Menu

Onderdeel van Pixfactory

Lightroom module Ontwikkelen (1)

In de eerste vier Lightroom tutorials hebben we mappen aangemaakt, bestanden geïmporteerd en trefwoorden toegevoegd. Nu selecteren we een foto om te bewerken en duwen we op de letter “D” ( voor develop) waardoor we in de module Ontwikkelen terecht komen. Eindelijk, werken zonder lagen, al heeft dat ook zo zijn beperkingen….
Lightroom

Een eerste blik op de Lightroom module Ontwikkelen

Wellicht begin je al een beetje vertrouwd te raken met de interface van Lr. De module Ontwikkelen lijkt een beetje op de module Bibliotheek. Deze module bevat ook de modulekiezer (functietoets F5), een linker zijvenster (functietoets F7), de filmstrip (functietoets F6) en een rechter zijvenster (functietoets F8). De modulekiezer en de filmstrip zijn dezelfde als in de module Bibliotheek, de beide zijvensters zien er iets anders uit. Dan is er nog de taakbalk (sneltoets T). Vijf van de tien onderdelen die in de taakbalk van de Module Bibliotheek voorkomen komen ook voor in de taakbalk van de Module Ontwikkelen. De weergavemodi verschillen iets van elkaar. Laten we eerst eens kijken naar het linker zijvenster.

Klik op de driehoekjes, aan de rechter zijde van het paneel, om het pop up venster op te roepen.

Navigator

Pop up venster met de verschillende vergrotingen die je kunt kiezen.

Bovenaan in het linker zijvenster vinden we dezelfde Navigator als in de module Bibliotheek, dus ook met dezelfde functionaliteit. Door de sneltoetsen ‘Ctrl+’ en ‘Ctrl-‘ te gebruiken kun je van de modus ‘Passend’, naar respectievelijk de modi ‘Vullen’, 1:1, en uiterst rechts een zelfgekozen instelling variërend van 1:16 (16 keer kleiner dan het origineel) tot 11:1 (11 keer groter dan het origineel).

Klik je in het Navigator venster of op de afbeelding, dan zoomt Lr automatisch in tot het niveau 1:1. Dan verschijnt ook het vierkantje in het Navigator venster waarmee je door de afbeelding kan scrollen.

Voorinstellingen

Onder de Navigator vinden we het paneel ‘Voorinstellingen’. Dit zijn dezelfde voorinstellingen die we in het hoofdstuk over de Module Bibliotheek zijn tegengekomen.

Klik op het driehoekje om de voorinstellingen uit te vouwen.

Wanneer je met je muis/cursor over een voorinstelling beweegt zie je in de Navigator een voorvertoning van hoe de afbeelding er uit komt te zien als je op de voorinstelling klikt en deze dus kiest. Heb je de verkeerde voorinstelling aangeklikt kun je dit met ‘Ctrl+Z’ weer ongedaan maken.

Het is ook mogelijk zelf voorinstellingen te maken. Klik hiervoor op het plusteken rechts naast ‘Voorinstellingen’ en dit scherm verschijnt.

Bovenaan in het scherm geef je de voorinstelling een naam. Eronder geef je op in welke map de voorinstelling opgeslagen moet worden. En nog verder naar beneden vink je de onderdelen aan die je in de voorinstelling opgenomen wilt hebben. Als je tevreden bent klik je op ‘Maken’. Door jezelf gedefinieerde voorinstellingen zijn ook beschikbaar in de Module Bibilotheek.

Momentopnamen

Als we in het linker zijvenster een paneel naar beneden gaan, komen we het paneel ‘Momentopnamen’ tegen.

Ook dit paneel is uit te klappen en door op het plusteken te klikken maak je een momentopname.

Het aanmaken van een momentopname kan handig zijn als je een hele reeks bewerkingen hebt gedaan en je wilt voorkomen dat je in de historie (dit is het volgende paneel) moet zoeken om de juiste instelling terug te vinden.

Standaard worden de huidige datum en tijd weergegeven. Dat zegt natuurlijk niet zo veel. Je kunt ook een naam aan de momentopname geven die wat duidelijker is.

Historie

Het volgende paneel in het linker zijvenster is het paneel ‘Historie’.

Net zoals bij het paneel Voorinstellingen krijg je een voorvertoning te zien wanneer je met de muis over de reeds gedane aanpassingen beweegt.
Bij dit paneel vinden we aan de rechter zijde geen plusteken, maar een kruisje. Door op het kruisje te klikken worden alle aanpassingen verwijderd. Zijn er stappen in het paneel Historie waarmee je tevreden bent als (eind)resultaat kun je er een Momentopname (zie vorige paneel) van maken. Ook al wis je de historie, de Momentopnamen blijven bewaard, ook wanneer je dus beneden in het scherm de knop ‘Opnieuw instellen’ kiest. Kies je voor opnieuw instellen, dan worden de aanpassingen dus niet verwijderd. Speel er eens mee, door de toetscombinatie ‘Ctrl+Z’ te gebruiken kun je altijd terug. Met ‘Ctrl+Y’ ga je weer vooruit. Dit is overal in Lr het geval.

Verzamelingen

Als laatste in het rijtje onderdelen, het paneel ‘Verzamelingen’.

Dit zijn dezelfde verzamelingen als in de Module Bibliotheek. Dit paneel is al in Een eerste blik op de Module Bibliotheek besproken.

Kopiëren… en Plakken

Helemaal onderaan in het linker zijvenster zien we de knoppen ‘Kopiëren…’ en ‘Plakken’.

Deze knoppen zijn te gebruiken in combinatie met de filmstrip (functietoets F6). Wil je instellingen in de Module Ontwikkelen van een foto naar een of meerdere foto’s kopiëren, zorg er dan voor dat de filmstrip zichtbaar is.

Druk op de knop ‘Kopiëren’ en dit scherm verschijnt.

In dit scherm kun je door het aan- en uitvinken van de vierkantjes aangeven welke instellingen je wilt kopiëren. Heb je je keus gemaakt klik dan op de knop kopiëren. Vervolgens selecteer je met de muis (als het om meer bestanden gaat in combinatie met de Ctrl- of Shift-toets) in de filmstrip de foto’s waar naartoe je de instellingen wilt plakken.

Vervolgens klik je op de knop ‘Plakken’. De instellingen van de ‘doelfoto(‘s)’ zijn nu gelijk aan de instellingen van de ‘bronfoto’.Een andere mogelijkheid is om met de rechtermuisknop in de afbeelding klikken en kiezen voor ‘Ontwikkelinstellingen > Instellingen kopiëren…’, respectievelijk ‘Instellingen plakken’. Voor mensen die liever de sneltoetsen gebruiken: de sneltoets voor kopiëren is ‘Ctrl+Shift+C’ en de sneltoets voor plakken, het zal je niet verbazen, is ‘Ctrl+Shift+V’. Het kan natuurlijk ook altijd nog via het menu-item ‘Instellingen’.

De Taakbalk

Ook in de module Ontwikkelen kan gebruik worden gemaakt van de taakbalk. Op enkele onderdelen na is hij gelijk aan de taakbalk zoals we die in het hoofdstuk Een eerste blik op de module Bibliotheek tegenkwamen. Alleen de onderdelen die (gedeeltelijk) anders zijn worden hier behandeld.

Alleen de onderdelen van de taakbalk die (gedeeltelijk) anders zijn worden hier behandeld.

1 Weergavemodi

Klik je op het driehoekje rechts naast het tweede icoontje verschijnt dit venster.

Klik op de ‘Voor/Na…’ voor de vergelijking van je keuze. Je kunt ook de ‘\’ (backslash op je toetsenbord) gebruiken. Daarmee switch je tussen
de weergave ‘Voor’ en ‘Na’. In dit geval wordt de foto in zijn geheel getoond.

7 Zoomen

Klik en sleep met het bolletje, net zoals met de ‘Miniatuurgrootte’ in de Module Bibliotheek, om de weergave te vergroten of te verkleinen. Dit kun je ook doen met ingedrukte ‘Ctrl-toets+scrollen’ met je muiswieltje. Het zelfde resultaat bereik je wanneer je in het paneel Navigator de grootte van de weergave kiest door op één van de modi ‘passend’, ‘vullend’, 1:1, of een van de voorinstellingen te klikken die zich onder het dubbele driehoekje bevinden. Vanaf de modus ‘vullend’ en groter verschijnt in het Navigatorvenster een vierkantje waarmee je door de afbeelding kan navigeren. Hoe meer je bent ingezoomd, hoe kleiner het vierkantje wordt weergegeven.

8 Rasteroverlay

Klik je in het onderdeel ‘Rasteroverlay’ op het dubbele driehoekje verschijnt dit venster waarin je kunt aangeven of en hoe je de rasteroverlay wil weergeven.
Kies je voor ‘Altijd’ of voor ‘Automatisch’, dan kun je de grootte van de overlay aanpassen door met ingedrukte linker muisknop het bolletje naar links of naar rechts te slepen. Is ‘Altijd’ aangevinkt, dan is het raster inderdaad altijd zichtbaar, ook in andere onderdelen. Ik kies zelf voor ‘Automatisch’.

9 Elektronische proef

De elektronische proef valt buiten het bestek van deze tutorial. Wil dit gereedschap tot zijn recht komen moet je monitor gekalibreerd zijn. Elektronische proef stelt je in staat om foto’s op het scherm weer te geven zoals ze worden afgedrukt en de foto’s te optimaliseren voor een bepaald uitvoerapparaat. Met elektronische proeven kun je zien hoe je afbeeldingen er in gedrukte vorm uitzien en kun je ze aanpassen en onverwachte kleur- en tintverschuivingen verminderen.

In dit eerste deel van een vierluik over de module Ontwikkelen bespreken we het linker zijvenster en de taakbalk. De andere delen behandelen:
deel 2: het rechter zijvenster tot en met het paneel ‘Kleurtintcurve’.
deel 3: het rechter zijvenster vanaf het paneel ‘HSL’ tot en met het paneel ‘Lenscorrecties’.
deel 4: het rechter zijvenster vanaf het paneel ‘Transformatie’ tot en met de knoppen ‘Vorige’ en ‘Opnieuw’.

4 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Geef een reactie

4 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: