HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Arkemheen

Polder Arkemheen maakt deel uit van het Nationaal landschap Arkemheen-Eemland en ligt tussen Nijkerk en Bunschoten-Spakenburg. De polder geniet grote bekendheid onder vogelaars en vogelfotografen, maar heeft voor elke natuurfotograaf heel veel te bieden.

Tureluur met op de achtergrond het stoomgemaal Hertog Reijnout.
Tureluur met op de achtergrond het stoomgemaal Hertog Reijnout. Fotograaf: Daan Schoonhoven

Arkemheen is een van de laatste ‘strongholds’ voor wat betreft weidevogels. De reden hiervan is dat een aantal eigenwijze boeren niet mee wilden doen met een ruilverkaveling. Hierdoor zijn er nog steeds veel kleine percelen en vind je nog “ouderwetse” bochtige slootjes. Als gevolg hiervan is intensieve landbouw achterwege gebleven. Nu wordt een deel van de polder beheerd door Staatsbosbeheer.

Vanuit de lucht zie je pas echt goed de grillig kronkelende slootjes.
Vanuit de lucht zie je pas echt goed de grillig kronkelende slootjes. Fotograaf: Jan Willem Schoonhoven

Ideaal voor

Vogelfotografie
Elk seizoen is zeer geschikt om vogels te fotograferen. In de winter zijn er veel wintergasten: groepen ganzen, kuifeenden, smienten, wulpen, goudplevieren en kieviten. Kleine zwanen zie je de laatste jaren minder. Op het randmeer zwemmen tienduizenden eenden die soms massaal opvliegen en spectaculaire beelden kunnen opleveren.
In het voorjaar komen de weidevogels en rietvogels terug en vragen erom gefotografeerd te worden. Hoewel je nog steeds veel grutto’s en tureluurs ziet, zijn de aantallen ook hier flink teruggelopen. Let erop dat je bij alarmerende vogels doorloopt/fietst/rijdt omdat de vogel aangeeft dat je een bedreiging bent. Het fluitenkruid in het voorjaar maakt de polder tot een feest om in te vertoeven.
Bij de Arkervaart zie je altijd wel visdiefjes, die op relatief korte afstand duiken naar visjes.

De zomer is een relatief rustige periode wat vogels betreft. Tweede legsels van boerenzwaluwen geven je dan nog de nodige afleiding en uitdaging, bijvoorbeeld om de voedseloverdacht vast te leggen.
Tegen het einde van de zomer zie je dagelijks visarenden bij het randmeer/Nijkerkernauw. Zien is geen uitdaging, maar fotograferen des te meer. Voor goede foto’s moet je geluk hebben of er veel tijd aan besteden.
Ook het najaar is nog relatief rustig, tapuiten trekken door en laten zich soms goed fotograferen. Groepjes kemphanen vliegen rond. In de loop van het najaar keren de wintergasten terug.

De grote zilverreiger en roofvogels als buizerd en torenvalk kun je jaarrond fotograferen. Op Birdpix staan duizenden foto’s van vogels gefotografeerd in Arkemheen.

Landschapsfotografie
De combinatie van land en water maken Arkemheen aantrekkelijk voor landschapsfotografen. De meanderende slootjes zijn vooral vanaf hoogte heel boeiend. De polder is gevoelig voor nevel, waardoor na koude en windstille nachten nevel redelijk goed te voorspellen is. Deze nevel kan een waardevolle aanvulling zijn in het soms kale en lege landschap.
Stoomgemaal Hertog Reijnout en het Putter stoomgemaal zijn markante gebouwen die een waardevolle toevoeging kunnen zijn in je foto’s. In elk geval zorg je voor een herkenbare foto als je een van deze gebouwen opneemt in je foto.
Vanwege de grote aantallen vogels zijn de mogelijkheden om vogels toe te voegen aan je landschap relatief vaak aanwezig. Deze combinatie levert mooie kijkplaatjes op.

Wildlifefotografie
Het meest voorkomende zichtbare zoogdier is zonder twijfel de haas. Vanaf het einde van de winter kun je hier goed boksende hazen fotograferen. Muskusratten zie je regelmatig zwemmen en laten zich soms goed fotograferen. Hermelijntjes zie je af en toe, het fotograferen blijft bijzonder lastig, maar het zien van een hermelijn maakt je hele dag al goed.

Macrofotografie
Arkemheen staat niet bekend om bijzonder soorten insecten of flora, toch barst de polder van het leven en zullen macrofotografen voldoende onderwerpen tegenkomen om zich uit te leven. In het voorjaar kleuren de veenweiden paars van de pinksterbloemen en een maand later zie je enkele velden met kleine ratelaars. Vooral langs de slootranden vind je tal van insecten, kikkers en ander leven.

Autoluw
Voordat je afreist is het goed te weten dat de gehele Arkemheenpolder autoluw is om sluipverkeer tegen te gaan. Slechts enkele wegen als de Zeedijk en het Nekkeveld zijn open voor gemotoriseerd verkeer en deze zijn niet met elkaar verbonden.
Verreweg het beste vervoermiddel is de fiets, maar wandelen is een prima alternatief. De parkeerplaats bij het Stoomgemaal Hertog Reijnout is een goede plek om vanuit te vertrekken.

Beste plekken

Zeedijk bij Stoomgemaal Hertog Reijnout: goede uitvalplek met zicht over het randmeer.

Nekkeveld: op de hekken aan weerszijden zitten regelmatig allerlei vogels.

Arkervaart: in het voorjaar een goede plek voor futen. In strenge winters voor roerdompen. In de zomer voor visdiefjes.

Putterpolder en Delta Schuitenbeek: deze bevinden zich aan de andere zijde van de N301 richting Putten.

Interessante soorten binnen het gebied

Grutto
Haas
Tureluur
Boerenzwaluw

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

1
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
  1. Door Jan Uilhoorn op 31 maart 2016 om 14:18

    Als die schoorsteen maar niet omvalt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *