Menu

Onderdeel van Pixfactory

Lauwersmeer

Het Lauwersmeer is een groot natuurgebied in Noord Nederland. Er is een Fries en een Gronings gedeelte. Het bestaat voor een groot deel uit een brak/zoetwatermeer, dat in 1969 is ontstaan door afsluiting van de oorspronkelijke Lauwerszee. Het Lauwersmeer heeft een wateroppervlakte van ongeveer 2000 hectare. Het totale Nationaal Park Lauwersmeer beslaat circa 5500 hectare.
Brandganzen vanaf Ezumakeeg.

Kenmerkend voor het Lauwersmeer is de afwisseling van biotopen; rietvelden, moerassen, jonge bosaanplant, open water, bloemrijke graslanden en de Waddenkust. Vooral in de maand juni bloeien er talrijke orchideeën. Vogels zijn er op elk moment in het jaar volop te zien; vooral steltlopers, eenden en ganzen. In de jonge bosaanplant laat in mei de wielewaal van zich horen, maar ook soorten als fluiter en zomertortel zijn er waar te nemen.

Een deel van het gebied (Marnewaard) is militair oefenterrein en daarom niet altijd vrij toegankelijk.

Ideaal voor

Vogelfotografie:
Van de verschillende vogelkijkhutten is de hut bij de Ezumakeeg heel geschikt voor vogelfotografie. Vanuit de auto kunnen op veel plekken eenden en ganzen van dichtbij worden gefotografeerd. In de haven van Lauwersoog zijn meeuwen, sterns en steenlopers van dichtbij vast te leggen, met soms een zeehond als extraatje.

Macrofotografie:
Langs de verschillende wandelroutes kunnen in de zomer bloemen worden gefotografeerd zonder dat men het terrein in moet. Geschikt hiervoor is de orchideeënroute die Staatsbosbeheer heeft uitgezet.

Landschapsfotografie:
Voor landschapsfotografie biedt het gebied ook vele mogelijkheden, vanwege de afwisseling van biotopen. Kies voor kleurrijke lentelandschappen of juist voor de woeste eenzaamheid van de winter.

Beste plekken

Vogelkijkhut Ezumakeeg: als de waterstand niet te hoog is komen steltlopers en eenden vlak bij de hut. Vooral in de maanden mei, augustus en september is er veel te zien, zoals de zeldzame soorten kemphaan, temminck strandloper en stelkluut.

Orchideeënroute: vanaf eind mei bloeit in het gebied massaal de meiorchis en rietorchis. Later in de zomer ook soorten als parnassia en moeraswespenorchis en vele andere bloemen.

Uitkijkbult de Pomp: vanaf deze plek heb je een goed zicht op vele vogels, waaronder de zeearend.

Wandelroute de Pomp: de route voert door riet en meer open land. Het is een ideale route voor vogelliefhebbers, met soorten als blauwborst, bruine kiekendief, roodborsttapuit en baardman.

Jaap Deensgat: een observatiehut waar je zeker in de ochtend goed zicht hebt over het water, met fraaie soorten zoals diverse eendensoorten, ganzen, lepelaars en zilverreigers.

Interessante soorten binnen het gebied

Vogels: kemphaan, brandgans, grauwe gans, zeearend, lepelaar, baardman, blauwborst, aalscholver, zomertaling, smient, brilduiker, kleine zwaan.
Bloemen: rietorchis, parnassia, moeraswespenorchis, grote en kleine ratelaar, heelblaadjes, duizendguldenkruid
Overig: ree, zeehond (vooral rond de haven van Lauwersoog en bij de sluizen)

Op de kaart

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef een reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze artikelen vind je vast ook interessant: