HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Dal van de Mosbeek

Het Dal van de Mosbeek is een natuurgebied in de gemeente Tubbergen in het noorden van Twente. Het grenst aan Duitsland en maakt deel uit van het Nationaal Landschap Noordoost-Twente. Het gebied is in eigendom en beheer van Landschap Overijssel.

Dal van de Mosbeek
De Galgenberg is een geologisch monument met een mooi uitzicht op de omgeving. Fotograaf: Ron Poot

Het gebied maakt deel uit van een stuwwallenlandschap dat in de voorlaatste ijstijd (300.000-150.000 jaar geleden) is ontstaan. Het glooiende landschap is heel afwisselend met bossen, heiden en kleinschalig landbouwgebied en voor natuurliefhebbers en recreanten heel aantrekkelijk. Uit de stuwwallen ontspringen vele bronnen en beken. De moerassige beekdalen zijn rijk aan allerlei soorten planten en dieren. Ook cultuurhistorisch is het gebied interessant. Hier en daar zijn nog grafheuvels te vinden die wijzen op een heel vroege bewoning van deze streek. Doordat het gebied een beschermde status heeft, gebeurt er de laatste jaren veel aan herstel van natuur- en cultuurhistorische waarden, zoals het zichtbaar maken van bronnen en het restaureren van grafheuvels.

Dal van de Mosbeek
Enkele grafheuvels langs het grenspad van de Noordelijke Manderheide. Fotograaf: Ron Poot

Ideaal voor

Door het afwisselende landschap met hoogteverschillen is het gebied erg geschikt voor landschapsfotografie, zowel in de zomer als in de winter. Doorkijkjes, vergezichten, van uitgestrekte heidevelden tot lieflijke beekjes.

De molens van Frans en Bels zijn een geliefd foto-onderwerp. Niet alleen deze watermolens zelf, maar ook hun omgeving is prachtig. Er loopt een aardig kronkelpaadje van de ene naar de andere molen.

Mosbeek
De Mosbeek nabij de Watermolen van Bels. Fotograaf: Ron Poot

Allerlei soorten planten en dieren komen er voor: dankzij het gevarieerde landschap zijn er tal van biotopen. De heidevelden, de Mandercirkels, de bermen van de zandwegen en de graanakkertjes zijn het meest soortenrijk aan planten en insecten. De brongebieden zijn vanwege hun kwetsbaarheid niet toegankelijk zonder begeleiding.

Beste plekken

Een goede uitgangspositie vind je bij de Molen van Bels. Daar is een parkeerplaats en een restaurant. Er starten tal van wandelroutes.
Lang de grens met Duitsland loopt een spannend wandelpad met oude eikenstobben en tal van fraaie doorkijkjes.  Er zijn restanten van een hunebed en enkele grafheuvels te bewonderen. Het pad komt langs de Galgenberg, een geologisch monument met uitzicht over de landerijen. En verder tref je heide en jeneverbessen op je weg en soms moet je even een beek oversteken.

De Mosbeek loopt van oost naar west. De bovenloop van de Mosbeek kent meerdere plaatsen waar de bronnen in het landschap zijn hersteld. Hier krijgt de vegetatie de kans zich te herstellen. De hoofdbronnen zelf zijn een bijzonder natuurreservaat en alleen onder begeleiding van een gids toegankelijk. Hier ontspringt de Mosbeek, je ziet het water uit de grond sijpelen, omringd door een unieke bronvegetatie.

Niet ver van de hoofdbronnen ligt de Paardenslenkte, een langgerekt heideveld met een schaapskudde. Je kunt hier ook even het heidepad aan de andere kant van de grens vervolgen en een kopje koffie drinken bij Zum Lönsberg. Naast het cafe is een uitzichttoren met een fantastisch uitzicht over Duitsland en Twente. In de verte zie je de eeuwige pluim van kerncentrale Emsland bij Lingen.

Bijzonder in het westelijk deel van het natuurgebied zijn de Mandercirkels, ook wel Cirkels van Jannink genoemd. Het zijn restanten van voormalige akkers, die een eeuw geleden in de vorm van een cirkel aangelegd zijn, bedoeld als innovatieve landbouwmethode. Nu zijn het natuurgebieden annex kunstobjecten, die zich geleidelijk ontwikkelen tot heidevelden met een interessante flora en fauna.

Tussen de twee cirkels ligt een authentiek jeneverbesstruweel met een lekkere mysterieuze sfeer. De nabijgelegen Manderheide is met name in augustus een schitterend paars heideveld. Als je geluk hebt tref je hier het vliegend hert aan, het grootste insect van ons land.

Interessante soorten binnen het gebied

Wespendief, nachtzwaluw, zandhagedis, zandbij, vliegend hert, weerschijnvlinder, vetblad, orchideeën, struikheide met o.a. duivelsnaaigaren, jeneverbesstruwelen

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

0
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *