HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Lekuiterwaarden ten oosten van Schoonhoven

Het gebied bestaat uit zomerpolders, zomerdijken, plassen en vennetjes, rietgorzen, grienden en rivierarmen. Hier foerageren en broeden tal  van eenden, ganzen,  riet-  en zangvogels. Zeer frequent foerageren er purperreigers die afkomstig zijn uit het broedgebied aan de overkant van de Lek, de Zouweboezem nabij Ameide.

Lekuiterwaarden ten oosten van Schoonhoven
Het voorjaar is aangebroken. Fotograaf: Arie Kooy

De Lekdijkhellingen zijn vooral in het voorjaar bijzonder bloemrijk. Echter het maaibeleid van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zou wat meer rekening kunnen houden met de handhaving van de plantengroei.

Bijzonder is het schiereiland De Bol. Dit is een aardkundig monument. Eén van de weinige gebieden langs de grote rivieren waar nog rivierduinen zijn. Dit eiland is vooral in het voorjaar met bloeiende meidoorns erg fotogeniek.

Op het schiereiland is een wandelroute van ongeveer 3 kilometer uitgezet. Deze route biedt een gevarieerd landschap, strandjes, weiden, rivierarmen, de rivier de Lek, grienden en rietgorzen.

Ideaal voor

Landschapsfotografie:  Voor de landschapsfotograaf is vooral de lente interessant, als het gebied door wisselende waterstanden van uur tot uur verandert.

Vogelfotografie: de rivierarmen circa 1 kilometer ten oosten van Schoonhoven en de rivierarm iets ten oosten van Willige Langerak  zijn in de winter en in het voorjaar interessant door de aanwezigheid van tal van eenden-, zwanen-  en ganzensoorten. ’s Zomers foerageren er steeds meer lepelaars en steltlopers

Beste plekken

De Rivierarmen op 1 en 2 kilometer ten oosten van Schoonhoven
De Binnenlek ten noord-westen van de Bol
De Bol

Interessante soorten binnen het gebied

• Vogels : ooievaars, lepelaar, kleine zwaan, bergeend
• Planten: kruisdistel, sikkelklaver, paarse morgenster.

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

1
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE
  1. Door Wilbert op 15 augustus 2015 om 19:11

    Mooi en duidelijk stuk. Prachtige foto,s, pulitzerprijs….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *