HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Molenplas

De Molenplas (ook wel bekend als Stevol Plas) is ontstaan door grindwinning. Commercie en natuurontwikkeling gingen hier hand in hand. Grindrijke eilandjes, een prachtig ooibos en rustige baaien sieren het ooit agrarische landschap.

Cascade.
Cascade. Fotograaf: Bob Luijks

De hele zomer bloemen

Vandaag de dag behoort de Maasnatuur tot de bloemenrijkste die we hebben. Overal waar je kijkt, zie je bloemen. Het spektakel begint in mei, als margrieten en boterbloemen het landschap in de prachtigste kleuren wikkelen. Waar bij veel natuurgebieden de bloei beperkt is tot een kort hoogtepunt, gaat de Maasnatuur door tot aan het einde van de zomer. Juist in de zomer kun je je vergapen aan de nodige bijzonderheden. Vooral op arme, schrale plekjes groeien opvallende planten, zoals muurpeper. Tel daar onder andere duifkruid, gewone agrimonie en kaardenbol bij op en je snapt dat het hier een kleurrijk feest is. Wilde cichorei vormt een knallende afsluiter van het bloeiseizoen. Wanneer de kleuren zich terugtrekken uit het landschap, is de tijd van de zaden aangebroken. Een invasie van vogels, zoals putters is het gevolg. Niet alleen vogels verspreiden de zaden, ook de runderen en paarden zorgen hier ongewild voor.

Konik.
De zaden van grote klis en kleefkruid blijven in grote getale aan de vacht van de grote grazers hangen, zoals hier bij deze konik. Fotograaf: Bob Luijks

Veel water betekent veel watervogels. Het diepe water van de plas koelt in de winter maar langzaam af. Jammer voor schaatsliefhebbers, maar een zegen voor veel watervogels. Wanneer grote delen van het land dichtgevroren zijn, vinden de vogels hier nog open water. Meerkoeten, smienten en tafeleenden zwemmen in enorm grote groepen rond. Ook ganzen kom je hier veel tegen. Bijzonder zijn vooral ook de grindrijke eilandjes in de plas. Kokmeeuwen broeden hier, evenals plevieren en visdiefjes.

Kokmeeuwen vallen een mantelmeeuw aan die een kuiken probeert te ontvreemden.
Kokmeeuwen vallen een mantelmeeuw aan die een kuiken probeert te ontvreemden. Fotograaf: Bob Luijks

Aan de noordkant van de plas bevindt zich een prachtig ontwikkeld ooibos. Hier waan je je in een riviersysteem uit lang vervlogen tijden. Restanten van een oud rivierbos kwamen bij de grindwining naar boven. De tweeduizend jaar oude bomen zijn als monument op de oever teruggeplaatst. Ooibossen zijn zeldzaam langs de Maas. Vanwege hoogwaterveiligheid wordt de ontwikkeling van ooibossen vrijwel nergens getolereerd. Hier krijg je een glimp van hoe een natuurlijk Maasdal eruit zou zien zonder de steeds terugkerende bemoeienis van de mens. De geul die door dit bosje loopt, mondt via een aantal bulderende cascades uit in de plas. Op de achtergrond fungeert de Hompesche Molen (bezoekerscentrum met speelbos van Natuurmonumenten) als baken in het landschap.

De bewoonde wereld lijkt soms ver weg.
De bewoonde wereld lijkt soms ver weg. Fotograaf: Bob Luijks

Ideaal voor

Landschapsfotografie: zeker de stukken rond het bomenmonument, het ooibos, de mondig van de Geleenbeek en de cascade. Storend (of beter: uitdagend) zijn wel de vele hoogspanningsleidingen.

Vogelfotografie: watervogels zijn het gehele jaar massaal aanwezig.

Macrofotografie: eindeloos veel bloemen.

Beste plekken

Cascade noordoostzijde plas: een reeks stroomversnellingen laat het water van de Geleenbeek (die in de plas uitmondt) wegstromen naar de Maas. Ideale plek om te spelen met lange sluitertijden.

Eilandje zichtbaar vanaf parkeerplaats Verlengde Oude Maasweg: broedplek van meeuwen en visdiefjes, waar altijd wel iets gebeurt.

Baaitjes aan noordwestzijde van de plas: luwe plekjes met veel watervogels.

Interessante soorten binnen het gebied

Konik, visdief, diverse ganzensoorten, ogentroost (3 soorten)

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

0
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *