Menu

Onderdeel van Pixfactory

Zuidlaardermeer

Het Zuidlaardermeergebied is onderdeel van het Hunzedal en ligt vlak onder de stad Groningen. Het bestaat uit het Zuidlaardermeer met haar oeverlanden en uit diverse polders welke samen een oppervlakte van zo’n 2000 hectare hebben. Voorheen was het Zuidlaardermeergebied een laagveenmoeras, maar na de ontwatering van het gebied is het langdurig gebruikt voor weide- en hooilanden.
Zuidlaardermeer
Dreigende luchten boven de Oostpolder. Voorin de foto de onderwater gezette zomerpolder, daarachter het veenweidegebied. Fotograaf: Thijs Glastra

Het Zuidlaardermeergebied is nu voor een groot deel in handen van Het Groninger Landschap en bestaat uit diverse natte polders met een verschillend peilbeheer waardoor het een dynamische gebied is geworden. Het gebied staat inmiddels bekend om haar moerassige karakter met vele bijzondere moerassoorten (flora en fauna). Zo broeden hier nu al sinds 2012 witwangsterns (met uitzondering van 2016, toen zaten ze 10 km noordelijker), uniek voor Nederland! Ook de otter en bever zijn soorten die hier waargenomen kunnen worden.

zuidlaardermeer
De witwangstern is een soort die vaak tegen de wind in foerageert waardoor de anders zo snelle stern redelijk makkelijk is te fotograferen. Fotograaf: Thijs Glastra

Ideaal voor

Het Zuidlaardermeergebied is een gebied dat zich leent voor mooie foto’s. Doordat je via onverharde wegen, kaden, fiets- en wandelpaden midden in het gebied zit, is de natuur eigenlijk altijd dichtbij. Met name voor vogel- en landschapsfotografie zit je hier goed en wanneer je wat meer tijd in de zoogdieren steekt zijn de hermelijn en wezel hier met wat geluk goed te fotograferen! De vroege ochtenden in dit gebied zijn vaak geweldig, mede doordat het een nat gebied is heb je hier redelijk vaak ochtendmist hangen wat resulteert in hele sfeervolle foto’s.

Het gebied is eigenlijk het hele jaar rond interessant, helemaal met de komst van het paartje zeearend dat in 2017 voor het eerst een jong heeft grootgebracht. Maar voor het echte vogelfeest moet je hier in de zomer zijn; van het voorjaar tot in het najaar, als de vele moerassoorten dit gebied weer opzoeken. Geoorde futen in grote getale en vaak niet schuw, witwangsterns in aantallen dat je bijna gaat denken dat het gewoon is en dan vergeet ik nog de vele weidevogels. Er is altijd wel wat te fotograferen!

Zuidlaardermeer
Als je een Wezel of Hermelijn de weg over ziet steken, houd die plek dan goed in de gaten! Grote kans dat ze weer terugkomen. Fotograaf: Thijs Glastra

Beste plekken

De Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder zijn twee aangrenzende polders aan de oostzijde van de Hunze (Drents Diep) die het hele jaar rond nat zijn. Er loopt langs en door deze polders een fietspad dat zeer de moeite waard is. Je hebt altijd kans op een hermelijn of wezel op het fietspad en direct naast het fietspad heb je prachtige natuur met vogels vaak op korte afstand. Afgelopen jaar hebben alleen al in de Westerbroekster- madepolder ruim 10 paar steltkluut gebroed! Zowel in de Kropswolder-
buitenpolder als in de Westerbroekstermadepolder is een vogelkijkhut aanwezig.

De Onnerpolder en aangrenzende Oostpolder liggen aan de westzijde van het Zuidlaardermeer en het Drents Diep. Ze zijn goed te overzien vanaf de Osdijk of de Zuiderhooidijk. Deze twee polders bevatten veenweidegebieden met veel broedende weidevogels en ze bestaan voor een deel uit zomerpolders. De zomerpolders worden in het voorjaar onder water gezet om vervolgens in de loop van de zomer droog te vallen. In deze zomerpolders hebben in 2017 de witwangsterns gebroed en is de geoorde fuut in grote getale te vinden. Daarnaast gebruikt de zeearend de zomerpolders veel als jachtgebied. Het gemaal Onnerpolder aan het einde van de Zuiderhooidijk biedt een mooi uitzicht over de omliggende polders. De zomerpolders zijn het beste te zien aan het einde van de Osdijk.

Aan de oostkant van het Zuidlaardermeer liggen de oeverlanden Leinwijk en Wolfsbarge. De natte rietlanden vormen een ideaal habitat voor onder andere roerdomp en een kolonie zwarte sterns die zich hier mooi laten fotograferen. Vanuit een uitkijktoren kan je hier het hele Zuidlaardermeer overzien.

Interessante soorten binnen het gebied

Witwangstern, zeearend, grutto, hermelijn en wezel.

Op de kaart

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geef een reactie

Eén reactie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze artikelen vind je vast ook interessant: