HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Jan Durkspolder

De Jan Durkspolder vormt een onderdeel van een groter natuurgebied genaamd de Alde Feanen (Nationaal Park De Oude Venen) dat beheerd wordt door It Fryske Gea. Het ligt meteen ten zuiden van het watersportdorpje Eernewoude.

Jan Durkspolder
Uitzicht over de Jan Durkspolder met een petgat op de voorgrond. Fotograaf: Jaap Zuidersma

De Jan Durkspolder is een laagveen-, moeras-, weidegebied met een aantal grote petgaten. Verspreid zijn een aantal bosschages van onder andere berk en els vermengd met gagel te vinden. Dit gecombineerd met rietkragen, sloten en petgaten maakt het een gebied bij uitstek voor water- en rietvogels. Je kunt er dan ook dodaars, geoorde fuut, lepelaar, kuifeend, rietgors, sprinkhaanzanger, maar ook weidevogels als ganzen, gele kwikstaart, boerenzwaluw en ooievaars vinden. Door het gebied lopen twee paden die beide een vogelhut aan doen en er is nog een uitzichtpunt vanwaaruit het hele gebied te overzien is. De grootste van de twee hutten is rolstoelvriendelijk. Daarnaast is het gebied ook (deels) toegankelijk met een kano.

Jan Durkspolder
Moerasviooltje is een kenmerkende plant voor het gebied. Fotograaf: Jaap Zuidersma

Ideaal voor

In het voor- en najaar is het gebied bij uitstek geschikt voor vogelfotografie dus telelens zeker mee. Maar vergeet ook vooral je macrolens niet want er zijn ook veel insecten en planten te fotograferen en natuurlijk amfibieën. En al is het een vrij kaal gebied toch zijn er een aantal plekken die zich heel goed lenen voor landschapsfotografie en af en toe kom je nog een fotogenieke boerderij, windmotor en zeilbootjes tegen.

Beste plekken

Waar de weg vanaf de weg naar Oudega overgaat in een breed schelpenpad kan de auto geparkeerd worden en bevindt zich een door wilgen geflankeerd pad dat naar een grote ronde vogelkijkhut loopt. Vanuit deze hut heb je een uitzicht over een voor de hut gelegen ondiep petgat. Rondom de hut heb je zicht op een keur aan vogels waaronder dodaars, geoorde fuut, meerkoet, kokmeeuw, lepelaar, wilde eend, fuut, visdief, kievit, slobeend, grauw gans, kuifeend. Af en toe vliegt er een bruine kiekendief of een ooievaar over en in de hut zelf nestelen boerenzwaluwen.
Teruglopend vanuit de hut volg je het schelpenpad tot je rechts een kleiner graspad ziet. Dit loopt via een brug naar een veel kleinere vogelhut. In deze kleine hut nestelen ook boerenzwaluwen en voor de hut tref je onder andere soms watersnip of witgat en altijd een kleine kolonie kokmeeuwen. Langs het pad naar de hut tref je onder andere rietgors, rietzanger en paapje aan.

Vanaf de kleine hut loopt een pad langs een petgat met dode bomen verder richting Eernewoude. Hierna volgt een schelpenpaadje links langs een kanaal met veel woonboten tot waar je het brede pad naar de grote hut weer kruist. Hier ga je links en daarna bijna direct weer rechts door een klaphekje een graspad op dat je volgt langs het kanaal tot je bij een uitzichttoren komt vanwaar je het hele gebied kunt overzien.

Van het uitzichtpunt gaat het langs het kanaal verder tot je bij een weg met populieren komt. Hier volg je de weg naar links tot je bij bosschages komt, hier is het even opletten want aan de linkerkant is een hek met een klaphekje, daar ga je doorheen. Hier loop je door een mengeling van gagelstruiken, elzen en berken, waar je heel veel insecten tegenkomt waaronder veel libellen, vlinders, wantsen enz. Hierna loopt het pad door open terrein naar de weg en kan je links weer richting de grote hut lopen.

Interessante soorten binnen het gebied

Geoorde fuut, baardmannetje, dwergmuis, moerasviooltje, kroosvaren.

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

3
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
 1. Door Robert Wagter op 15 augustus 2017 om 15:41

  Mooie uitgebreide beschrijving. Ik woon op 10 minuten hiervan en kom er redelijk vaak en heb een enkele kanttekening over dit schrijven. Bij mijn weten is de plas voor de grote kijkhut geen petgat maar een onder water gezette boerenpolder. Verder zal je niet snel een paapje zien (zie ergens in het verslag) maar wel bijvoorbeeld de blauwborst. Ook zitten er roerdompen in het gebied richting de kleine hut. Sinds een jaar of wat zijn er nu ook jaarlijks een aantal lepelaarsnesten rechts voor de grote kijkhut. Ook wordt tegenwoordig regelmatig een zeearend gespot; deze verblijven in de gebieden rondom de Jan Durkspolder. Ter info dus.

  1. Door Jaap Zuidersma op 17 september 2017 om 09:52

   Heb het even opgezocht en inderdaad het was een zomerpolder. Het paapje heb ik er wel degelijk gezien, staat ook een foto van bij ben daar ook op gewezen door een terreinbeheerder en het paapje is ook een vogel van moeras/dras gebieden. De aanwezigheid van de andere vogels is mij ook bekend maar bedankt voor de aanvulling is ook leuke info voor andere lezers.

 2. Door Martien Bosch op 4 oktober 2016 om 18:22

  Een prachtig gebied. Ben er vorig jaar met een fluisterboot doorheen geweest tegen de avond en heb er mooie natuuropnamen kunnen maken. Mooi door de heer Zuidersma uitgelegd. Mag wel een vervolg hebben. Prachtige foto’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *