HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Berkenwoudse Driehoek

De Berkenwoudse Driehoek is een natuurgebied ten noorden van het dorp Berkenwoude in de Krimpenerwaard. Het gebied maakt deel uit van het Nationaal Natuur Netwerk en wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap.

De Berkenwoudse Driehoek op een vroege voorjaarsochtend
De Berkenwoudse Driehoek op een vroege voorjaarsochtend. Fotograaf: Arie Kooy

De begrenzing van de Berkenwoudse Driehoek wordt gevormd door de Ouderkerkse Landscheiding in het noordwesten, de Graafkade in het zuiden en aan de oostkant door een graspad, ongeveer vanaf de parkeerplaats nabij de Wellepoort naar de Graafkade.

Ten zuiden van de Graafkade liggen enkele schrale graslanden die ook tot het gebied worden gerekend.

In het gebied liggen 2 eendenkooien, “Nooitgedacht” en “Kooilust”, deze zijn helaas niet meer voor publiek toegankelijk. Tussen de eendenkooi “Kooilust” en de Graafkade zijn nog 2 blauwgraslanden aanwezig, waar in augustus de klokjesgentianen uitbundig bloeien.

In augustus bloeit de klokjesgentiaan uitbundig op de blauwgraspercelen.
In augustus bloeit de klokjesgentiaan uitbundig op de blauwgraspercelen. Fotograaf: Rie Kooy

Onlangs is het besluit gevallen, dat het Hoogheemraadschap voor Schieland en de Krimpenerwaard aanvullende inrichtingsmaatregelen gaat nemen, die gericht zijn op

  • Verbetering van de waterkwaliteit
  • Verbetering van oevers van sloten en plassen, zodat er een gevarieerde gebiedseigen vegetatie tot stand komt
  • Verbetering van de visstand door het uitgraven van bestaande veenputten

In het gebied is door het ZHL de zogenaamde Plagroute uitgezet, die onder meer leidt over en langs afgeplagde weilanden, waarop tal van planten voorkomen die houden van voedselarme grond.

Een minpuntje is de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding door en over het gebied.

Ideaal voor

  • Ondanks de aanwezigheid van een hoogspanningsleiding zijn er mogelijkheden voor een boeiende landschapsfoto te over.
  • In het gebied komen tal van vogelsoorten voor die goed zijn waar te nemen.
  • Door de inrichting van het gebied zijn tal van bloemen en planten ‘teruggekeerd’ waarvan mooie (macro)opnamen te maken zijn.

Beste plekken

De afgeplagde weilandjes in de nabijheid van het vogelkijkscherm in het zuidwesten van het gebied.
De Graafkade ter hoogte van de ingang van eendenkooi “Kooilust”. Vanaf dit punt heeft men een goed uitzicht over de schrale graslanden naar het zuiden. Een ideaal gebied voor grutto’s en tureluurs.
Het westelijke stuk van de Ouderkerkse Landscheiding, daar waar de verharding overgaat in een graspad. In dat gedeelte kan het wemelen van de vlinders en libellen.
Het graspad aan de oostkant van het gebied met uitzicht op een gevarieerde ruige rietrand.

Interessante soorten binnen het gebied

Interessante soorten:
• Planten: echte koekoeksbloem, grote ratelaar, guichelheil, klokjesgentiaan.
• Vogels: weidevogels, mezen in allerlei soorten, veel eendensoorten, blauwe en purperreigers, roofvogels.
• Vlinders: kleine vuurvlinder, distelvlinder, gehakkelde aurelia, argusvlinder, boomblauwtje .

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

1
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
  1. Door nelappelmelk op 10 oktober 2017 om 19:58

    Bedankt voor de tip Arie. Mooi om te lezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *