Menu

Onderdeel van Pixfactory

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe, ten westen van Assen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland. Om de groei van hoogveen te bevorderen is het gebied vernat door de aanleg van damwanden, het dempen van sloten en het plaatsen van stuwen. Ook wordt rondom het eigenlijke natuurgebied een bufferzone ingericht.
Typisch landschap in het Fochteloërveen.
Typisch landschap in het Fochteloërveen. Fotograaf: Jaap Schelvis

Vanouds ligt aan de noordzijde reeds het bosgebied Bankenbos en de Kolonie Veenhuizen. Naar het zuiden en oosten toe, bij Fochteloo en Ravenswoud, worden landbouwgronden ingericht als natuurgebied, hetgeen voor de waterbeheersing als onmisbaar geldt en veel kansen biedt voor de fauna. Het gebied is beperkt toegankelijk. Er loopt een fietspad over een zandrug door het gebied en er zijn enkele voetpaden. Er staat een vogelkijkhut en nabij Ravenswoud staat een uitkijktoren die een fraai uitzicht biedt over het natuurgebied. Onderzoek in 2004 heeft uitgewezen dat de vernatting goed is geweest voor de plantengroei. Het, in Nederland uiterst zeldzame, bruin veenmos is terug. Het pijpenstrootje, een bruingele, grasachtige plant die de overhand kreeg toen het veen uitdroogde, krijgt steeds minder ruimte. Hiervoor in de plaats komen nu het eenarig wollegras en de lavendelhei.

eenarig wollegras
Eenarig wollegras Fotograaf: Jaap Oosterhuis

Ideaal voor

Vogelfotografie
In het gebied zijn goede mogelijkheden voor vogelfotografie. Als je het gebied binnenkomt vanaf de Weperpolder over de weg die Fochteloërveen heet, is er vooral in de maand mei goede kans om jagende boomvalken te fotograferen. Ze komen daar vaak dichtbij terwijl ze jagen op libellen. Langs deze weg zijn ook blauwborst en roodborsttapuit in het voorjaar goed te benaderen als ze zingen in de begroeiing langs de weg of vanaf een paaltje. Langs de wandelroute over het veengebied – die begint bij de parkeerplaats langs deze weg – kunnen geoorde futen, roodborsttapuiten en paapjes worden gefotografeerd, en in najaar en winter de klapekster.
De beste kans om kraanvogels te fotograferen heb je in de buurt van Ravenswoud op de akkers. In het gebied zelf zijn de kraanvogels moeilijker te benaderen, of ze moeten over je heen komen vliegen.

Macrofotografie
Het gebied is rijk aan insecten; vlinders, libellen en loopkevers. Ook groeien er veel bijzondere bloemen die het fotograferen waard zijn. De beste mogelijkheden zijn er langs de hierboven genoemde wandelroute over het veengebied. In voorjaar kan het er overigens nog erg nat zijn, trek dan laarzen aan.

Reptielen
De adder, ringslang en gladde slang komen voor in het gebied. In het voorjaar maak je de meest kans op adder en ringslang. Ga niet van het pad af om ze te vinden. De gladde slang kan vooral in het najaar worden gevonden maar laat zich lang niet altijd zijn. In het gebied komen ook veel heikikkers voor.

Landschappen
Het gebied is heel geschikt voor landschapsfotografie. De weidsheid, de afwisseling van droog en nat, de vennetjes en gevarieerde begroeiing, de mystieke sfeer bij winterse omstandigheden … Vanuit de uitkijktoren bij Ravenswoud zijn ook mooie foto’s van het gebied te maken.

Beste plekken

Uitkijktoren Ravenswoud voor een mooi zicht op het gebied.

Akkers Ravenswoud voor kraanvogels.

De parkeerplaats aan de weg Fochteloërveen is een goed vertrekpunt voor vogels en reptielen.

Interessante soorten binnen het gebied

Vogels: paapje, roodborsttapuit, blauwborst, geelgors, boomvalk, kraanvogel, bruine kiekendief, geoorde fuut, zomertaling, porseleinhoen, raaf, fluiter, zwarte specht. Bij oostenwind in mei is er kans op de roodpootvalk.

Insecten: groentje, veenhooibeestje (grootste populatie van Nederland), gentiaanblauwtje, heideblauwtje. Met in totaal veertig waargenomen libellensoorten is het Fochteloërveen één van de rijkste libellengebieden van Nederland.

Planten: zonnedauw, veenbes, wollegras, rijsbes, lavendelheide, moeraswolfsklauw. In het bos: dubbelloof, koningsvaren, witte klaverzuring, bosanemoon, grootbloemige muur.

Op de kaart

3 reacties

  1. Ook ik mis de slangenarend. Dat is toch wel een van de bijzondere soorten van de laatste paar jaar. Ik heb de indruk dat ze van de Hoge Veluwe naar het Fochteloer Veen vliegen en omgekeerd. Daarbij komen ze regelmatig over mij woonplaats.(Uddel) Voorlopig zijn het zwerfvogels, maar wat niet is kan komen, toch!

  2. Ik heb het geluk om aan de rand van dit gebied te wonen en te werken in Bankenbos en kan zodoende iedere dag genieten van wat je beschrijft.
    Mis wel bij de vogels de slangarend die zo af en toe op bezoek komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Geef een reactie

3 reacties

  1. Ook ik mis de slangenarend. Dat is toch wel een van de bijzondere soorten van de laatste paar jaar. Ik heb de indruk dat ze van de Hoge Veluwe naar het Fochteloer Veen vliegen en omgekeerd. Daarbij komen ze regelmatig over mij woonplaats.(Uddel) Voorlopig zijn het zwerfvogels, maar wat niet is kan komen, toch!

  2. Ik heb het geluk om aan de rand van dit gebied te wonen en te werken in Bankenbos en kan zodoende iedere dag genieten van wat je beschrijft.
    Mis wel bij de vogels de slangarend die zo af en toe op bezoek komt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: