Menu

Onderdeel van Pixfactory

Tapuit

Met een beetje geluk kan je op de heiden en in de duinen de tapuit tegenkomen. Deze kenmerkende zangvogel is de afgelopen decennia in aantal flink achteruit gegaan. De populatie lijkt nu voorzichtig een kleine stap omhoog te doen.
Een mannelijke tapuit met een duidelijk masker!
Een mannelijke tapuit met een duidelijk masker! Fotograaf: Jorrit Verkleij

Tapuiten zijn in bijna elk verenkleed onmiskenbaar, ondanks dat er best wat variatie in kleur bestaat. In vlucht hebben alle tapuiten een zwart-witte staart met een witte staartbasis en een omgekeerde zwarte ‘T’ aan de onderkant van de staart. De mannetjes hebben in het voorjaar een grijze of grijsbruine rug, een gave lichte wenkbrauwstreep en een zwart masker. In het najaar zijn ze iets bruiner. Vrouwtjes hebben een grijsbruine rug en een minder duidelijk masker. Juveniele vogels hebben een geschubd grijsbruin verenkleed en missen dat masker. Verder valt het postuur op: tapuiten hebben lange poten en staan rechtop. Ook staan ze vaak op stenen, paaltjes en aardehopen op de uitkijk.

Tapuiten broeden in open gebieden en zijn daarbij afhankelijk van holen die ze niet zelf graven. In Nederland broeden ze voornamelijk in konijnenholen, maar in andere landen ook in rotsspleten of gaten in menselijke bouwsels. In andere landen kan je tapuiten ook in bergen, heuvels, rotskusten en graslanden met kort gras vinden. Die open gebieden heeft de tapuit nodig om te jagen. Het voedsel bestaat uit insecten die zowel lopend als vliegend gevangen worden.

In Nederland is de tapuit een schaarse broedvogel en vooral een doortrekker. De grootste trefkans op tapuiten als broedvogels heb je in mei. De meeste tapuiten broeden op de Waddeneilanden en het noorden van Noord-Holland. Ook broeden tapuiten op de verschillende zandgronden van het land. De aanwezigheid van wilde konijnen in combinatie met een gebied van afwisselend zand en lage struiken zijn goede indicaties voor tapuiten. Mocht je het geluk hebben om tapuiten in de broedperiode te treffen, zorg er dan voor dat je de vogels niet verstoort. Tapuiten zijn niet altijd schuw, maar zie dat niet als uitnodiging om op de vogels af te stappen. Deze kwetsbare soort heeft vooral de kans nodig om zich verder te herstellen.

Door wat omgeving mee te nemen in de foto komt deze vrouwelijke tapuit goed tot haar recht.
Door wat omgeving mee te nemen in de foto komt deze vrouwelijke tapuit goed tot haar recht. Fotograaf: Jorrit Verkleij
Een juveniele tapuit heeft een mooie uitkijkpost gevonden.
Een juveniele tapuit heeft een mooie uitkijkpost gevonden. Fotograaf: Jorrit Verkleij

Fototips

  • Tapuiten gebruiken vaak hogere plekken als uitkijkpunt. Je kan voor het fotograferen alvast de omgeving scannen voor eventuele uitkijkpunten. Door van een afstand in de schatten waar tapuiten gaan zitten kan je tot mooie, kenmerkende foto’s komen!
  • Mocht een tapuit op een uitkijkpunt zitten, probeer dan vooral ook dat uitkijkpunt mee te nemen in de foto! Foto’s van tapuiten op hekjes, paaltjes, of muren vertellen een verhaal.
  • Tapuiten scharrelen veel op de grond. Probeer dan een laag standpunt in te nemen. Blijf op gepaste afstand en laat de vogel op jou afkomen.
  • Tapuiten zijn zowel snelle vliegers als renners. Kies daarom een korte sluitertijd waarmee je eventuele acties kan vastleggen!
  • Bij elke tak van natuurfotografie is het belangrijk om op te letten waar je loopt. Dit is ook zeker belangrijk voor het fotograferen van tapuiten, die erg gevoelig zijn voor verstoring van hun leefgebied

    Deze mannelijke tapuit steekt mooi af tegen de grijsblauwe stenen
    Deze mannelijke tapuit steekt mooi af tegen de grijsblauwe stenen. Fotograaf: Jorrit Verkleij

Leefomgeving

Broedt in open gebied met afwisselend zand en struiken zoals heiden en duinen. Kan op doortrek ook op bedrijventerreinen en landbouwgrond opduiken.

Vindtijd

Trekvogel. Grootste trefkans als broedvogel in mei en als trekvogel in augustus tot en met oktober.

Meer weten?

Bescherming

Wettelijk beschermd

Kwetsbaarheid

Bedreigd in Nederland en ernstig bedreigd in België. Aantallen lijken iets toe te nemen.

Verspreidingskaart

En dan nog dit!

Soorten als de Izabeltapuit en Oostelijke blonde tapuit zijn zeldzame dwaalgasten in Nederland die soms erg op de normale tapuit kunnen lijken. Check daarom achteraf altijd even goed je tapuitenfoto’s; wie weet heb je heel veel mazzel!

4 reacties

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Geef een reactie

4 reacties

Reageer op dit artikel

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze artikelen vind je vast ook interessant: