HOME < PRAKTIJK < GEBIEDEN
GEBIEDEN

Noard-Fryslân Bûtendyks

Aan de rand van de Waddenzee, in het noorden van het Friese vasteland, ligt een van de grootste kweldergebieden van Europa, Noard-Fryslân Bûtendyks.

Noard-Fryslân Bûtendyks
Overzicht van Noard-Fryslân Bûtendyks vanaf de zeedijk bij het Kwedercentrum. Fotograaf: Hendrik van Kampen

Het meer dan 4000 hectare grote gebied bestaat uit zomerpolders, zomerdijken, historische duikers, landaanwinningwerken, slikvelden en natuurlijke kwelders. Vastelandskwelders zijn van groot belang voor de vogels die voedsel zoeken in de Waddenzee. Hier kunnen ze broeden en rusten tijdens hoogwater. Daarnaast is het gebied van belang als foerageergebied voor overwinterende ganzen. Om de natuurwaarden te vergroten zijn in het gebied dijken van zomerpolders doorgestoken om zo het zeewater weer toegang te geven. Daardoor kan het areaal met bijzondere zoutminnende kwelderplanten worden vergroot. Achter de zeedijk, aan de rand van het gebied vind je het kweldercentrum van “it Fryske Gea”, een mooi startpunt voor een eerste verkennende wandeling.

Ideaal voor

Landschapsfotografie:
Door het uiterst vlakke en open karakter is enige fotografische ervaring wel wenselijk. Voor de landschapsfotograaf is vooral de herfst interessant, als de kwelder herfstkleuren krijgt en indrukwekkende wolkenluchten sfeer brengen. De kunst is hier te zoeken naar een pakkende voorgrond en te spelen met de eindeloze wolkenluchten.

Vogelfotografie:
Vogels zijn het hele jaar door aanwezig, maar lastig te benaderen. Je moet goed zijn in het bedenken van trucs.

Macrofotografie:
Tot slot heb je nog de bijzondere zilte flora, die vooral bloeit in augustus.

Beste plekken

Zwarte Haan: gemakkelijk toegankelijk, grote groepen vogels in het najaar.

De Pier bij Holwerd: gemakkelijk toegankelijk. Onder aan de zeedijk kan je minder schuwe soorten als kanoet, bonte strandloper en juveniele rosse grutto’s goed fotograferen. Regelmatig zie je een jagende slechtvalk.

Wandelroutes bij het Noarderleech: voor de moeilijkere soorten zoals adulte zilverplevier, zwarte ruiter, bosruiter, groenpootruiter. Alles in overweldigende hoeveelheden.

Interessante soorten binnen het gebied

Bijzonder is de zilte flora met onder andere zeeaster, gerande schijnspurrie, zeekraal en het schorrenkruid die in de herfst rood kleuren. Wat betreft vogels is er een keur aan steltlopers, onder andere zilverplevier, groenpootruiter, zwarte ruiter en strandlopersoorten. In de winter enorme groepen brandganzen en rotganzen. In het gebied vind je veel roofvogels die op de vogelrijkdom afkomen, denk daarbij aan slechtvalk en blauwe kiekendief.

Op de kaart

Deel dit artikel

Facebook icon Twitter icon Google plus icon

0
REACTIES
BEKIJK REACTIES en PLAATS UW REACTIE

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *