag) vormt hierop een uitzondering. Hier groeien op de (ooit geasfalteerde) slaperdijk veel soorten mossen zoals het purpersteeltje, muisjesmos, bekermos en rendiermos.

Wildlifefotografie

Tenslotte mag ook niet onvermeld blijven dat vanaf het havenhoofd van Zierikzee regelmatig bruinvissen worden waargenomen. Meestal is er niet veel meer te zien dan een stukje van de rug. Alert zijn en snel handelen zijn een voorwaarde.

Beste plekken

Prunjehil (picknickplek en info) en Uitkijktoren de Zuidkaap: deze locaties zijn hoger gelegen, waardoor je het vlakke, open landschap beter kunt vastleggen, zoals het bijzondere krekenpatroon. Van deze hoogte zie je natuurlijk ook de vogels als eerste.

Dijk over de Inlaagweg en Vogelboulevard Delingsdijk: hier kun je de vogels vanuit de auto waarnemen en fotograferen.

Vogelkijkmuur Slikweg: waar je elders vanuit de ‘hoogte’ op het gebied neerkijkt, heb je hier juist een fraai laag standpunt. Je kunt hier vogels van dichtbij en op ooghoogte vasteleggen.

Interessante soorten binnen het gebied

● Vogels: wulp, kievit, velduil, tal van kustvogels.
● Zilte begroeiing met zeekraal, schorrenkruid, zeeaster, aardbeiklaver, zilte schijnspurrie.
● In de inlagen bij Zierikzee komt de Noordse woelmuis voor.

Op de kaart

Geef een reactie

Deze artikelen vind je vast ook interessant: