Menu

Lightroom module Ontwikkelen (3)

In de eerste twee delen van het vierluik over de Lightroom module Ontwikkelen zijn het linker zijvenster, de taakbalk en het rechter zijvenster tot en met het paneel 'Kleurtintcurve' besproken. In dit deel komt het rechter zijvenster vanaf het paneel 'HSL' tot en met het paneel 'Lenscorrecties' aan de orde.
Fotograaf: Jack van Dalen

HSL / Kleur / Zwart-wit

HSL staat voor:
De ‘H‘ van ‘Hue’, in het Nederlands ‘Kleurtoon’. Hiermee kan een kleur vervangen worden door een andere kleur.
De ‘S‘ van ‘Saturation’, in het Nederlands ‘Verzadiging’. Hiermee kan de verzadiging van elke kleur worden ingesteld. Van een grijswaarde tot zeer verzadigd.
De ‘L‘ van ‘Luminance’, in het Nederlands ‘Luminantie of helderheid’. Hiermee Kan een kleur lichter of donkerder gemaakt worden. Klik je op de knop ‘Alles’, dan worden de zojuist genoemde onderdelen onder elkaar weergegeven.

Lightroom module Ontwikkelen (3)
Klik je op het tabblad ‘Kleur’, dan worden per kleur (dus: rood, oranje, geel, groen, aqua, blauw, paars en magenta) de schuifregelaars voor de kleurtoon, verzadiging en luminantie getoond. Het gaat hier dus niet om een ander gereedschap, maar om een andere weergave van het gereedschap HSL.

Helemaal rechts in de afbeelding hierboven vinden we het onderdeel ‘Zwart-wit’. Klik je hierop, dan wordt je foto in zwart-wit weergegeven. Als je van te voren al weet dat je de afbeelding naar zwart-wit gaat omzetten, doe dat dan al in het paneel ‘Standaard’ of klik op de letter ‘V’ van je toetsenbord. Dan kun je daar de gewenste aanpassingen doen en in het onderdeel ‘Zwart-wit’ de afbeelding verder verbeteren.

Lightroom module Ontwikkelen (3)
Is het woord ‘automatisch’, onderin de afbeelding wit en je klikt erop, dan doet Lr een ‘voorstel’ voor de instellingen. Deze voorgestelde instellingen kunnen voor jou een vertrekpunt zijn om de afbeelding verder naar eigen wensen aan te passen.

Er is nog een andere mogelijkheid om een afbeelding naar (gedeeltelijk) zwart-wit om te zetten. Klik op ‘HSL’ en vervolgens op ‘Verzadiging’ en schuif de regelaars van de kleuren die je, minder verzadigd of in een grijstint weergegeven wilt hebben, naar links. Wil je alleen grijstinten schuif dan alle regelars op -100.

Gesplitste tinten

Met gesplitste tinten kun je zowel met kleurenafbeeldingen als ook met zwart-wit afbeeldingen mooie resultaten bereiken. Kies bij ‘Kleurtoon’ een kleur voor de hooglichten en een kleur voor de schaduwen. Je bent natuurlijk ook vrij om maar met één kleur te werken. Door met de regelaar van de verzadiging te schuiven verminder of vermeerder je het effect. Met de balansregelaar maak je het effect van hooglicht of schaduwen groter of kleiner.Lightroom module Ontwikkelen (3)

Details

Het paneel ‘Details’ is onderverdeeld in het deel ‘Verscherpen’ en het deel ‘Ruisreductie’. Zoom in tot minstens 100% om tot een tot goede beoordeling van de aanpassing te komen. Je kan het detailvenster gebruiken door met je muis in het vierkantje linksboven te klikken. Klik je vervolgens met je muis op de grote afbeelding op je scherm, dan wordt die plek op 100% weergegeven in het detailvenster.
Zelf geef ik er de voorkeur aan op de afbeelding tot minstens 100% in te zoomen en op die plek te klikken die het meest geschikt is om de voorgenomen aanpassingen te bekijken. Om eenvoudig door de afbeelding te navigeren gebruik ik de Navigator.Lightroom module Ontwikkelen (3)
Wil je het deel waarop je het na het inzoomen hebt geklikt, centraal in je scherm hebben staan, ga dan via de sneltoets ‘Ctrl+,’ (, is de komma op je toetsenbord) of via het menu item ‘Bewerken> Voorkeuren…’ naar het tabblad ‘Interface’ van het dialoogvenster ‘Voorkeuren’ en vink ‘Gecentreerd inzoomen op punt waarop wordt geklikt’ aan zoals in de afbeelding hieronder.Gecentreerd inzoomen

Bij de onderdelen ‘Hoeveel’, ‘Straal’, ‘Detail’ en ‘Masker’, Luminantie’, ‘Details’ en ‘Contrast’ kun je de ‘Alt-toets’ in combinatie met de linker muisknop gebruiken. Je krijgt dan een zwart-wit afbeelding te zien. Zo kun je tot een betere beoordeling van het resultaat van de beoogde aanpassing komen. Houdt de ‘Alt-toets’ ingedrukt en sleep met je linker muisknop het bolletje naar de gewenste positie.
Met ‘Hoeveel’ bepaal je de mate van verscherpen. Wees hier voorzichtig mee, want hoe meer je verscherpt hoe meer ruis er ontstaat. Dat is met het onderdeel ‘Ruisreductie’ wel weer te verminderen, maar wat er niet in zit hoef je er ook niet uit te halen.
Met ‘Straal’ bepaal je de breedte van het aantal pixels waarover de verscherping wordt toegepast. Algemene regel die gehanteerd wordt is dat hoe meer detail in de afbeelding voorkomt, hoe smaller de straal waarover verscherping wordt toegepast. Het omgekeerde is ook het geval: hoe minder detail…
Aanpassing met ‘Detail’ zorgt voor meer of minder fijne randen. Ook voor dit stukje gereedschap geldt: wees voorzichtig, hoe meer je naar rechts schuift hoe meer ruis er ontstaat en hoe ruwer het resultaat. Zoom je niet in tot minimaal 100%, kun je niet goede het effect van de aanpassing beoordelen en lijkt dus ook de ruis nauwelijks toe te nemen. Echter op 100% ziet er heel anders uit.

Het ‘Masker’ zorgt ervoor dat het effect van de andere schuifregelaars beperkt wordt tot gebieden met een hoger contrast.

Gebruik je de ‘Alt-toets’ in combinatie met de linker ingedrukte muisknop krijg je een zwart-wit weergave van de foto te zien. De zwarte delen worden niet verscherpt, de witte delen wel.

Met het onderdeel ‘Ruisreductie’ kun je de luminantieruis (het korrelig maken van een afbeelding) en de kleurruis (te zien als gekleurde artefacten) verminderen.

 

Lenscorrecties

Het paneel ‘Lenscorrecties’ stelt je in staat om fouten veroorzaakt door de beperkingen van het objectief ten opzichte van het menselijk oog zoveel mogelijk ongedaan te maken. Met het tabblad ‘Profiel’ kun je:
– de afwijkingen van je gebruikte objectief automatisch laten corrigeren. Lr maakt hiervoor gebruik van een database.
– automatisch de kleurafwijking (= chromatische aberratie) laten verwijderen.
– uitsnijden behouden zorgt ervoor dat er geen grijze randpixels voorkomen in de uiteindelijke afbeelding omdat het uitsnijden beperkt blijft tot het afbeeldingsgebied.Lenscorrecties

Met het tabblad ‘Handmatig’ is het mogelijk om handmatig chromatische aberratie te verwijderen, wanneer het met de automatische instellingen niet (helemaal) gelukt is. Klik met de pipet op de plek in de afbeelding waarvan je de chromatische aberratie wilt verwijderen. Met de schuifregelaars kun je, indien nodig, de aanpassing verbeteren.

 

In het eerste deel van een vierluik over de module Ontwikkelen bespraken we het linker zijvenster en de taakbalk.
In deel 2 bespraken we het rechter zijvenster tot en met het paneel ‘Kleurtintcurve’.
Dit deel 3 gaat over het rechter zijvenster vanaf het paneel ‘HSL’ tot en met het paneel ‘Lenscorrecties’.
Deel 4 behandelt het rechter zijvenster vanaf het paneel ‘Transformatie’ tot en met de knoppen ‘Vorige’ en ‘Opnieuw’.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geef een reactie

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: