Menu

Scholekster

Er zullen weinig natuurliefhebbers zijn die moeite hebben met het herkennen van een scholekster. Met zijn zwart-witte verenkleed, roze poten en lange oranje snavel lijkt de scholekster op geen enkele andere vogel in Nederland en België. Tel daarbij het luide, karakteristieke Te-PIET Te PIET Te PIET en het kan helemaal niet meer misgaan. Roepende scholeksters zijn dankzij het geluid al op grote afstand te herkennen. De combinatie van verenkleed en roep heeft de scholekster de bijnaam bezorgd van Bonte Piet.
Alarmerende scholekster
Alarmerende scholekster. Fotograaf: Luc Hoogenstein

Vroeger waren scholeksters echte boerenlandvogels. Je zag ze vaak in het voorjaar luid roepend tussen de koeien vliegen om te proberen de koe weg te jagen bij het nest. Tegenwoordig is dat anders. Het boerenland werd, als gevolg van de intensivering van de landbouw met vroegere maaidata en lagere grondwaterstanden, steeds ongeschikter als broedgebied, waardoor de vogels nu ook op platte daken in steden en havens broeden.

Scholekster en koe.
Scholekster en koe. Fotograaf: Luc Hoogenstein

Scholeksters hebben één legsel per jaar van drie of vier eieren. Het broedseizoen begint halverwege april en eindigt eind juni. De eieren worden 3,5 tot 4 weken bebroed. Als de jongen uit het ei komen gaan ze meteen aan de wandel, maar blijven dan nog wel in de buurt van het nest. De eierschalen worden door de oudervogels uit het nest verwijderd, omdat de witte binnenkant van de eieren kan werken als een magneet voor roofvogels, blauwe reigers, kraaien en andere geïnteresseerden in een smakelijk scholeksterjong. Een dikke maand na het uitkomen van de eieren zijn de jongen groot genoeg om te kunnen vliegen en verlaten de vogels het broedgebied.

Scholekster met jong
Scholekster met jong. Fotograaf: Luc Hoogenstein

Scholekster zijn inventieve vogels. Door de achteruitgang van het boerenland is een nieuw broedgebied ontdekt: de stad. Grote platte daken vol kiezelstenen bleken een geschikt nieuw broedgebied, waardoor vrijwel elke stad of dorp met dergelijke daken nu wel enkele broedende scholeksters heeft. De vogels proberen hun jongen zo lang mogelijk van voedsel te voorzien, maar er komt een moment dat de jongen van het dak afspringen om zelf op zoek te gaan naar voedsel. Je kunt ze dan zelfs voor de supermarkt of op parkeerplaatsen tegenkomen. Vaak verraden de fel alarmerende oudervogels de aanwezigheid van de jonge vogels.

Scholeksterjong bij de Albert Heijn
Scholeksterjong bij de Albert Heijn. Fotograaf: Luc Hoogenstein

Het gaat niet goed met de scholeksters in zowel Nederland als België. Halverwege de jaren 80 begonnen de aantallen scholeksters flink af te nemen en voorlopig is die trend nog niet gekeerd. De soort staat nog niet op de Rode Lijst van bedreigde vogels, maar is door Vogelbescherming wèl opgenomen in de Oranje Lijst van broedvogels. De Oranje Lijst is een waarschuwingslijst zodat actie kan worden genomen om te voorkomen dat de soort daadwerkelijk op de Rode Lijst terecht komt.  De oorzaken van de achteruitgang zijn te vinden in het broedseizoen en in de winter. Broedvogels brengen vooral in het agrarisch gebied te weinig jongen groot. De dakbroeders in de stad laten juist een lichte toename in aantal zien, maar dit is bij lange na niet genoeg om de achteruitgang in het landelijk gebied te compenseren. In de winter sterven veel scholeksters door voedseltekort als gevolg van mosselbanken in de Waddenzee en het verdwijnen of ongeschikt worden van droogvallende platen in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse Delta.

Scholekster op een bevroren strand van Terschelling
Scholekster op een bevroren strand van Terschelling. Fotograaf: Luc Hoogeenstein

Fototips

  • Bewolkt weer is gunstig voor het fotograferen van scholeksters. Door hun zwart-witte verenkleed is het moeilijk om, in de zon, het grote contrast in het verenkleed goed op de foto te krijgen zonder bijvoorbeeld de witte delen te overbelichten.
  • Timing is alles. Het beste is de (vroege) ochtend omdat de vogels dan het meest actief zijn en de zon is nog niet zo krachtig.
  • Gebruik een telelens of een sterke zoomlens, zodat je op afstand van de vogels kunt blijven en ze zonder verstoring kunt fotograferen.
  • Probeer niet alleen beeldvullende foto’s te maken, maar maak ook eens foto’s van scholeksters in een groter geheel. Door het landschap waar de scholekster zich bevind in de foto te betrekken krijgt de foto een tweede laag, waardoor je een verhalende foto kunt maken.
  • Scholeksters kun je het hele jaar fotograferen, maar tijdens het broedseizoen zijn de aantallen het laagst. Hou daar rekening mee in je planning.

    Scholekster op de vissersboot.
    Scholekster op de vissersboot. Fotograaf: Luc Hoogenstein

Leefomgeving

graslanden, akkers, oevers, wadden, zandplaten, steden, etc.

Vindtijd

Het hele jaar door

Meer weten?

Bescherming

Beschermd

Kwetsbaarheid

Staat (nog) niet op de Rode lijst

Verspreidingskaart

En dan nog dit!

Wist je dat scholeksters twee snavelvormen hebben? Scholeksters kunnen puntsnavels en stompe snavels hebben. De snavel van scholeksters groeien hard, maar slijten ook hard als gevolg van het zoeken naar voedsel. De vorm wordt bepaald door het voedsel. In het voorjaar en in de zomer zoeken scholekster in de zachte bodem naar regenwormen en emelten (larven van langpootmuggen), waardoor de snavel puntig wordt. Die punt verandert in een stomp in de wintermaanden als gevolg van het pikken in veel hardere schelpen zoals mossels en kokkels. De snavel wordt dan niet meer gebruikt als prikker, maar als beitel om de schelpen open te krijgen.

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geef een reactie

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: